Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

25.05.2020
A. - Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 13:12:18
Mgr. P. Kubis
13:12:18
Předložení
Ing. J. Horník
1
13:14:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:15:06
Diskuse
A. - Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 13:19:45
Mgr. P. Kubis
13:19:45
Předložení
Mgr. P. Kubis
13:20:31
Diskuse
B. - Volba návrhové komise
čas: 13:21:07
Mgr. P. Kubis
13:21:07
Předložení
C. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 13:22:21
Mgr. P. Kubis
13:22:21
Předložení
Bc. P. Čekan
13:22:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:23:08
Diskuse
D. - Schválení programu jednání
čas: 13:23:38
Mgr. P. Kubis
13:23:38
Předložení
Bc. P. Čekan
13:24:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:24:12
Diskuse
1. - Informace o situaci a realizovaných opatřeních v rámci vyhlášeného nouzového stavu pro celé území ČR v souvislosti s výskytem nákazy koronavirem SARS-CoV-2, které způsobuje onemocnění COVID-19 – Karlovarský kraj
čas: 13:24:44
Mgr. P. Kubis
13:24:44
Předložení
Host
1
14:02:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:08:34
Diskuse
Host
1
14:09:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:11:23
Diskuse
K. Maříková
1
14:11:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:16:48
Diskuse
Host
1
14:18:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:24:24
Diskuse
Host
1
14:25:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:26:14
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:26:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:29:14
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:29:18
Diskuse
Host
1
14:44:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:47:46
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:52:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:05:20
Diskuse
P. Pizinger
1
15:05:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:10:32
Diskuse
J. Pánik
1
15:11:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:15:27
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
15:16:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:20:04
Diskuse
K. Maříková
2
15:20:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:20:48
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
15:21:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:24:50
Diskuse
Bc. I. Kalátová
1
15:24:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:28:29
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:28:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:30:33
Diskuse
Ing. J. Horník
2
15:30:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:32:18
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:32:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:33:55
Diskuse
Ing. J. Horník
3
15:33:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:37:14
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:37:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:37:46
Diskuse
2. - Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje v roce 2020
čas: 15:39:16
Mgr. P. Kubis
15:39:16
Předložení
1. - Informace o situaci a realizovaných opatřeních v rámci vyhlášeného nouzového stavu pro celé území ČR v souvislosti s výskytem nákazy koronavirem SARS-CoV-2, které způsobuje onemocnění COVID-19 – Karlovarský kraj
čas: 15:39:27
Mgr. P. Kubis
15:39:27
Předložení
Bc. P. Čekan
15:39:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:40:01
Diskuse
2. - Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje v roce 2020
čas: 15:40:22
Mgr. P. Kubis
15:40:22
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:45:35
Diskuse
J. Pánik
1
15:45:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:49:10
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
15:49:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:51:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:51:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:52:58
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
15:53:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:54:23
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:54:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:59:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:00:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:00:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:06:54
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
16:06:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:07:21
Diskuse
Mgr. D. Blažek
2
16:07:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:08:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
16:08:22
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
16:09:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:11:06
Diskuse
J. Pánik
2
16:11:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
16:13:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:14:15
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
16:14:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:15:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:15:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:16:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:17:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:18:32
Diskuse
3. - Různé
čas: 16:19:05
Mgr. P. Kubis
16:19:05
Předložení
Ing. J. Horník
1
16:19:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
16:19:34
Diskuse