32. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

11.09.2023
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:05:18
Ing. P. Kulhánek
09:05:18
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:07:08
Ing. P. Kulhánek
09:07:08
Předložení
Bc. P. Čekan
09:07:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:07:33
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:07:57
Ing. P. Kulhánek
09:07:57
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:09:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:10:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:10:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:10:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:11:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:14:11
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
09:14:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:17:15
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:17:25
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
09:19:57
Diskuse
M. Hurajčík
2
09:24:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:26:48
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
2
09:31:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:33:15
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
09:33:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:34:43
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
09:35:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
09:37:10
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
2
09:38:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:41:00
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
3
09:41:09
Diskuse
R. Oulehlová
1
09:43:13
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
09:45:00
Diskuse
M. Hurajčík
3
09:46:24
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
4
09:50:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:52:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
09:53:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:55:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:55:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:56:01
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:56:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:56:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:57:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:57:31
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 11.09.2023
čas: 09:57:53
Ing. P. Kulhánek
09:57:53
Předložení
Bc. P. Čekan
09:58:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:58:19
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:58:40
Ing. P. Kulhánek
09:58:40
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:59:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:01:47
Diskuse
P. Pizinger
10:01:52
Diskuse
G. Dostálová
1
10:03:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:06:56
Diskuse
P. Pizinger
10:09:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:10:34
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
10:11:13
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
10:13:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:15:36
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
10:15:46
Diskuse
G. Dostálová
2
10:17:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:20:08
Diskuse
G. Dostálová
3
10:21:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:22:55
Diskuse
G. Dostálová
4
10:23:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:23:52
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
10:27:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:28:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
10:28:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:28:23
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
10:28:36
Diskuse
M. Monsportová
10:29:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:31:10
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
10:31:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:32:38
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
2
10:32:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:33:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:33:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:33:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:33:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:34:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:35:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:35:21
Diskuse
3. - Změny ve složení Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:35:44
Ing. P. Kulhánek
10:35:44
Předložení
Bc. P. Čekan
10:36:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:36:13
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 10:36:34
Ing. P. Kulhánek
10:36:34
Předložení
Ing. M. Kalina
10:36:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:37:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:37:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:37:20
Diskuse
5. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 10:37:42
Ing. P. Kulhánek
10:37:42
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:37:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:40:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:41:20
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
10:42:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:52:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:54:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:54:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:55:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:55:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:55:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:55:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:56:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:57:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:57:37
Diskuse
6. - Zpráva Výboru majetkového
čas: 10:57:59
Ing. P. Kulhánek
10:57:59
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
10:58:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:58:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:58:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:58:46
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 10:59:07
Ing. P. Kulhánek
10:59:07
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:59:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:59:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:59:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:59:44
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
čas: 11:00:06
Ing. P. Kulhánek
11:00:06
Předložení
Mgr. A. Jalovec
11:00:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:00:50
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
11:00:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:02:36
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
11:04:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:05:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:05:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:05:21
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 11:05:40
Ing. P. Kulhánek
11:05:40
Předložení
Bc. P. Čekan
11:05:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:06:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:06:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:06:56
Diskuse
10. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 11:07:20
Ing. P. Kulhánek
11:07:20
Předložení
M. Monsportová
11:07:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:08:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:08:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:08:48
Diskuse
11. - Strategický projekt "Karlovarské inovační centrum" – informace o strategickém projektu Karlovarského kraje a schválení závazného finančního příslibu
čas: 11:09:16
Ing. P. Kulhánek
11:09:16
Předložení
P. Pizinger
11:23:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:30:03
Diskuse
G. Dostálová
1
11:30:09
Diskuse
P. Pizinger
11:33:42
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
11:35:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:36:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:41:49
Diskuse
V. Maříková
1
11:42:41
Diskuse
P. Pizinger
11:43:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
11:44:45
Diskuse
G. Dostálová
2
11:48:24
Diskuse
V. Maříková
2
11:52:05
Diskuse
P. Pizinger
1
11:52:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:53:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:53:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:54:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:54:15
Diskuse
12. - Strategický projekt "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary" – informace o strategickém projektu Karlovarského kraje a schválení závazného finančního příslibu
čas: 11:54:37
Ing. P. Kulhánek
11:54:37
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:57:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:57:43
Diskuse
G. Dostálová
1
11:58:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:00:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:00:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:00:09
Diskuse
13. - Strategický projekt „Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K“ – informace o strategickém projektu Karlovarského kraje a schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu
čas: 12:00:30
Ing. P. Kulhánek
12:00:30
Předložení
M. Monsportová
12:00:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:03:27
Diskuse
G. Dostálová
1
12:03:28
Diskuse
M. Monsportová
12:05:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:05:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:06:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:08:06
Diskuse
M. Monsportová
12:08:10
Diskuse
R. Oulehlová
1
12:09:54
Diskuse
M. Monsportová
12:10:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:11:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:11:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:12:52
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
12:12:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:13:10
Diskuse
G. Dostálová
2
12:13:13
Diskuse
Ing. M. Balatka
1
12:16:33
Diskuse
M. Monsportová
12:17:36
Diskuse
G. Dostálová
3
12:18:51
Diskuse
P. Pizinger
1
12:21:07
Diskuse
R. Oulehlová
2
12:22:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
12:23:33
Diskuse
M. Monsportová
1
12:26:39
Diskuse
Ing. M. Balatka
2
12:29:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
12:31:14
Diskuse
G. Dostálová
4
12:32:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:33:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
12:33:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:35:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:35:35
Diskuse
M. Monsportová
1
12:35:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:35:46
Diskuse
14. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2023
čas: 12:36:19
Ing. P. Kulhánek
12:36:19
Předložení
M. Monsportová
13:38:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:38:20
Diskuse
15. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023
čas: 13:38:41
Ing. P. Kulhánek
13:38:41
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:39:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:39:41
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:39:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
13:40:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:41:26
Diskuse
M. Monsportová
13:41:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:42:06
Diskuse
16. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 13:42:32
Ing. P. Kulhánek
13:42:32
Předložení
M. Monsportová
13:43:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:43:25
Diskuse
17. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje předložených Radě Karlovarského kraje v období od 2. 5. 2023 do 7. 8. 2023
čas: 13:43:48
Ing. P. Kulhánek
13:43:48
Předložení
M. Monsportová
13:44:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:44:30
Diskuse
18. - Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji – návrh rozdělení dotací pro rok 2023
čas: 13:44:54
Ing. P. Kulhánek
13:44:54
Předložení
M. Hurajčík
1
13:45:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:46:40
Diskuse
M. Monsportová
13:46:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:46:49
Diskuse
19. - Schválení a vyhlášení nového dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje – Motivační (dotační) program pro lékaře primární péče ve věku nad 65 let
čas: 13:47:13
Ing. P. Kulhánek
13:47:13
Předložení
G. Dostálová
1
13:48:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:50:58
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
13:51:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:52:35
Diskuse
M. Monsportová
13:52:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:52:59
Diskuse
M. Monsportová
13:53:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:53:34
Diskuse
20. - Schválení a vyhlášení nového dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje – Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult
čas: 13:53:56
Ing. P. Kulhánek
13:53:56
Předložení
Bc. J. Pokorná
1
13:55:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:57:28
Diskuse
M. Monsportová
13:57:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:57:51
Diskuse
21. - Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024, 1 část - priorita 1
čas: 13:58:15
Ing. P. Kulhánek
13:58:15
Předložení
Mgr. R. Pisár
1
13:59:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:59:56
Diskuse
M. Monsportová
14:00:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:00:18
Diskuse
28. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
čas: 14:00:52
Ing. P. Kulhánek
14:00:52
Předložení
M. Monsportová
14:02:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:02:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:02:17
Diskuse
29. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec Dolní Žandov
čas: 14:02:40
Ing. P. Kulhánek
14:02:40
Předložení
Bc. P. Čekan
14:03:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:03:45
Diskuse
30. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje
čas: 14:04:07
Ing. P. Kulhánek
14:04:07
Předložení
Bc. P. Čekan
14:05:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:05:10
Diskuse
31. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti cestovního ruchu
čas: 14:05:32
Ing. P. Kulhánek
14:05:32
Předložení
Ing. arch. V. Franta
14:05:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:07:59
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
14:08:01
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
14:09:01
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
14:10:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:10:57
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
14:11:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
14:11:24
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:12:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:13:30
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:15:21
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:15:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:16:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:16:28
Diskuse
32. - Destinační agentura Krušnohoří, z.s. – aktuální informace
čas: 14:16:55
Ing. P. Kulhánek
14:16:55
Předložení
33.;34.;35.;36.;37. - Blokové hlasování k bodům: 33.; 34.; 35.; 36.; 37.
čas: 14:17:19
Ing. P. Kulhánek
14:17:19
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:17:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:17:50
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
14:17:55
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
14:18:56
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
14:19:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:20:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:20:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:20:51
Diskuse
38.;39.;40. - Blokové hlasování k bodům: 38.; 39.; 40.
čas: 14:21:21
Ing. P. Kulhánek
14:21:21
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:21:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:22:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:43
Diskuse
41.;42.;43.;44.;45.;46.;47.;48.;49. - Blokové hlasování k bodům: 41.; 42.; 43.; 44.; 45.; 46.; 47.; 48.; 49.
čas: 14:23:04
Ing. P. Kulhánek
14:23:04
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:23:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:23:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:23:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:24:00
Diskuse
50. - Projekt "Císařské lázně – koncertní sál" - schválení rozšíření projektu, podání žádosti o dotaci a schválení finančního krytí
čas: 14:24:25
Ing. P. Kulhánek
14:24:25
Předložení
Bc. P. Čekan
14:25:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:25:18
Diskuse
51. - Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu, schválení navýšení závazného finančního příslibu projektu a podání žádosti o podporu do 66. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027
čas: 14:25:41
Ing. P. Kulhánek
14:25:41
Předložení
Bc. P. Čekan
14:25:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:27:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:27:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:27:42
Diskuse
Ing. J. Horník
14:28:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:30:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:31:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:31:14
Diskuse
52. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02100/2022 na projekt "Realizace opravy cyklostezky Královské Poříčí – Loket"
čas: 14:31:39
Ing. P. Kulhánek
14:31:39
Předložení
Bc. P. Čekan
14:31:50
Diskuse
M. Šťovíček
1
14:31:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:32:11
Diskuse
Bc. J. Picka
1
14:33:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:33:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:33:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:34:08
Diskuse
53. - Informace o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence II“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040
čas: 14:34:34
Ing. P. Kulhánek
14:34:34
Předložení
Bc. P. Čekan
14:35:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:35:37
Diskuse
54. - Program na podporu územně plánovací činnosti obcí II. kolo – návrh rozdělení dotací pro rok 2023
čas: 14:35:59
Ing. P. Kulhánek
14:35:59
Předložení
Ing. V. Hromádko
14:36:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:36:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:36:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:12
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:37:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:52
Diskuse
55. - Schválení přípravy a realizace projektu „NET4DIGI: Česko-saská kooperační síť pro podporu digitalizace malých a středních podniků“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Sasko-Česko 2021-2027
čas: 14:38:16
Ing. P. Kulhánek
14:38:16
Předložení
Host
1
14:38:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:39:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:39:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:40:01
Diskuse
56. - Projekt Smart Akcelerátor 3 - schválení poskytnutí dotace na spolufinancování projektu Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace
čas: 14:40:22
Ing. P. Kulhánek
14:40:22
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:41:08
Diskuse
Host
1
14:42:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:42:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:42:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:42:17
Diskuse
57. - Projekt Smart Akcelerátor 3 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
čas: 14:42:40
Ing. P. Kulhánek
14:42:40
Předložení
Host
1
14:42:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:43:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:43:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:43:31
Diskuse
58. - Informace o výsledku realizace projektu „Smart Akcelerátoru 2.0“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
čas: 14:43:58
Ing. P. Kulhánek
14:43:58
Předložení
Host
1
14:44:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:44:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:44:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:44:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:45:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:46:04
Diskuse
22. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., na poskytování služeb mobilní specializované paliativní péče v okrese Karlovy Vary za I. pololetí roku 2023
čas: 14:47:00
Ing. P. Kulhánek
14:47:00
Předložení
22. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., na poskytování služeb mobilní specializované paliativní péče v okrese Karlovy Vary za I. pololetí roku 2023
čas: 15:01:29
Ing. P. Kulhánek
15:01:29
Předložení
Bc. P. Čekan
15:01:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:01:55
Diskuse
58. - Informace o výsledku realizace projektu „Smart Akcelerátoru 2.0“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
čas: 15:02:15
Ing. P. Kulhánek
15:02:15
Předložení
Bc. P. Čekan
15:02:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:02:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:03:36
Diskuse
V. Maříková
1
15:05:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:05:22
Diskuse
L. Zykán
1
15:06:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:06:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:06:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:06:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:07:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:07:55
Diskuse
81. - Projekt: „Zlepšení onkologické péče v Karlovarském kraji“ v rámci programu Národního plánu obnovy, který je součástí evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF), komponenty: 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče, číslo výzvy: 8, schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu, pověření Službou v obecném hospodářském zájmu
čas: 15:08:23
Ing. P. Kulhánek
15:08:23
Předložení
Host
1
15:09:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:10:52
Diskuse
G. Dostálová
1
15:10:57
Diskuse
Host
1
15:12:39
Diskuse
G. Dostálová
1
15:14:09
Diskuse
Host
1
15:14:27
Diskuse
G. Dostálová
1
15:16:12
Diskuse
Host
1
15:17:13
Diskuse
G. Dostálová
1
15:17:25
Diskuse
K. Maříková
1
15:17:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:18:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:18:38
Diskuse
Host
1
15:19:39
Diskuse
G. Dostálová
2
15:21:08
Diskuse
Host
1
15:21:26
Diskuse
G. Dostálová
2
15:21:58
Diskuse
Host
1
15:23:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:23:46
Diskuse
G. Dostálová
3
15:23:52
Diskuse
Host
1
15:24:34
Diskuse
G. Dostálová
3
15:24:55
Diskuse
Host
1
15:26:34
Diskuse
K. Maříková
2
15:28:32
Diskuse
Host
1
15:28:42
Diskuse
G. Dostálová
4
15:29:39
Diskuse
Host
1
15:30:16
Diskuse
G. Dostálová
4
15:30:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:31:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:31:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:31:45
Diskuse
84. - Plnění opatření Karlovarského kraje zajištění dostupnosti zdravotních služeb
čas: 15:32:19
Ing. P. Kulhánek
15:32:19
Předložení
Bc. J. Pokorná
1
15:32:42
Diskuse
Host
1
15:34:15
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
15:35:28
Diskuse
Host
1
15:36:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:38:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:38:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:02:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:03:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:03:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:03:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:03:35
Diskuse
22. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., na poskytování služeb mobilní specializované paliativní péče v okrese Karlovy Vary za I. pololetí roku 2023
čas: 16:04:01
Ing. P. Kulhánek
16:04:01
Předložení
Bc. J. Pokorná
1
16:04:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:05:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:05:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:06:02
Diskuse
23. - Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků
čas: 16:06:22
Ing. P. Kulhánek
16:06:22
Předložení
Bc. J. Pokorná
1
16:07:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:08:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:08:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:08:16
Diskuse
24. - Nové podmínky pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví
čas: 16:08:45
Ing. P. Kulhánek
16:08:45
Předložení
Bc. P. Čekan
16:10:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:10:07
Diskuse
25. - Poskytnutí motivačních příspěvků na podporu získávání praxe zubních lékařů po absolvování lékařské fakulty – Fitdent s.r.o.
čas: 16:10:27
Ing. P. Kulhánek
16:10:27
Předložení
Bc. P. Čekan
16:11:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:11:12
Diskuse
26. - Postupové kroky při realizaci převodu vlastnictví majetku Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s., v rámci zajištění způsobilosti výdajů u projektu „Zdravotnická technika ReactEU – Cheb, projekt II“ v souladu s podmínkami 98. Výzvy v rámci dotačního programu ReactEU; schválení návrhů smluv o postoupení kupní smlouvy a o převodu vlastnictví na vybrané zdravotnické přístroje
čas: 16:11:33
Ing. P. Kulhánek
16:11:33
Předložení
Bc. P. Čekan
16:12:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:13:01
Diskuse
27. - Informace o výsledku žádosti a o podmínkách poskytnutí finanční dotace projektu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace „Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“
čas: 16:13:23
Ing. P. Kulhánek
16:13:23
Předložení
Bc. P. Čekan
16:14:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:14:15
Diskuse
32. - Destinační agentura Krušnohoří, z.s. – aktuální informace
čas: 16:14:47
Ing. P. Kulhánek
16:14:47
Předložení
Ing. P. Kulhánek
16:26:50
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
16:27:04
Diskuse
Host
1
16:29:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:46:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:46:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:46:59
Diskuse
59. - Projekt „Aktivity pro žáky se sociálním znevýhodněním“ Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 16:47:35
Ing. P. Kulhánek
16:47:35
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:48:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:49:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:49:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:49:30
Diskuse
60. - Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2023 do 30. června 2023
čas: 16:49:50
Ing. P. Kulhánek
16:49:50
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:49:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:50:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:50:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:50:27
Diskuse
61. - Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2023 – stav k 30. červnu 2023
čas: 16:50:46
Ing. P. Kulhánek
16:50:46
Předložení
Bc. P. Čekan
16:51:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:51:08
Diskuse
62. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
čas: 16:51:29
Ing. P. Kulhánek
16:51:29
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:51:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:52:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:52:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:53:01
Diskuse
63. - Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace
čas: 16:53:20
Ing. P. Kulhánek
16:53:20
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:53:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:53:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:54:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:54:10
Diskuse
64. - Projekt „Konektivita budov Střední školy živnostenské Sokolov, p.o.“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy na realizaci projektu a změna závazného příslibu
čas: 16:54:30
Ing. P. Kulhánek
16:54:30
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:54:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:55:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:55:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:55:21
Diskuse
65. - Změna zřizovacích listin Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace
čas: 16:55:40
Ing. P. Kulhánek
16:55:40
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:55:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:56:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:56:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:56:41
Diskuse
66. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury a památkové péče
čas: 16:57:07
Ing. P. Kulhánek
16:57:07
Předložení
O. Haláková
16:57:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:58:38
Diskuse
V. Maříková
1
17:00:22
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
17:01:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:02:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:02:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:03:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:03:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:03:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:04:01
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:04:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:05:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:05:34
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
17:05:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
17:06:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:07:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:07:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:07:22
Diskuse
67. - Projekt „Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´“ - informace o výsledku realizace
čas: 17:07:49
Ing. P. Kulhánek
17:07:49
Předložení
Ing. V. Hromádko
17:08:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:08:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:08:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:09:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:09:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:09:42
Diskuse
68. - Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost obce Útvina o změny v dotované akci
čas: 17:10:03
Ing. P. Kulhánek
17:10:03
Předložení
Ing. V. Hromádko
17:10:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:10:45
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:10:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:10:55
Diskuse
69. - Vesnice roku 2023 – schválení finančních darů
čas: 17:11:15
Ing. P. Kulhánek
17:11:15
Předložení
Ing. V. Hromádko
17:11:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:12:15
Diskuse
Ing. V. Hromádko
17:12:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:12:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:12:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:12:42
Diskuse
E. Frisch
17:13:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:13:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:13:19
Diskuse
70. - Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb - návrh rozdělení dotací pro rok 2023
čas: 17:13:40
Ing. P. Kulhánek
17:13:40
Předložení
Mgr. R. Pisár
17:13:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:14:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:14:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:14:42
Diskuse
71. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024
čas: 17:15:02
Ing. P. Kulhánek
17:15:02
Předložení
R. Oulehlová
1
17:15:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:15:36
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:15:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:18:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
17:19:01
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:20:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:20:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
17:22:26
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:22:59
Diskuse
Host
1
17:24:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:26:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:26:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:26:47
Diskuse
72. - Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024
čas: 17:27:08
Ing. P. Kulhánek
17:27:08
Předložení
Mgr. R. Pisár
17:27:16
Diskuse
G. Dostálová
1
17:29:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
17:30:54
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:33:48
Diskuse
R. Oulehlová
1
17:36:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
17:40:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:41:25
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:41:32
Diskuse
Host
1
17:42:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:44:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:46:11
Diskuse
R. Oulehlová
2
17:47:03
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:48:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
3
17:49:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:50:10
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
17:50:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:53:18
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
17:55:04
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
2
17:57:06
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
17:58:31
Diskuse
Mgr. R. Pisár
17:59:25
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
18:02:27
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
18:02:52
Diskuse
M. Hurajčík
1
18:03:41
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
18:04:37
Diskuse
K. Maříková
1
18:08:07
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:08:39
Diskuse
Host
1
18:09:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
4
18:11:30
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:12:55
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
18:13:19
Diskuse
Bc. J. Pokorná
2
18:13:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:15:02
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:15:20
Diskuse
Bc. J. Pokorná
2
18:16:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
18:16:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:19:19
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
3
18:19:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:22:00
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:22:53
Diskuse
K. Maříková
2
18:23:35
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:24:13
Diskuse
R. Oulehlová
3
18:25:14
Diskuse
K. Maříková
3
18:26:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:26:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
18:26:42
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:29:04
Diskuse
M. Hurajčík
2
18:29:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:30:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
18:30:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:30:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
18:31:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:31:29
Diskuse
73. - Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2024 – 2026
čas: 18:31:57
Ing. P. Kulhánek
18:31:57
Předložení
Mgr. R. Pisár
18:44:35
Diskuse
Host
1
18:46:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:47:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
18:47:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:47:52
Diskuse
74. - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III
čas: 18:48:12
Ing. P. Kulhánek
18:48:12
Předložení
Mgr. R. Pisár
18:48:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:48:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
18:48:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:49:06
Diskuse
75. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023 a Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III - návrh rozdělení dotací pro rok 2023 - dofinancování sociálních služeb
čas: 18:49:26
Ing. P. Kulhánek
18:49:26
Předložení
Mgr. R. Pisár
18:49:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:50:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
18:50:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:50:25
Diskuse
76. - Nadační fond Karlovarského kraje
čas: 18:50:46
Ing. P. Kulhánek
18:50:46
Předložení
Mgr. R. Pisár
18:50:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
18:52:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
18:52:46
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:55:10
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
18:56:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
18:58:21
Diskuse
Mgr. R. Pisár
18:59:31
Diskuse
R. Oulehlová
1
19:01:13
Diskuse
Mgr. R. Pisár
19:04:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
19:06:06
Diskuse
Mgr. R. Pisár
19:06:16
Diskuse
V. Maříková
1
19:06:46
Diskuse
Mgr. R. Pisár
19:07:18
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
19:08:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:10:10
Diskuse
Mgr. R. Pisár
19:10:14
Diskuse
Host
1
19:10:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
19:11:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:11:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:11:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
19:13:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:13:39
Diskuse
77. - Vzdání se duplicitního vlastnictví p.p.č. 468/4 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var, v souvislosti se stavbou „Oprava mostu ev. č. 222 14–1 Šemnice“
čas: 19:14:06
Ing. P. Kulhánek
19:14:06
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
19:14:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:15:53
Diskuse
M. Hurajčík
1
19:15:56
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
19:16:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:17:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
19:17:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:17:42
Diskuse
78. - Informace k žádosti o mimořádnou alokaci finančních prostředků pro potřeby měst a obcí Karlovarského kraje z evropských a národních dotačních programů
čas: 19:18:03
Ing. P. Kulhánek
19:18:03
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
19:18:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:21:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
19:21:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:21:43
Diskuse
79. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s., Pobočný spolek Karlovy Vary (ve zkratce Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. Karlovy Vary), na akci Den národnostních menšin
čas: 19:22:03
Ing. P. Kulhánek
19:22:03
Předložení
M. Monsportová
19:22:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:23:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
19:23:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:23:35
Diskuse
80. - Projekt "Mapování a tvorba strategie pro oblast kulturního a kreativního odvětví v Karlovarském kraji" – rozhodnutí o přijetí dotace ze zdrojů Národního plánu obnovy od Ministerstva kultury České republiky, úprava již schváleného finančního krytí projektu a závazného finančního příslibu
čas: 19:23:55
Ing. P. Kulhánek
19:23:55
Předložení
M. Monsportová
19:24:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:24:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
19:24:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:24:41
Diskuse
82. - Informační zpráva ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k požáru v Citicích 25. – 30. 8. 2023
čas: 19:25:01
Ing. P. Kulhánek
19:25:01
Předložení
Bc. P. Čekan
19:25:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:25:37
Diskuse
83. - Projekt "Vzdělávací aktivity pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru v Karlovarském kraji" Krajské knihovny Karlovy Vary - schválení závazného finančního příslibu
čas: 19:25:58
Ing. P. Kulhánek
19:25:58
Předložení
O. Haláková
19:26:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:26:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
19:27:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:27:13
Diskuse
85. - Různé
čas: 19:27:37
Ing. P. Kulhánek
19:27:37
Předložení
Bc. P. Čekan
1
19:28:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
19:28:42
Diskuse