Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

24.07.2023
A. - Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 15:02:33
Ing. P. Kulhánek
15:02:33
Předložení
B. - Volba návrhové komise
čas: 15:11:30
Ing. P. Kulhánek
15:11:30
Předložení
C. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 15:12:30
Ing. P. Kulhánek
15:12:30
Předložení
M. Monsportová
15:12:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:12:50
Diskuse
D. - Schválení programu jednání
čas: 15:13:33
Ing. P. Kulhánek
15:13:33
Předložení
M. Monsportová
15:14:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:14:09
Diskuse
1. - Projekt „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262 Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace III“, 1. průběžná výzva projektu - dodatek č. 4 k 1. průběžné výzvě a dodatek č. 2 k dotačnímu programu
čas: 15:14:48
Ing. P. Kulhánek
15:14:48
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:15:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:16:38
Diskuse
M. Monsportová
15:16:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:16:52
Diskuse
2. - Různé
čas: 15:17:25
Ing. P. Kulhánek
15:17:25
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
15:17:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:17:49
Diskuse