Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

14.09.2020
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:07:09
Mgr. P. Kubis
09:07:09
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:08:19
Mgr. P. Kubis
09:08:19
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:08:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:09:03
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:09:32
Mgr. P. Kubis
09:09:32
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:12:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:14:09
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:15:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:17:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:17:53
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
09:20:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:21:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:21:59
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:23:32
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:24:10
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:24:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:24:50
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:25:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:25:42
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:25:48
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:25:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:26:12
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:26:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:26:30
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:26:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:27:08
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:27:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:28:03
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.09.2020
čas: 09:28:30
Mgr. P. Kubis
09:28:30
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:28:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:29:00
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:29:24
Mgr. P. Kubis
09:29:24
Předložení
Ing. J. Horník
1
09:29:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:30:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:31:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:31:38
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:31:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:33:00
Diskuse
M. Hurajčík
2
09:33:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:34:02
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:34:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:34:34
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:34:57
Mgr. P. Kubis
09:34:57
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:35:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:35:33
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:35:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:35:47
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:36:12
Mgr. P. Kubis
09:36:12
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
09:36:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:37:16
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:37:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:39:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:39:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:40:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
2
09:41:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:42:22
Diskuse
Ing. J. Horník
2
09:42:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:44:55
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
09:44:58
Diskuse
H. Kohoutová
1
09:45:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:47:16
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
09:47:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:47:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:49:21
Diskuse
H. Kohoutová
1
09:49:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:50:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:50:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:51:02
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:51:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:51:13
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:51:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:51:28
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:51:52
Mgr. P. Kubis
09:51:52
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:51:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:53:35
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:53:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:53:53
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:54:16
Mgr. P. Kubis
09:54:16
Předložení
P. Pizinger
09:54:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:54:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:54:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:55:06
Diskuse
114. - Zpráva o stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fond pro spravedlivou transformaci
čas: 09:55:28
Mgr. P. Kubis
09:55:28
Předložení
Host
1
09:57:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:01:55
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:03:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:04:15
Diskuse
P. Pizinger
1
10:04:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:06:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:06:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:07:45
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
10:07:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:09:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:11:23
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:12:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:16:10
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
10:16:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:18:08
Diskuse
Host
1
10:18:19
Diskuse
Ing. J. Janů
1
10:19:03
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:21:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:23:17
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:24:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:24:39
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 10:25:06
Mgr. P. Kubis
10:25:06
Předložení
Ing. E. Klimeš
10:25:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:25:45
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:25:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:26:03
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:26:28
Mgr. P. Kubis
10:26:28
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
10:26:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:26:55
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:26:58
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
10:27:43
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:27:57
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
10:28:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:29:59
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:30:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:30:13
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 10:30:39
Mgr. P. Kubis
10:30:39
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
10:30:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:34:23
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:34:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:34:39
Diskuse
10. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020
čas: 10:35:18
Mgr. P. Kubis
10:35:18
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
10:36:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:36:59
Diskuse
11. - Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019
čas: 10:37:24
Mgr. P. Kubis
10:37:24
Předložení
Ing. J. Horník
1
10:38:20
Diskuse
P. Pizinger
1
10:39:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:39:38
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:39:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:39:52
Diskuse
12. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a město Chodov
čas: 10:40:18
Mgr. P. Kubis
10:40:18
Předložení
P. Pizinger
1
10:42:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:42:48
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:43:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:43:13
Diskuse
13. - Rozdělení 2. části dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020
čas: 10:43:39
Mgr. P. Kubis
10:43:39
Předložení
Ing. J. Bureš
1
10:44:52
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:45:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:46:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:48:21
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:48:32
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:48:48
Diskuse
P. Pizinger
1
10:48:52
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:49:03
Diskuse
L. Pokorný
1
10:50:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:50:41
Diskuse
Host
1
10:51:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:51:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:52:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:52:42
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:52:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:53:08
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:53:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:53:20
Diskuse
14. - Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:53:42
Mgr. P. Kubis
10:53:42
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
10:54:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:54:20
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:54:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:54:39
Diskuse
15. - Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021
čas: 10:55:03
Mgr. P. Kubis
10:55:03
Předložení
Bc. M. Čermák
1
10:56:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:56:43
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
10:56:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:57:00
Diskuse
16. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 - dofinancování sociálních služeb
čas: 10:57:22
Mgr. P. Kubis
10:57:22
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
10:58:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:59:08
Diskuse
17. - Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023
čas: 10:59:30
Mgr. P. Kubis
10:59:30
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
11:01:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:01:18
Diskuse
18. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021
čas: 11:01:39
Mgr. P. Kubis
11:01:39
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
11:02:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:02:58
Diskuse
19. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2020
čas: 11:03:32
Mgr. P. Kubis
11:03:32
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:21:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:23:16
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:23:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:23:36
Diskuse
20. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020
čas: 11:24:01
Mgr. P. Kubis
11:24:01
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:24:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:24:28
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:24:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:24:43
Diskuse
21. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 18. 5. 2020 do 27. 7. 2020
čas: 11:25:05
Mgr. P. Kubis
11:25:05
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:25:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:25:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:26:27
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:26:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:26:42
Diskuse
22. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 11:27:07
Mgr. P. Kubis
11:27:07
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:27:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:27:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:27:58
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:28:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:29:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:29:50
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:29:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:30:05
Diskuse
23. - Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IČO 72053810, se sídlem Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 11:30:29
Mgr. P. Kubis
11:30:29
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:30:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:31:18
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:31:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:31:32
Diskuse
24. - Schválení realizace 2. etapy 1. části opčních položek určených výsledkem zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, schválení finančního krytí akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
čas: 11:31:54
Mgr. P. Kubis
11:31:54
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:32:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:35:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:37:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:37:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:40:48
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:41:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:41:20
Diskuse
25. - Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.„ pro období 2021-2022 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného finančního příslibu projektu
čas: 11:41:43
Mgr. P. Kubis
11:41:43
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:41:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:42:45
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:42:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:43:01
Diskuse
26. - Informace o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784
čas: 11:43:26
Mgr. P. Kubis
11:43:26
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:43:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:44:34
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:44:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:44:50
Diskuse
27. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 11:45:13
Mgr. P. Kubis
11:45:13
Předložení
M. Hurajčík
11:45:21
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:46:44
Diskuse
M. Hurajčík
11:48:04
Diskuse
Host
1
11:48:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:51:00
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:51:34
Diskuse
Host
1
11:53:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:54:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:55:27
Diskuse
Host
1
11:59:24
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:00:59
Diskuse
Host
1
12:01:38
Diskuse
Ing. J. Horník
2
12:02:48
Diskuse
Host
1
12:06:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:08:14
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:08:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:12:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:12:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:12:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:13:09
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:13:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:13:29
Diskuse
28. - Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
čas: 12:13:59
Mgr. P. Kubis
12:13:59
Předložení
M. Hurajčík
12:14:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:15:58
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:16:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:16:14
Diskuse
29. - Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
čas: 12:16:45
Mgr. P. Kubis
12:16:45
Předložení
M. Hurajčík
12:17:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:17:49
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:17:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:18:04
Diskuse
30. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2020
čas: 12:18:29
Mgr. P. Kubis
12:18:29
Předložení
M. Hurajčík
12:18:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:19:26
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:19:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:20:40
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:21:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:21:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:21:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:22:12
Diskuse
R. Oulehlová
1
12:22:17
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
12:22:53
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:23:04
Diskuse
Bc. J. Picka
1
12:23:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:24:04
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:24:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:24:17
Diskuse
31. - Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem
čas: 12:24:39
Mgr. P. Kubis
12:24:39
Předložení
M. Hurajčík
12:24:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:25:58
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:26:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:26:13
Diskuse
32. - Schválení realizace a závazného finančního příslibu čtyřem projektům "Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem *CNG"
čas: 12:26:36
Mgr. P. Kubis
12:26:36
Předložení
M. Hurajčík
12:26:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:29:25
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:29:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:29:40
Diskuse
33. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - kultura a památková péče
čas: 12:30:02
Mgr. P. Kubis
12:30:02
Předložení
M. Hurajčík
12:30:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:30:41
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:30:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:30:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:30:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:31:05
Diskuse
34. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2020
čas: 12:31:30
Mgr. P. Kubis
12:31:30
Předložení
M. Hurajčík
12:31:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:32:17
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:32:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:32:32
Diskuse
35. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Ultralight Club Cheb, z.s. (Letecký den 2020 - 100 let letecké školy), Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary (Vary ve vašem kině a KVIFF 2020)
čas: 12:32:57
Mgr. P. Kubis
12:32:57
Předložení
M. Hurajčík
12:33:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:33:36
Diskuse
Bc. M. Čermák
12:33:44
Diskuse
M. Hurajčík
12:34:16
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
12:34:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:35:56
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:36:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:36:09
Diskuse
36. - Projekt "Žula a voda" – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje - schválení přijetí dotace a realizace projektu
čas: 12:36:37
Mgr. P. Kubis
12:36:37
Předložení
M. Hurajčík
12:36:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:37:28
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:37:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:37:45
Diskuse
37.;38. - Blokové hlasování k bodům: 37.; 38.
čas: 12:38:12
Mgr. P. Kubis
12:38:12
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:38:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:38:45
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:38:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:39:02
Diskuse
39.;40.;41. - Blokové hlasování k bodům: 39.; 40.; 41.
čas: 12:39:31
Mgr. P. Kubis
12:39:31
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:39:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:40:06
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:40:23
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:41:52
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:42:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:43:00
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:43:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:43:17
Diskuse
42.;43.;44.;45.;46.;47.;48.;49. - Blokové hlasování k bodům: 42.; 43.; 44.; 45.; 46.; 47.; 48.; 49.
čas: 12:43:52
Mgr. P. Kubis
12:43:52
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:43:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:44:18
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:44:24
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:44:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:45:05
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:45:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:45:18
Diskuse
50. - Sloučení organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace
čas: 12:45:45
Mgr. P. Kubis
12:45:45
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:46:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:47:35
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:47:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:48:25
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:48:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:48:40
Diskuse
51. - Záměr zřízení konzervatoře v Lokti
čas: 12:49:07
Mgr. P. Kubis
12:49:07
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:49:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:52:19
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:52:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:58:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:58:24
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:59:22
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
13:01:46
Diskuse
Mgr. D. Blažek
2
13:03:35
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
13:04:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:04:49
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:05:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:05:11
Diskuse
52. - Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
čas: 13:05:38
Mgr. P. Kubis
13:05:38
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:05:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:07:44
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:08:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:08:23
Diskuse
53.;54.;55.;56.;57.;58.;59.;60.;61.;... - Blokové hlasování k bodům: 53.; 54.; 55.; 56.; 57.; 58.; 59.; 60.; 61.; 62.; 63.
čas: 13:08:55
Mgr. P. Kubis
13:08:55
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:09:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:09:52
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:09:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:10:11
Diskuse
64.;65.;66.;67.;68. - Blokové hlasování k bodům: 64.; 65.; 66.; 67.; 68.
čas: 13:10:41
Mgr. P. Kubis
13:10:41
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:10:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:12:32
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:12:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:12:51
Diskuse
69.;70.;71.;72.;73.;74.;75.;76.;77.;... - Blokové hlasování k bodům: 69.; 70.; 71.; 72.; 73.; 74.; 75.; 76.; 77.; 78.; 79.; 80.
čas: 13:13:28
Mgr. P. Kubis
13:13:28
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:13:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:13:58
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:14:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:14:15
Diskuse
81. - Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní Kramolín
čas: 13:14:42
Mgr. P. Kubis
13:14:42
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:14:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:15:44
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:15:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:15:57
Diskuse
82. - Uzavření dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva – objekt Císařských Lázní, Karlovy Vary
čas: 13:16:23
Mgr. P. Kubis
13:16:23
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:16:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:18:06
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:18:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:18:23
Diskuse
83. - Schválení záměrů bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu
čas: 13:18:49
Mgr. P. Kubis
13:18:49
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:56:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:57:53
Diskuse
M. Monsportová
13:58:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:58:10
Diskuse
84. - Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož součástí je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední průmyslové školy, příspěvková organizace, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace
čas: 13:58:36
Mgr. P. Kubis
13:58:36
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:58:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:59:49
Diskuse
M. Monsportová
13:59:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:00:07
Diskuse
85. - Souhlasné prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru zaniklo, a osobou, jejíž právo vzniklo, zrušení části usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 - Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/3, 3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 a 1991/4 v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a schválení dle nové žádosti
čas: 14:00:30
Mgr. P. Kubis
14:00:30
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:01:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:02:04
Diskuse
M. Monsportová
14:02:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:02:14
Diskuse
86. - Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje
čas: 14:02:41
Mgr. P. Kubis
14:02:41
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:02:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:03:43
Diskuse
M. Monsportová
14:03:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:03:57
Diskuse
87. - Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 14:04:21
Mgr. P. Kubis
14:04:21
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:04:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:05:09
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
14:05:13
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:05:19
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:06:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:08:11
Diskuse
M. Monsportová
14:08:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:08:25
Diskuse
88. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020
čas: 14:08:49
Mgr. P. Kubis
14:08:49
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:08:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:09:57
Diskuse
M. Monsportová
14:10:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:10:12
Diskuse
89.;90. - Blokové hlasování k bodům: 89.; 90.
čas: 14:10:42
Mgr. P. Kubis
14:10:42
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:10:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:11:07
Diskuse
M. Monsportová
14:11:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:11:25
Diskuse
91. - Žádost obce Mnichov o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 27.05.2019 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV v částech Sítiny a Rájov“
čas: 14:11:49
Mgr. P. Kubis
14:11:49
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:12:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:12:54
Diskuse
M. Monsportová
14:12:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:13:07
Diskuse
92. - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 - oblast životního prostředí a zemědělství
čas: 14:13:31
Mgr. P. Kubis
14:13:31
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:13:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:14:36
Diskuse
M. Monsportová
14:14:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:14:51
Diskuse
93. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění - zrušení vyhlášení a administrace dotačního programu pro rok 2020
čas: 14:15:14
Mgr. P. Kubis
14:15:14
Předložení
Ing. J. Bureš
14:15:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:15:52
Diskuse
M. Monsportová
14:15:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:16:07
Diskuse
94. - Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotací
čas: 14:16:34
Mgr. P. Kubis
14:16:34
Předložení
Ing. J. Bureš
14:16:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:17:06
Diskuse
M. Monsportová
14:17:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:17:19
Diskuse
95. - Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2020
čas: 14:17:42
Mgr. P. Kubis
14:17:42
Předložení
Ing. J. Bureš
14:17:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:18:16
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:18:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:18:49
Diskuse
M. Monsportová
14:19:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:19:08
Diskuse
96. - Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví
čas: 14:19:33
Mgr. P. Kubis
14:19:33
Předložení
Ing. J. Bureš
14:19:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:20:49
Diskuse
M. Monsportová
14:20:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:21:03
Diskuse
97. - Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
čas: 14:21:26
Mgr. P. Kubis
14:21:26
Předložení
Ing. J. Bureš
14:21:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:22:21
Diskuse
M. Monsportová
14:22:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:22:35
Diskuse
98. - „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu a schválení závazného finančního příslibu 1. etapy fyzické realizace
čas: 14:23:00
Mgr. P. Kubis
14:23:00
Předložení
Ing. J. Bureš
14:23:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:23:46
Diskuse
M. Monsportová
14:23:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:24:04
Diskuse
99. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb - "dostavba nemocnice Cheb - pavilon B"
čas: 14:24:29
Mgr. P. Kubis
14:24:29
Předložení
Ing. J. Bureš
14:24:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:25:08
Diskuse
M. Monsportová
14:25:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:25:23
Diskuse
100. - Žádost o prominutí vratky náborového příspěvku Karlovarského kraje
čas: 14:25:46
Mgr. P. Kubis
14:25:46
Předložení
Ing. J. Bureš
14:25:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:27:15
Diskuse
M. Monsportová
14:27:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:27:30
Diskuse
101. - Žádost obce Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého majetku - zdravotního střediska
čas: 14:27:53
Mgr. P. Kubis
14:27:53
Předložení
Ing. J. Bureš
14:28:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:30:16
Diskuse
M. Monsportová
14:30:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:30:40
Diskuse
102. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
čas: 14:31:03
Mgr. P. Kubis
14:31:03
Předložení
J. Váňa
14:31:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:32:39
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
14:32:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:33:23
Diskuse
M. Monsportová
14:33:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:33:40
Diskuse
103. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – město Přebuz – Projektová dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase č. 2000
čas: 14:34:07
Mgr. P. Kubis
14:34:07
Předložení
Ing. J. Janů
14:34:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:35:10
Diskuse
M. Monsportová
14:35:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:35:26
Diskuse
104. - Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace – dokončení předprojektové přípravy a schválení příslibu financování projektové přípravy
čas: 14:35:50
Mgr. P. Kubis
14:35:50
Předložení
Ing. J. Janů
14:36:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:37:20
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:37:26
Diskuse
Ing. J. Janů
1
14:37:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:38:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:40:02
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:40:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:40:54
Diskuse
M. Monsportová
14:40:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:41:08
Diskuse
105.;106. - Blokové hlasování k bodům: 105.; 106.
čas: 14:41:36
Mgr. P. Kubis
14:41:36
Předložení
Ing. J. Janů
14:41:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:42:10
Diskuse
M. Monsportová
14:42:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:42:26
Diskuse
107. - Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2020/2021
čas: 14:42:52
Mgr. P. Kubis
14:42:52
Předložení
Ing. J. Janů
14:43:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:43:39
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:43:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:43:57
Diskuse
M. Monsportová
14:44:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:44:12
Diskuse
108. - Schválení závazného finančního příslibu projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje"
čas: 14:44:37
Mgr. P. Kubis
14:44:37
Předložení
Ing. J. Janů
14:44:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:45:56
Diskuse
M. Monsportová
14:46:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:46:13
Diskuse
109. - Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ – schválení neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 14:46:39
Mgr. P. Kubis
14:46:39
Předložení
Ing. J. Bureš
14:46:51
Diskuse
Ing. J. Janů
14:46:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:47:42
Diskuse
M. Monsportová
14:47:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:47:56
Diskuse
110. - Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, v souvislosti s přípravou projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje a Informačně vzdělávacího střediska Karlovarského kraje
čas: 14:48:20
Mgr. P. Kubis
14:48:20
Předložení
Ing. J. Janů
14:48:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:49:08
Diskuse
M. Monsportová
14:49:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:49:23
Diskuse
111. - Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavírané mezi Karlovarským a Ústeckým krajem
čas: 14:49:49
Mgr. P. Kubis
14:49:49
Předložení
Ing. arch. V. Franta
14:50:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:51:38
Diskuse
M. Monsportová
14:51:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:51:52
Diskuse
112. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s. - alokovaná
čas: 14:52:17
Mgr. P. Kubis
14:52:17
Předložení
Ing. arch. V. Franta
14:52:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:54:38
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:55:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:55:20
Diskuse
M. Monsportová
14:55:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:55:34
Diskuse
113. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 2020. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro KIS Mariánské Lázně, s.r.o. a Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., na projekty UNESCO Park 2020 a Karlovy Vary Region Card.
čas: 14:56:01
Mgr. P. Kubis
14:56:01
Předložení
Ing. arch. V. Franta
14:56:28
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
14:58:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:59:10
Diskuse
Ing. L. Kovář
1
14:59:13
Diskuse
Mgr. T. Trtek
1
14:59:23
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
14:59:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:59:59
Diskuse
M. Monsportová
15:00:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:00:15
Diskuse
115. - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020
čas: 15:00:40
Mgr. P. Kubis
15:00:40
Předložení
M. Monsportová
15:02:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:02:13
Diskuse
116. - Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření
čas: 15:02:37
Mgr. P. Kubis
15:02:37
Předložení
M. Monsportová
15:03:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:03:38
Diskuse
117. - Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“
čas: 15:04:04
Mgr. P. Kubis
15:04:04
Předložení
M. Monsportová
15:04:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:05:02
Diskuse
118. - Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
čas: 15:05:27
Mgr. P. Kubis
15:05:27
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:05:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:07:30
Diskuse
M. Monsportová
15:07:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:07:47
Diskuse
119. - Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje - zrušení části usnesení č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020 a aktualizace projektu
čas: 15:08:11
Mgr. P. Kubis
15:08:11
Předložení
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
15:10:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:11:17
Diskuse
M. Monsportová
15:11:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:11:48
Diskuse
120. - Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o., a žádost o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2020
čas: 15:12:13
Mgr. P. Kubis
15:12:13
Předložení
M. Hurajčík
15:12:32
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:12:58
Diskuse
M. Monsportová
15:13:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:13:12
Diskuse
121. - Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje
čas: 15:13:36
Mgr. P. Kubis
15:13:36
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:13:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:18:55
Diskuse
M. Monsportová
15:21:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:21:12
Diskuse
122. - Různé
čas: 15:21:40
Mgr. P. Kubis
15:21:40
Předložení
J. Pánik
1
15:21:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:30:32
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:30:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:33:43
Diskuse
J. Pánik
2
15:33:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:35:35
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:35:40
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:37:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:40:56
Diskuse
Ing. J. Janů
1
15:41:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:41:24
Diskuse