23. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

15.06.2020
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:04:42
Mgr. P. Kubis
09:04:42
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:06:00
Mgr. P. Kubis
09:06:00
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:06:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:06:32
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:07:00
Mgr. P. Kubis
09:07:00
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:09:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:10:38
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.5.2020 a 15.6.2020
čas: 09:11:03
Mgr. P. Kubis
09:11:03
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:11:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:11:29
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:11:52
Mgr. P. Kubis
09:11:52
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:12:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:12:10
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:12:30
Mgr. P. Kubis
09:12:30
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:12:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:13:05
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:13:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:13:20
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:13:44
Mgr. P. Kubis
09:13:44
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:13:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:15:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:15:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:15:31
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:15:56
Mgr. P. Kubis
09:15:56
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:16:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:16:36
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:16:40
Diskuse
MUDr. V. Procházková
09:17:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:17:10
Diskuse
MUDr. V. Procházková
09:17:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:17:33
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:17:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:17:48
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:18:13
Mgr. P. Kubis
09:18:13
Předložení
P. Pizinger
09:18:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:18:49
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:18:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:19:02
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:19:25
Mgr. P. Kubis
09:19:25
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:19:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:19:49
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:19:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:20:01
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:20:24
Mgr. P. Kubis
09:20:24
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:20:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:20:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:20:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:21:06
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:21:29
Mgr. P. Kubis
09:21:29
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:22:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:22:07
Diskuse
10. - Změna ve složení Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:22:32
Mgr. P. Kubis
09:22:32
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:23:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:23:35
Diskuse
11. - Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020
čas: 09:23:56
Mgr. P. Kubis
09:23:56
Předložení
Ing. J. Janů
09:24:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:24:54
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:25:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:25:07
Diskuse
12. - Nový strategický projekt a nový regionálně specifický brownfield
čas: 09:25:34
Mgr. P. Kubis
09:25:34
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:29:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:29:08
Diskuse
13. - Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020
čas: 09:29:44
Mgr. P. Kubis
09:29:44
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:31:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:32:03
Diskuse
14. - Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020
čas: 09:32:29
Mgr. P. Kubis
09:32:29
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:34:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:34:37
Diskuse
15. - Schválení „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“
čas: 09:34:59
Mgr. P. Kubis
09:34:59
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:36:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:36:13
Diskuse
16. - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků
čas: 09:36:37
Mgr. P. Kubis
09:36:37
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:37:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:37:28
Diskuse
17. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023
čas: 09:37:53
Mgr. P. Kubis
09:37:53
Předložení
Bc. M. Čermák
1
09:39:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:42:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:43:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:43:13
Diskuse
18.;19. - Blokové hlasování k bodům: 18.; 19.
čas: 09:43:44
Mgr. P. Kubis
09:43:44
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:45:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:45:34
Diskuse
20. - Společné operační středisko složek záchranného integrovaného systému Karlovarského kraje (dále jen S.O.S 112) a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví statutárního města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje
čas: 09:46:02
Mgr. P. Kubis
09:46:02
Předložení
Host
1
09:48:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:50:13
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:50:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:52:04
Diskuse
Host
1
09:52:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:53:11
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
09:53:14
Diskuse
Host
1
09:54:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:55:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:55:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:58:09
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
09:58:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:01:03
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:01:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:01:57
Diskuse
21. - Rozpočtové změny
čas: 10:02:25
Mgr. P. Kubis
10:02:25
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:02:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:03:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:03:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:03:14
Diskuse
22. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020
čas: 10:03:42
Mgr. P. Kubis
10:03:42
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:03:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:04:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:04:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:04:29
Diskuse
23. - Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2019
čas: 10:04:54
Mgr. P. Kubis
10:04:54
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:04:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:08:17
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:08:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:09:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:09:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:11:26
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:11:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:11:40
Diskuse
24. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2020
čas: 10:12:06
Mgr. P. Kubis
10:12:06
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:12:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:12:58
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:13:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:13:11
Diskuse
25.;26.;27. - Blokové hlasování k bodům: 25.; 26.; 27.
čas: 10:13:48
Mgr. P. Kubis
10:13:48
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:13:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:14:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:14:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:14:58
Diskuse
28. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 27.1.2020 do 11.5.2020
čas: 10:15:24
Mgr. P. Kubis
10:15:24
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:15:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:16:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:17:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:17:31
Diskuse
29. - Veřejná sbírka Pomoc obci Bublava – získání finančních prostředků na podporu rozvoje obce, zejména na úhradu finanční výpomoci ministerstva financí - poskytnutí části výtěžku
čas: 10:18:02
Mgr. P. Kubis
10:18:02
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:18:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:20:26
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:20:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:21:35
Diskuse
Bc. I. Kalátová
1
10:21:38
Diskuse
Bc. I. Kalátová
1
10:21:51
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:22:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:23:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:26:20
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:26:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:26:44
Diskuse
30. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 10:27:08
Mgr. P. Kubis
10:27:08
Předložení
M. Hurajčík
10:27:19
Diskuse
Host
1
10:27:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:40:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:41:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:45:23
Diskuse
Host
1
10:45:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:47:17
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
10:47:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:50:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:50:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:52:14
Diskuse
Host
1
10:52:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:54:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:55:01
Diskuse
31. - Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2019
čas: 10:55:32
Mgr. P. Kubis
10:55:32
Předložení
M. Hurajčík
10:55:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:56:21
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:56:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:56:32
Diskuse
32. - Schválení peněžitého vkladu formou příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
čas: 10:56:56
Mgr. P. Kubis
10:56:56
Předložení
M. Hurajčík
10:57:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:58:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:58:45
Diskuse
33. - Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020
čas: 11:18:34
Mgr. P. Kubis
11:18:34
Předložení
M. Hurajčík
11:18:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:19:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:19:27
Diskuse
34.;35. - Blokové hlasování k bodům: 34.; 35.
čas: 11:20:09
Mgr. P. Kubis
11:20:09
Předložení
M. Hurajčík
11:20:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:21:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:21:43
Diskuse
36. - Schválení informace o výsledku realizace projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“
čas: 11:22:18
Mgr. P. Kubis
11:22:18
Předložení
M. Hurajčík
11:22:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:23:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:23:15
Diskuse
37. - Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem
čas: 11:23:44
Mgr. P. Kubis
11:23:44
Předložení
M. Hurajčík
11:23:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:24:37
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:24:41
Diskuse
38. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2020
čas: 11:25:15
Mgr. P. Kubis
11:25:15
Předložení
M. Hurajčík
11:25:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:26:14
Diskuse
M. Hurajčík
11:26:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:26:46
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:26:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:27:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:27:05
Diskuse
39. - Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Regionální funkce knihoven v Karlovarském kraji
čas: 11:27:36
Mgr. P. Kubis
11:27:36
Předložení
M. Hurajčík
11:27:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:28:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:28:17
Diskuse
40. - Informace o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje
čas: 11:28:47
Mgr. P. Kubis
11:28:47
Předložení
M. Hurajčík
11:28:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:29:21
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:29:28
Diskuse
41. - Informace o závěrečném vyúčtování – příprava projektu "Česko-bavorský geopark" a realizace dílčího projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“ Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
čas: 11:29:57
Mgr. P. Kubis
11:29:57
Předložení
M. Hurajčík
11:30:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:30:49
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:30:56
Diskuse
42. - Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
čas: 11:31:24
Mgr. P. Kubis
11:31:24
Předložení
M. Hurajčík
11:31:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:32:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:32:09
Diskuse
43. - Petice za zachování sbírky historických hudebních nástrojů v Kraslicích-AMATI - Denak, s.r.o.
čas: 11:32:39
Mgr. P. Kubis
11:32:39
Předložení
M. Hurajčík
11:32:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:33:45
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:33:53
Diskuse
44. - Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení projektu
čas: 11:34:25
Mgr. P. Kubis
11:34:25
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:34:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:37:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:37:38
Diskuse
45.;46.;47.;48.;49. - Blokové hlasování k bodům: 45.; 46.; 47.; 48.; 49.
čas: 11:38:18
Mgr. P. Kubis
11:38:18
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:38:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:40:22
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:40:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:40:43
Diskuse
50.;51. - Blokové hlasování k bodům: 50.; 51.
čas: 11:41:11
Mgr. P. Kubis
11:41:11
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:41:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:41:40
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:41:46
Diskuse
52.;53.;54.;55.;56.;57.;58.;59.;60.;... - Blokové hlasování k bodům: 52.; 53.; 54.; 55.; 56.; 57.; 58.; 59.; 60.; 61.; 62.
čas: 11:42:29
Mgr. P. Kubis
11:42:29
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:42:32
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:43:08
Diskuse
P. Pizinger
1
11:43:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:43:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:43:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:43:47
Diskuse
63. - Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. – části pozemků p.p.č. 1606/1 v k.ú. Krásná a p.p.č. 3516 v k.ú. Aš
čas: 11:44:12
Mgr. P. Kubis
11:44:12
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:44:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:45:21
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:45:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:45:33
Diskuse
64.;65.;66. - Blokové hlasování k bodům: 64.; 65.; 66.
čas: 11:46:03
Mgr. P. Kubis
11:46:03
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:46:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:46:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:46:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:46:48
Diskuse
67. - Smlouva o výpůjčce budovy č.p. 2291 „RETE“, která je součástí pozemku p.č. 78/33, k.ú. Sokolov, mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor
čas: 11:47:12
Mgr. P. Kubis
11:47:12
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:47:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:50:03
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:50:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:50:23
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
11:51:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:51:56
Diskuse
R. Oulehlová
1
11:51:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:52:22
Diskuse
Bc. J. Picka
1
11:52:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:52:36
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:52:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:52:49
Diskuse
68. - Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 2798/3, v k.ú. a obci Aš
čas: 11:53:14
Mgr. P. Kubis
11:53:14
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:53:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:55:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:55:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:55:13
Diskuse
69. - Informace k úplatnému nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 363/8 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště Karlovy Vary z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje
čas: 11:55:40
Mgr. P. Kubis
11:55:40
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:55:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:57:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:57:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:57:55
Diskuse
70. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020
čas: 11:58:22
Mgr. P. Kubis
11:58:22
Předložení
Ing. K. Jakobec
11:58:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:59:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:59:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:59:44
Diskuse
71. - Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2019
čas: 12:00:07
Mgr. P. Kubis
12:00:07
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:00:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:00:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
12:00:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:01:00
Diskuse
72. - Žádost obce Libá o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 17.06.2019 na stavbu Prodloužení vodovodního řadu - Lužná u F. Lázní - Sorkov
čas: 12:01:25
Mgr. P. Kubis
12:01:25
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:01:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:02:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
12:02:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:02:34
Diskuse
73.;74.;75. - Blokové hlasování k bodům: 73.; 74.; 75.
čas: 12:03:01
Mgr. P. Kubis
12:03:01
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:03:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:03:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
12:03:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:03:41
Diskuse
76. - Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2020
čas: 12:04:06
Mgr. P. Kubis
12:04:06
Předložení
Ing. J. Bureš
12:04:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:06:21
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:06:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:06:48
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
12:06:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:19:39
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:21:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:26:48
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:26:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:30:49
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
12:30:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:31:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:32:09
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:32:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:36:24
Diskuse
Ing. J. Horník
2
12:36:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:45:20
Diskuse
JUDr. V. Sloup
2
12:45:23
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:46:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:47:15
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
12:47:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:48:34
Diskuse
Host
1
12:48:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:56:30
Diskuse
Host
1
12:56:42
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:58:11
Diskuse
Host
1
12:58:32
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:59:12
Diskuse
Ing. J. Horník
3
12:59:18
Diskuse
Host
1
12:59:57
Diskuse
Ing. J. Horník
3
13:00:06
Diskuse
Host
1
13:00:14
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:00:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:00:59
Diskuse
Host
1
13:01:11
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:01:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:02:37
Diskuse
Ing. J. Bureš
2
13:02:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:03:56
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:03:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:04:59
Diskuse
Ing. J. Horník
4
13:05:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:07:29
Diskuse
Host
1
13:07:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:09:09
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
13:09:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:11:28
Diskuse
Ing. J. Horník
5
13:11:32
Diskuse
Host
1
13:12:59
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
13:16:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
13:17:46
Diskuse
Host
1
13:19:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:22:10
Diskuse
Ing. J. Horník
6
13:22:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
13:25:41
Diskuse
Host
1
13:26:29
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:27:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:29:22
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:29:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:30:29
Diskuse
Ing. J. Horník
7
13:30:32
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:31:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:31:51
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
13:32:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:32:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:33:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
13:34:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:34:45
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
13:35:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:35:48
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:35:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
13:36:56
Diskuse
Ing. J. Bureš
2
13:37:34
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
13:38:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:38:56
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:39:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:39:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:39:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:39:42
Diskuse
77. - Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské nemocnice a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, ev.č. KK 00403/2020
čas: 13:41:02
Mgr. P. Kubis
13:41:02
Předložení
Ing. J. Bureš
13:41:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:42:14
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:42:22
Diskuse
Ing. J. Bureš
13:42:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:42:46
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:42:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:42:59
Diskuse
78.;79. - Blokové hlasování k bodům: 78.; 79.
čas: 13:43:29
Mgr. P. Kubis
13:43:29
Předložení
Ing. J. Bureš
13:43:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:45:07
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:45:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:45:23
Diskuse
80. - Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví
čas: 14:27:28
Mgr. P. Kubis
14:27:28
Předložení
Ing. J. Bureš
14:29:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:30:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:30:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:30:46
Diskuse
81. - Informace o výsledku projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
čas: 14:31:08
Mgr. P. Kubis
14:31:08
Předložení
Ing. J. Bureš
14:31:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:32:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:32:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:32:30
Diskuse
82. - Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
čas: 14:32:52
Mgr. P. Kubis
14:32:52
Předložení
Ing. J. Bureš
14:33:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:34:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:34:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:34:37
Diskuse
83. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství - BROMED Sokolov s.r.o.
čas: 14:35:00
Mgr. P. Kubis
14:35:00
Předložení
Ing. J. Bureš
14:35:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:36:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:36:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:36:26
Diskuse
84. - Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem
čas: 14:36:48
Mgr. P. Kubis
14:36:48
Předložení
Ing. J. Bureš
14:37:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:37:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:37:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:37:49
Diskuse
85. - Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
čas: 14:38:14
Mgr. P. Kubis
14:38:14
Předložení
Ing. J. Bureš
14:38:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:38:43
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:38:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:38:56
Diskuse
86. - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2020 - 2024
čas: 14:39:21
Mgr. P. Kubis
14:39:21
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:39:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:41:52
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:41:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:47:24
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
14:47:46
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:49:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:51:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:51:25
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
14:51:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:52:40
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
14:52:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:53:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:54:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:54:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:55:13
Diskuse
87. - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2020
čas: 14:56:18
Mgr. P. Kubis
14:56:18
Předložení
M. Hurajčík
14:56:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:58:29
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:58:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:58:42
Diskuse
88. - Informace o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové
čas: 14:59:07
Mgr. P. Kubis
14:59:07
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:00:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:02:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:02:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:05:48
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:05:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:06:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:08:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:08:52
Diskuse
Ing. J. Bradáč
15:09:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:09:40
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:10:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:10:20
Diskuse
89.;90. - Blokové hlasování k bodům: 89.; 90.
čas: 15:10:50
Mgr. P. Kubis
15:10:50
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:11:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:11:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:11:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:11:52
Diskuse
107. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:13:29
Mgr. P. Kubis
15:13:29
Předložení
J. Váňa
1
15:13:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:15:49
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:15:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:19:39
Diskuse
J. Váňa
2
15:19:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:20:39
Diskuse
Host
1
15:21:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:26:44
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:26:57
Diskuse
Host
1
15:27:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:27:47
Diskuse
Mgr. D. Blažek
15:27:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:28:05
Diskuse
K. Vít
1
15:28:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:28:15
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:28:20
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
15:28:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:28:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:28:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:28:45
Diskuse
106. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu na podporu sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:29:21
Mgr. P. Kubis
15:29:21
Předložení
J. Váňa
15:29:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:30:12
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:30:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:30:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:30:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:31:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:31:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:31:41
Diskuse
105. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu na podporu vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:32:08
Mgr. P. Kubis
15:32:08
Předložení
J. Váňa
15:32:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:33:01
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:33:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:34:05
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:34:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:34:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:35:20
Diskuse
Ing. P. Hojda
2
15:35:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:36:17
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
15:36:27
Diskuse
Ing. P. Hojda
3
15:36:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:37:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:37:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:39:18
Diskuse
Ing. P. Hojda
4
15:39:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:40:22
Diskuse
Ing. P. Hojda
4
15:40:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:40:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
15:40:45
Diskuse
Host
1
15:41:47
Diskuse
J. Pánik
1
15:42:41
Diskuse
K. Maříková
1
15:43:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:44:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:44:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:44:42
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
15:44:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:45:20
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:45:24
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:46:56
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:48:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:48:46
Diskuse
J. Váňa
1
15:49:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:49:51
Diskuse
Ing. P. Hojda
5
15:49:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:50:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
15:50:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:51:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:51:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:52:02
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:52:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:52:41
Diskuse
104. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 15:53:09
Mgr. P. Kubis
15:53:09
Předložení
J. Váňa
1
15:53:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:53:44
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:53:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:54:01
Diskuse
118. - Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
čas: 16:09:06
Mgr. P. Kubis
16:09:06
Předložení
Ing. arch. V. Franta
16:11:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:12:36
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:12:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:13:02
Diskuse
91. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Západočeská univerzita v Plzni
čas: 16:13:39
Mgr. P. Kubis
16:13:39
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:13:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:15:12
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:16:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:16:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:16:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:16:54
Diskuse
92.;93.;94.;95.;96. - Blokové hlasování k bodům: 92.; 93.; 94.; 95.; 96.
čas: 16:17:24
Mgr. P. Kubis
16:17:24
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:17:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:17:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:18:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:18:13
Diskuse
97.;98.;99. - Blokové hlasování k bodům: 97.; 98.; 99.
čas: 16:18:43
Mgr. P. Kubis
16:18:43
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:18:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:19:05
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:19:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:19:19
Diskuse
100. - Projekt Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"
čas: 16:19:44
Mgr. P. Kubis
16:19:44
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:19:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:21:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:21:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:21:15
Diskuse
101. - Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“
čas: 16:21:40
Mgr. P. Kubis
16:21:40
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:21:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:22:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:22:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:22:37
Diskuse
102. - Změny zřizovacích listin Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace a Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 16:23:02
Mgr. P. Kubis
16:23:02
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:23:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:23:51
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:23:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:24:03
Diskuse
103. - Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2020
čas: 16:24:27
Mgr. P. Kubis
16:24:27
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:24:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:25:14
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:25:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:25:29
Diskuse
108. - Schválení závazného finančního příslibu projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
čas: 16:25:54
Mgr. P. Kubis
16:25:54
Předložení
Ing. J. Janů
16:26:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:27:51
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:28:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:29:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:29:26
Diskuse
Ing. J. Janů
1
16:33:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:35:43
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
16:35:49
Diskuse
J. Pánik
1
16:36:51
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:37:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:39:57
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:40:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:40:49
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
16:40:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:42:49
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:42:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:44:11
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:44:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:44:21
Diskuse
109. - Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací
čas: 16:44:44
Mgr. P. Kubis
16:44:44
Předložení
Ing. J. Janů
16:44:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:46:23
Diskuse
L. Pokorný
1
16:46:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:46:40
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:46:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:46:52
Diskuse
110. - Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo
čas: 16:47:16
Mgr. P. Kubis
16:47:16
Předložení
Ing. J. Janů
16:47:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:48:05
Diskuse
L. Pokorný
1
16:48:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:48:20
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:48:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:48:28
Diskuse
111. - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - návrh na rozdělení dotací
čas: 16:48:54
Mgr. P. Kubis
16:48:54
Předložení
Ing. J. Janů
16:49:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:49:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:49:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:49:55
Diskuse
112. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
čas: 16:50:17
Mgr. P. Kubis
16:50:17
Předložení
Ing. J. Janů
16:50:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:51:20
Diskuse
J. Pánik
1
16:51:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:51:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:51:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:52:02
Diskuse
113. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020
čas: 16:52:25
Mgr. P. Kubis
16:52:25
Předložení
Ing. J. Janů
16:52:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:53:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:53:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:53:24
Diskuse
114. - Prodloužení platnosti dokumentu „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 – 2020“ do roku 2022
čas: 16:53:45
Mgr. P. Kubis
16:53:45
Předložení
Ing. J. Janů
16:53:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:55:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:55:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:55:17
Diskuse
115. - Projekt „Nestůj a pojď II.“ – Závěrečná zpráva o realizaci projektu
čas: 16:55:42
Mgr. P. Kubis
16:55:42
Předložení
Ing. J. Janů
16:55:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:56:46
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:56:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:57:01
Diskuse
116. - Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2019
čas: 16:57:28
Mgr. P. Kubis
16:57:28
Předložení
Ing. J. Janů
16:57:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:58:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:58:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:58:20
Diskuse
117. - Dotační programy Karlovarského kraje - zrušení vyhlášení dotačních programů v důsledku nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19
čas: 16:58:45
Mgr. P. Kubis
16:58:45
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
16:59:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:01:04
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
17:01:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:02:04
Diskuse
Ing. J. Bradáč
17:02:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:02:45
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:02:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:03:01
Diskuse
119. - Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji
čas: 17:03:28
Mgr. P. Kubis
17:03:28
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:04:00
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:07:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:18:59
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
17:20:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:22:16
Diskuse
J. Pánik
1
17:22:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:24:53
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:24:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:30:30
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
17:30:34
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
17:33:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:36:23
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
17:36:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:37:13
Diskuse
J. Pánik
2
17:37:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:39:37
Diskuse
K. Maříková
1
17:39:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:40:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:40:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:40:46
Diskuse
86. - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2020 - 2024
čas: 17:41:25
Mgr. P. Kubis
17:41:25
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:41:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:43:11
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:43:16
Diskuse
Ing. J. Bradáč
17:43:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:43:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:45:20
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:45:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:46:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:47:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:47:36
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:47:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:48:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:48:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:49:20
Diskuse
120. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - oblast UNESCO
čas: 17:49:52
Mgr. P. Kubis
17:49:52
Předložení
Ing. arch. V. Franta
17:50:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:52:22
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:52:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:52:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:52:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:52:47
Diskuse
121. - Návrh na využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními úseky oprav nebo výsprav silnic financovaných z divident akcionáře z rozděleného dosaženého zisku za rok 2019 Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním
čas: 17:53:11
Mgr. P. Kubis
17:53:11
Předložení
M. Hurajčík
17:53:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:55:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:55:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:55:38
Diskuse
122. - Různé
čas: 17:56:02
Mgr. P. Kubis
17:56:02
Předložení
J. Pánik
1
17:56:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
17:58:49
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
17:58:53
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
18:00:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
18:02:46
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
18:02:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
18:04:31
Diskuse