Zastupitelstvo Karlovarského kraje

28.06.2021
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:44
Ing. P. Kulhánek
09:06:44
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:07:54
Ing. P. Kulhánek
09:07:54
Předložení
Bc. P. Čekan
09:08:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:08:32
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:08:54
Ing. P. Kulhánek
09:08:54
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:11:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:12:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:12:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:18:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:20:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:21:16
Diskuse
1. - Informace o očkování a aktuální epidemická situace
čas: 09:21:41
Ing. P. Kulhánek
09:21:41
Předložení
M. Hurajčík
1
09:27:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:29:01
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
09:30:29
Diskuse
M. Hurajčík
2
09:31:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:33:00
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
09:34:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:36:52
Diskuse
M. Hurajčík
3
09:38:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:41:43
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:42:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:44:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:44:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:46:49
Diskuse
M. Hurajčík
4
09:47:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:49:26
Diskuse
M. Hurajčík
4
09:49:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:50:01
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:51:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:51:15
Diskuse
2. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.06.2021
čas: 09:51:35
Ing. P. Kulhánek
09:51:35
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:52:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:53:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:55:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:55:29
Diskuse
3. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:55:49
Ing. P. Kulhánek
09:55:49
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:56:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:56:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:56:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:00:23
Diskuse
K. Maříková
1
10:01:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:02:12
Diskuse
V. Maříková
1
10:02:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:03:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:03:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:04:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:04:49
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:05:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:06:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:06:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:08:14
Diskuse
K. Maříková
2
10:08:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:09:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
10:09:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:12:05
Diskuse
R. Oulehlová
1
10:12:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:14:03
Diskuse
V. Maříková
2
10:14:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:16:20
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:17:35
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:20:14
Diskuse
R. Oulehlová
2
10:21:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:21:55
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
10:22:44
Diskuse
K. Maříková
3
10:23:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:24:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:24:47
Diskuse
K. Maříková
4
10:25:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:26:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:26:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:26:26
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 10:26:44
Ing. P. Kulhánek
10:26:44
Předložení
Ing. M. Kalina
1
10:26:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:28:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:28:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:28:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:28:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:29:00
Diskuse
5. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 10:29:20
Ing. P. Kulhánek
10:29:20
Předložení
M. Hurajčík
10:29:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:29:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:29:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:30:06
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
čas: 10:30:25
Ing. P. Kulhánek
10:30:25
Předložení
Mgr. A. Jalovec
10:30:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:31:43
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:31:47
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
10:32:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:32:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:32:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:32:51
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 10:33:11
Ing. P. Kulhánek
10:33:11
Předložení
M. Monsportová
10:33:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:34:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:34:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:34:42
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 10:35:00
Ing. P. Kulhánek
10:35:00
Předložení
Bc. P. Čekan
10:35:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:35:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:36:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:37:13
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
10:37:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:39:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:41:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
10:43:28
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:44:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:45:58
Diskuse
G. Dostálová
10:46:29
Diskuse
Host
1
10:46:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
10:47:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:48:35
Diskuse
Host
1
10:48:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:48:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
10:49:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:49:12
Diskuse
9. - Zpráva Výboru majetkového
čas: 10:49:34
Ing. P. Kulhánek
10:49:34
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
10:49:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:50:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:50:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:50:31
Diskuse
10. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 10:50:54
Ing. P. Kulhánek
10:50:54
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:51:01
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
10:52:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:56:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:57:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:57:57
Diskuse
Mgr. R. Pisár
10:58:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:59:49
Diskuse
Mgr. R. Pisár
11:00:30
Diskuse
K. Maříková
1
11:00:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:01:20
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
11:01:36
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
11:02:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:03:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:05:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:05:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:05:50
Diskuse
M. Monsportová
11:24:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:24:34
Diskuse
76. - Poskytnutí finančního daru Jihomoravskému kraji pro obce postižené tornádem a Ústeckému kraji pro obce postižené ničivou bouří
čas: 11:24:57
Ing. P. Kulhánek
11:24:57
Předložení
Bc. J. Pokorná
1
11:27:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:28:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:28:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:31:25
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
11:33:05
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:33:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:35:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:35:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:35:56
Diskuse
11. - Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2020
čas: 11:36:19
Ing. P. Kulhánek
11:36:19
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:38:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:38:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:39:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:39:10
Diskuse
12. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2021
čas: 11:39:35
Ing. P. Kulhánek
11:39:35
Předložení
Bc. P. Čekan
11:41:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:41:23
Diskuse
13. - Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024
čas: 11:41:46
Ing. P. Kulhánek
11:41:46
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:42:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:44:37
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
11:46:04
Diskuse
Mgr. D. Blažek
11:47:55
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:48:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:50:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:51:07
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:51:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:52:28
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
11:52:32
Diskuse
Mgr. D. Blažek
11:53:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:53:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:53:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:53:44
Diskuse
14. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 11:54:05
Ing. P. Kulhánek
11:54:05
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:55:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:56:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:57:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
11:58:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:58:23
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:58:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:58:42
Diskuse
15. - Vyřazení finančních postihů u projektů s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny pro řešení finančních postihů: Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 11:59:04
Ing. P. Kulhánek
11:59:04
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:00:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:02:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:02:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:03:01
Diskuse
16. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021
čas: 12:03:23
Ing. P. Kulhánek
12:03:23
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:03:45
Diskuse
M. Monsportová
12:04:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:05:16
Diskuse
M. Monsportová
12:06:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:06:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:07:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
12:07:54
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:09:07
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:10:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
12:11:18
Diskuse
Ing. J. Janů
1
12:12:15
Diskuse
Ing. M. Poledníček
1
12:12:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
12:13:25
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:14:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
6
12:14:18
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:14:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
7
12:14:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:15:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:15:12
Diskuse
Host
1
12:15:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
8
12:15:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:16:28
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:16:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:16:51
Diskuse
17. - Projekt „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech“, schválení přípravy a realizace projektu, schválení financování projektu z úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace
čas: 12:17:11
Ing. P. Kulhánek
12:17:11
Předložení
Bc. P. Čekan
12:18:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:18:15
Diskuse
18. - Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2021
čas: 12:18:52
Ing. P. Kulhánek
12:18:52
Předložení
P. Pizinger
1
12:19:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:20:25
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
12:20:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:22:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:22:48
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:23:41
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
12:23:51
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
12:23:58
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
12:24:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
12:24:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:25:10
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
1
12:25:21
Diskuse
O. Haláková
1
12:25:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:25:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:25:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:25:45
Diskuse
19. - Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2020
čas: 12:26:05
Ing. P. Kulhánek
12:26:05
Předložení
Bc. P. Čekan
12:26:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:26:37
Diskuse
20. - Veřejná sbírka Pomoc obci Bublava – získání finančních prostředků na podporu rozvoje obce, zejména na úhradu finanční výpomoci ministerstva financí - poskytnutí části výtěžku
čas: 12:26:55
Ing. P. Kulhánek
12:26:55
Předložení
Bc. P. Čekan
12:27:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:27:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:28:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:29:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:29:18
Diskuse
21. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 13:19:04
Ing. P. Kulhánek
13:19:04
Předložení
Host
1
13:19:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:34:27
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:35:09
Diskuse
Host
1
13:35:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:35:59
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:36:05
Diskuse
Host
1
13:38:27
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
13:39:42
Diskuse
M. Hurajčík
2
13:40:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:42:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:42:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:43:01
Diskuse
26. - Plán spravedlivé transformace 2021 – 2030 pro Karlovarský kraj – aktuální informace, schválení plánu
čas: 13:43:22
Ing. P. Kulhánek
13:43:22
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:43:30
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:43:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:44:18
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
13:44:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:03:47
Diskuse
Host
1
14:04:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:05:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:06:11
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
14:08:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:11:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:12:05
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
14:12:37
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:15:35
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
14:18:12
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:18:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:18:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:18:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:00
Diskuse
Host
1
14:19:12
Diskuse
Bc. J. Picka
1
14:20:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:26:32
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:27:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:28:19
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:32:04
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:34:53
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
14:39:26
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:41:45
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
14:42:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
14:43:27
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
14:47:44
Diskuse
Host
1
14:49:31
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
14:50:13
Diskuse
Host
1
14:50:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:53:27
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:54:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:00:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
15:01:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:03:55
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
3
15:05:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
15:07:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:09:07
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
3
15:09:22
Diskuse
R. Oulehlová
2
15:10:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:10:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
15:11:00
Diskuse
R. Oulehlová
3
15:11:12
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:11:52
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
15:14:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:17:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
6
15:17:39
Diskuse
Host
1
15:18:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:19:38
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
4
15:19:50
Diskuse
Mgr. R. Pisár
2
15:20:08
Diskuse
Host
1
15:21:09
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
5
15:21:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:21:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
7
15:33:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:34:43
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:35:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:35:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
15:35:10
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:35:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:35:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:36:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
15:37:13
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:37:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:37:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:38:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
8
15:39:02
Diskuse
K. Maříková
1
15:40:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:40:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:40:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:40:58
Diskuse
22. - Smlouva č. 35S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
čas: 15:41:20
Ing. P. Kulhánek
15:41:20
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:41:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:41:56
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:42:02
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
15:42:48
Diskuse
M. Hurajčík
2
15:43:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:43:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:45:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:45:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:45:59
Diskuse
23. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík – Nejdek, část Modernizace mostu ev. č. 21047-2 Bernov“
čas: 15:46:18
Ing. P. Kulhánek
15:46:18
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:46:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:46:43
Diskuse
L. Vocelková
1
15:46:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:46:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:46:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:47:04
Diskuse
24. - Uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
čas: 15:47:23
Ing. P. Kulhánek
15:47:23
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:47:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:48:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:48:53
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
15:50:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:51:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
15:51:59
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:52:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:53:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:53:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:53:35
Diskuse
25. - Uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., na období let 2021 - 2030
čas: 15:53:54
Ing. P. Kulhánek
15:53:54
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:54:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:55:07
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
15:55:10
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:55:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:56:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:56:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:56:13
Diskuse
27. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., na projekt Karlovy VARY REGION CARD
čas: 15:56:34
Ing. P. Kulhánek
15:56:34
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:56:47
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
15:57:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:57:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:57:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:57:59
Diskuse
28. - Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
čas: 15:58:21
Ing. P. Kulhánek
15:58:21
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:58:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:00:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:00:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:00:15
Diskuse
29.-44. - Sloučené body č. 29 - 44
čas: 16:00:33
Ing. P. Kulhánek
16:00:33
Předložení
Mgr. D. Blažek
16:00:38
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
1
16:02:10
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
16:02:23
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
16:02:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:02:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:02:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:02:56
Diskuse
45. - Prodej části pozemku p.p.č. 1432/1 v k.ú. Chyše z majetku Karlovarského kraje do majetku Lesní společnosti Bečov, s.r.o., úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1485/6 a částí pozemků p.p.č. 1503/2, 1489 a 1506/4 v k.ú. Chyše z majetku Lesní společnosti Bečov, s.r.o., do majetku Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1487/2 v k.ú. Chyše a části pozemku p.p.č. 271/2 v k.ú. Mokrá u Chyší z majetku Statku Dlouhá Lomnice s.r.o., do majetku Karlovarského kraje
čas: 16:03:15
Ing. P. Kulhánek
16:03:15
Předložení
Mgr. D. Blažek
16:03:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:03:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:04:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:04:08
Diskuse
46. - Zrušení usnesení č. ZK 16/01/08 ze dne 24.01.2008 - bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely v k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár
čas: 16:04:26
Ing. P. Kulhánek
16:04:26
Předložení
Mgr. D. Blažek
16:04:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:05:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:05:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:05:27
Diskuse
47. - Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu - informace o výsledku realizace projektu
čas: 16:05:45
Ing. P. Kulhánek
16:05:45
Předložení
P. Pizinger
16:05:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:06:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:06:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:07:01
Diskuse
48. - Projekt „Predikce trhu práce (KOMPAS)“ – informace o výsledku realizace projektu
čas: 16:07:18
Ing. P. Kulhánek
16:07:18
Předložení
P. Pizinger
16:07:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:07:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:07:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:08:03
Diskuse
49. - Informace o výsledku realizace projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196
čas: 16:08:22
Ing. P. Kulhánek
16:08:22
Předložení
P. Pizinger
16:08:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:08:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:08:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:08:59
Diskuse
50. - Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu "Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji"
čas: 16:09:17
Ing. P. Kulhánek
16:09:17
Předložení
P. Pizinger
16:09:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:09:35
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:09:41
Diskuse
P. Pizinger
16:10:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:10:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:10:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:11:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:11:08
Diskuse
51. - Změna zřizovacích listin Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, a Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
čas: 16:11:26
Ing. P. Kulhánek
16:11:26
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:11:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:12:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:12:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:12:24
Diskuse
52.-53. - Sloučené body č. 52 - 53
čas: 16:12:44
Ing. P. Kulhánek
16:12:44
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:12:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:13:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:13:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:13:42
Diskuse
54. - Finanční partnerství Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace, v projektu "digiDozent - Cesta k univerzálnímu digitálnímu lektorovi a organizátorovi vzdělávacích aktivit"
čas: 16:13:59
Ing. P. Kulhánek
16:13:59
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:14:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:14:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:14:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:14:45
Diskuse
55. - Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“
čas: 16:15:03
Ing. P. Kulhánek
16:15:03
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:15:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:15:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:15:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:15:59
Diskuse
56.-57. - Sloučené body č. 56 - 57
čas: 16:16:17
Ing. P. Kulhánek
16:16:17
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:16:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:17:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:17:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:17:36
Diskuse
58.-59. - Sloučené body č. 58 - 59
čas: 16:17:55
Ing. P. Kulhánek
16:17:55
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:18:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:18:55
Diskuse
Mgr. J. Čermák
16:20:09
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:20:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
16:21:57
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
16:22:15
Diskuse
Mgr. J. Čermák
16:22:50
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:23:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
16:24:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:24:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:24:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:24:45
Diskuse
60. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 16:25:03
Ing. P. Kulhánek
16:25:03
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:25:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:25:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:25:28
Diskuse
Mgr. J. Čermák
16:25:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:25:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:25:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:26:07
Diskuse
61. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
čas: 16:26:26
Ing. P. Kulhánek
16:26:26
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:26:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:26:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:27:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:27:14
Diskuse
62. - Žádost Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., IČO 03974987, o schválení výjimky z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2020 - 2024
čas: 16:27:32
Ing. P. Kulhánek
16:27:32
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:27:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:28:54
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:28:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:31:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:31:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:31:56
Diskuse
63. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
čas: 16:32:15
Ing. P. Kulhánek
16:32:15
Předložení
O. Haláková
16:32:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:33:15
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
16:33:18
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
16:33:32
Diskuse
O. Haláková
16:34:01
Diskuse
Bc. J. Picka
1
16:34:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:34:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:35:39
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
16:35:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:36:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:36:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:36:28
Diskuse
64. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Březová na projekt XXVIII. Setkání měst a obcí s názvem Březová – Brezová
čas: 16:36:49
Ing. P. Kulhánek
16:36:49
Předložení
O. Haláková
1
16:37:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:37:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:37:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:39:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:39:11
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
16:39:24
Diskuse
O. Haláková
2
16:39:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:39:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:40:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:40:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
16:40:55
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
16:41:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
16:41:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:41:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:41:52
Diskuse
65. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
čas: 16:42:14
Ing. P. Kulhánek
16:42:14
Předložení
O. Haláková
16:42:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:43:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:43:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:46:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:47:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:48:08
Diskuse
66. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Potravinová banka Karlovarského kraje z. s.
čas: 16:48:28
Ing. P. Kulhánek
16:48:28
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:48:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:48:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:49:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:49:10
Diskuse
67. - Změna č. 69 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhované výstavby nového přívodního vodovodního řadu k napojení místní části města Cheb - Hrozňatov (sídelní lokalita Starý Hrozňatov) na skupinový vodovod Nebanice
čas: 16:49:29
Ing. P. Kulhánek
16:49:29
Předložení
Ing. K. Jakobec
16:49:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:50:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:50:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:50:31
Diskuse
68. - Změna č. 70 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality "U Trati" v centrální části města Bečov nad Teplou
čas: 16:50:49
Ing. P. Kulhánek
16:50:49
Předložení
Ing. K. Jakobec
16:50:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:51:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:51:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:51:37
Diskuse
68.;69.;70. - Blokové hlasování k bodům: 68.; 69.; 70.
čas: 16:51:59
Ing. P. Kulhánek
16:51:59
Předložení
Ing. K. Jakobec
16:52:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:52:27
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:52:32
Diskuse
Ing. K. Jakobec
16:53:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:53:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:53:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:54:00
Diskuse
71. - Spolupráce Karlovarského kraje a magazínu Forbes na akcích pořádaných v Karlovarském kraji v roce 2021
čas: 16:54:17
Ing. P. Kulhánek
16:54:17
Předložení
Ing. arch. V. Franta
16:55:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:00:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:02:37
Diskuse
K. Maříková
1
17:03:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:03:41
Diskuse
R. Oulehlová
1
17:03:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
17:04:14
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
17:06:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:06:38
Diskuse
M. Hurajčík
1
17:06:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:07:27
Diskuse
M. Monsportová
17:07:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:08:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:08:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:08:49
Diskuse
72. - Změny ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 17:09:08
Ing. P. Kulhánek
17:09:08
Předložení
Bc. P. Čekan
17:09:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:09:37
Diskuse
73. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2021
čas: 17:09:57
Ing. P. Kulhánek
17:09:57
Předložení
Ing. K. Jakobec
17:10:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:10:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:11:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:11:10
Diskuse
74. - Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu, sloučení schváleného závazného finančního příslibu předprojektové přípravy 1. etapy projektu a fyzické realizace projektu 1. etapy část 1 a navýšení závazného finančního příslibu
čas: 17:11:28
Ing. P. Kulhánek
17:11:28
Předložení
P. Pizinger
17:11:58
Diskuse
Host
1
17:12:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:15:08
Diskuse
M. Hurajčík
1
17:15:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:16:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:16:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:16:21
Diskuse
75. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2021
čas: 17:16:41
Ing. P. Kulhánek
17:16:41
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
17:16:54
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
17:17:22
Diskuse
M. Hurajčík
1
17:17:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:17:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:17:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:18:09
Diskuse
64. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Březová na projekt XXVIII. Setkání měst a obcí s názvem Březová – Brezová
čas: 17:18:39
Ing. P. Kulhánek
17:18:39
Předložení
Bc. P. Čekan
17:18:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:19:18
Diskuse
77. - Různé
čas: 17:19:39
Ing. P. Kulhánek
17:19:39
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
17:19:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:21:15
Diskuse
Host
1
17:22:01
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
17:28:40
Diskuse
Host
1
17:38:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:38:52
Diskuse
Host
1
17:39:28
Diskuse
M. Hurajčík
1
17:44:56
Diskuse
Ing. V. Hromádko
2
17:48:54
Diskuse
Host
1
17:51:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:51:58
Diskuse