21. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

17.02.2020
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:29
Mgr. P. Kubis
09:06:29
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:07:56
Mgr. P. Kubis
09:07:56
Předložení
Bc. M. Čermák
09:08:22
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:08:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:09:02
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:09:26
Mgr. P. Kubis
09:09:26
Předložení
Bc. M. Čermák
09:10:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:10:57
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2020
čas: 09:11:21
Mgr. P. Kubis
09:11:21
Předložení
Ing. J. Horník
1
09:11:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:13:22
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:13:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:14:20
Diskuse
Ing. J. Horník
2
09:14:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:15:06
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:15:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:15:34
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:15:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:15:53
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:16:17
Mgr. P. Kubis
09:16:17
Předložení
Bc. M. Čermák
09:16:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:16:35
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:17:01
Mgr. P. Kubis
09:17:01
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:17:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:17:24
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:17:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:17:39
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:18:03
Mgr. P. Kubis
09:18:03
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:18:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:18:27
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:18:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:18:41
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:19:11
Mgr. P. Kubis
09:19:11
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:19:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:20:06
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:20:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:20:21
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:20:48
Mgr. P. Kubis
09:20:48
Předložení
P. Pizinger
09:20:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:21:20
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:21:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:21:34
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:22:00
Mgr. P. Kubis
09:22:00
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:22:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:22:23
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:22:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:22:39
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:23:03
Mgr. P. Kubis
09:23:03
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:23:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:23:28
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:23:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:23:47
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:24:12
Mgr. P. Kubis
09:24:12
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:24:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:24:56
Diskuse
Bc. M. Čermák
09:25:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:25:12
Diskuse
10. - Zhodnocení a informace z IX. Her zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji 2020
čas: 09:25:39
Mgr. P. Kubis
09:25:39
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:45:15
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
09:45:54
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:47:25
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:47:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:49:35
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
09:49:46
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
09:51:11
Diskuse
Ing. P. Bursík
1
09:52:30
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:53:14
Diskuse
R. Oulehlová
1
09:54:10
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:55:25
Diskuse
Ing. J. Janů
1
09:56:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:56:41
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:56:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:57:00
Diskuse
11. - Výbor regionů - informace
čas: 09:57:25
Mgr. P. Kubis
09:57:25
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:57:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:00:20
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:00:23
Diskuse
P. Pizinger
1
10:00:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:02:15
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:02:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:02:31
Diskuse
12. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2020
čas: 10:02:56
Mgr. P. Kubis
10:02:56
Předložení
Bc. M. Čermák
10:04:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:04:57
Diskuse
13. - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., na rok 2020, na projekt "Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt "Podpora činnosti Asociace v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh"
čas: 10:05:23
Mgr. P. Kubis
10:05:23
Předložení
P. Pizinger
1
10:06:53
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:07:37
Diskuse
Bc. M. Čermák
10:07:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:08:07
Diskuse
14. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020
čas: 10:08:41
Mgr. P. Kubis
10:08:41
Předložení
Bc. M. Čermák
1
10:10:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:11:25
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:12:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:13:01
Diskuse
15. - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II
čas: 10:13:26
Mgr. P. Kubis
10:13:26
Předložení
Bc. M. Čermák
10:14:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:14:52
Diskuse
16. - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Senior Pas 2019
čas: 10:15:18
Mgr. P. Kubis
10:15:18
Předložení
M. Šťovíček
1
10:16:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:16:41
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:17:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:18:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:18:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:21:19
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:21:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:22:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:22:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:22:59
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:23:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:23:17
Diskuse
17. - Senior Pas 2020
čas: 10:23:42
Mgr. P. Kubis
10:23:42
Předložení
Bc. M. Čermák
10:24:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:24:34
Diskuse
18. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019
čas: 10:24:59
Mgr. P. Kubis
10:24:59
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:25:08
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:25:43
Diskuse
Bc. M. Čermák
10:25:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:26:00
Diskuse
19. - Rozpočtové změny
čas: 10:26:25
Mgr. P. Kubis
10:26:25
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:26:32
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:27:11
Diskuse
Bc. M. Čermák
10:27:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:27:26
Diskuse
20. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 18.11.2019 do 13.1.2020
čas: 10:27:51
Mgr. P. Kubis
10:27:51
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:28:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:28:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:29:22
Diskuse
Bc. M. Čermák
10:29:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:29:58
Diskuse
21. - Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
čas: 10:30:22
Mgr. P. Kubis
10:30:22
Předložení
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:32:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:32:47
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:32:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:33:06
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:33:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:33:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:33:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:34:10
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:34:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:34:37
Diskuse
22. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 10:35:03
Mgr. P. Kubis
10:35:03
Předložení
M. Hurajčík
10:35:10
Diskuse
Host
1
10:36:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:56:32
Diskuse
M. Hurajčík
10:56:40
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:56:53
Diskuse
Host
1
10:57:14
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:58:19
Diskuse
Host
1
10:58:30
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:58:53
Diskuse
Host
1
10:59:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:59:38
Diskuse
Host
1
11:05:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:10:30
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
11:11:03
Diskuse
Host
1
11:14:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:18:06
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
11:18:16
Diskuse
Host
1
11:18:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:19:20
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:19:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:19:44
Diskuse
23.;24.;25.;26. - Blokové hlasování k bodům: 23.; 24.; 25.; 26.
čas: 11:20:24
Mgr. P. Kubis
11:20:24
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:42:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:43:30
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:43:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:43:55
Diskuse
27.;28.;29.;30. - Blokové hlasování k bodům: 27.; 28.; 29.; 30.
čas: 11:44:29
Mgr. P. Kubis
11:44:29
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:44:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:45:18
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:45:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:45:43
Diskuse
31. - Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku p.p.č. 3768/1 v k.ú. Hranice u Aše
čas: 11:46:09
Mgr. P. Kubis
11:46:09
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:46:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:46:55
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:47:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:47:17
Diskuse
32. - Tisková oprava přílohy materiálu - "Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob, a uzavření dohody o zrušení předkupního práva"
čas: 11:47:42
Mgr. P. Kubis
11:47:42
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:47:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:49:03
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:49:09
Diskuse
Mgr. D. Blažek
11:49:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:50:16
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
11:50:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:50:45
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:50:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:51:05
Diskuse
33. - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 11:51:29
Mgr. P. Kubis
11:51:29
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:51:41
Diskuse
Host
1
11:54:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:56:16
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:56:37
Diskuse
Host
1
11:57:03
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:57:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:57:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
11:57:35
Diskuse
Host
1
11:58:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
11:58:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:58:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:59:57
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
11:59:59
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:00:57
Diskuse
Host
1
12:01:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:01:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:02:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:02:17
Diskuse
34. - Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu, rozčlenění přípravné fáze projektu na jednotlivé etapy
čas: 12:02:43
Mgr. P. Kubis
12:02:43
Předložení
Ing. J. Bureš
12:02:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:03:34
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:03:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:03:55
Diskuse
35. - Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
čas: 12:04:19
Mgr. P. Kubis
12:04:19
Předložení
Ing. J. Bureš
12:04:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:06:35
Diskuse
Ing. J. Bureš
12:07:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:08:02
Diskuse
Host
1
12:08:06
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:09:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:09:23
Diskuse
Host
1
12:10:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:10:37
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:10:40
Diskuse
Host
1
12:10:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
12:11:00
Diskuse
Host
1
12:12:12
Diskuse
K. Maříková
1
12:12:47
Diskuse
Host
1
12:13:13
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:14:22
Diskuse
K. Maříková
2
12:16:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:16:39
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:16:44
Diskuse
Host
1
12:17:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
3
12:18:53
Diskuse
Host
1
12:21:14
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:21:32
Diskuse
Host
1
12:21:56
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
12:22:28
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:22:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:22:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:23:19
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:23:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:23:48
Diskuse
36. - Změna vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví
čas: 12:24:15
Mgr. P. Kubis
12:24:15
Předložení
Ing. J. Bureš
12:24:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:25:37
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:25:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:26:01
Diskuse
37. - Aktuální informace o projektu Technické asistence a informace o průběhu návštěvy Sekretariátu platformy START
čas: 12:26:27
Mgr. P. Kubis
12:26:27
Předložení
P. Pizinger
1
12:31:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:32:12
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:32:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:32:45
Diskuse
38. - Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci
čas: 12:33:13
Mgr. P. Kubis
12:33:13
Předložení
Bc. M. Čermák
1
12:35:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:36:08
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:38:36
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:38:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:39:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:41:36
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:41:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:42:08
Diskuse
39. - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2018/2019
čas: 12:42:31
Mgr. P. Kubis
12:42:31
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:42:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:43:35
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:43:46
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:44:01
Diskuse
40. - Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019
čas: 12:44:25
Mgr. P. Kubis
12:44:25
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:44:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:45:03
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:45:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:45:27
Diskuse
41. - Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019
čas: 12:45:51
Mgr. P. Kubis
12:45:51
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:46:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:46:19
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:46:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:46:38
Diskuse
42. - Projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 12:47:02
Mgr. P. Kubis
12:47:02
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:47:13
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:47:33
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:47:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:47:56
Diskuse
43. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - TJ Sokol Chyše, z.s.
čas: 12:48:19
Mgr. P. Kubis
12:48:19
Předložení
J. Váňa
12:48:29
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:49:28
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:49:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:49:57
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:50:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:50:21
Diskuse
44. - Žádost obce Valy o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019
čas: 12:50:47
Mgr. P. Kubis
12:50:47
Předložení
Ing. J. Janů
12:50:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:51:30
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:51:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:51:51
Diskuse
45. - Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu a dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
čas: 12:52:15
Mgr. P. Kubis
12:52:15
Předložení
Ing. J. Janů
12:52:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:53:12
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:53:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:53:31
Diskuse
46. - Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.
čas: 12:53:56
Mgr. P. Kubis
12:53:56
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:54:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:55:06
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:55:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:55:30
Diskuse
47. - Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
čas: 12:55:54
Mgr. P. Kubis
12:55:54
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:56:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:58:01
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:58:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:59:01
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
12:59:03
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:59:22
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:59:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:59:50
Diskuse
48. - Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020
čas: 13:00:13
Mgr. P. Kubis
13:00:13
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:00:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:03:54
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
13:04:01
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:04:43
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
13:04:45
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:05:06
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:05:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:06:14
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:06:18
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:07:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:07:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:09:05
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
13:09:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:09:34
Diskuse
49. - Různé
čas: 13:09:58
Mgr. P. Kubis
13:09:58
Předložení
Ing. J. Bureš
1
13:11:47
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:12:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:13:19
Diskuse