20. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

16.12.2019
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:05:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:05:43
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:07:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:07:17
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:08:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:08:03
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:13:17
Diskuse
M. Monsportová
09:13:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:13:34
Diskuse
1. - Změny ve vedení kraje
čas: 09:14:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:14:09
Předložení
Mgr. J. Borka
1
09:20:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:16
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
09:26:12
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:26:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:28:14
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
09:31:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:55
Diskuse
M. Monsportová
09:32:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:32:16
Diskuse
2. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.12.2019
čas: 09:32:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:32:51
Předložení
M. Monsportová
09:33:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:33:15
Diskuse
3. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:33:37
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:33:37
Předložení
M. Monsportová
09:33:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:34:07
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:34:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:34:27
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:34:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:35:01
Diskuse
M. Monsportová
09:35:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:35:18
Diskuse
5. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:35:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:35:41
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:35:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:36:05
Diskuse
M. Monsportová
09:36:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:36:24
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:36:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:36:46
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:36:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:37:49
Diskuse
M. Monsportová
09:37:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:38:10
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:38:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:38:29
Předložení
P. Pizinger
09:38:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:07
Diskuse
M. Monsportová
09:39:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:27
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:39:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:49
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:39:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:15
Diskuse
M. Monsportová
09:40:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:31
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:40:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:51
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:41:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:16
Diskuse
M. Monsportová
09:41:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:29
Diskuse
10. - Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje na rok 2020
čas: 09:41:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:50
Předložení
M. Monsportová
09:42:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:10
Diskuse
11. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:42:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:31
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:42:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:46
Diskuse
M. Monsportová
09:43:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:06
Diskuse
12. - Personální změny ve Finančním výboru
čas: 09:44:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:27
Předložení
M. Monsportová
09:44:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:06
Diskuse
13. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2019
čas: 09:45:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:28
Předložení
M. Monsportová
09:46:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:52
Diskuse
14. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019
čas: 09:47:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:13
Předložení
M. Monsportová
09:47:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:52
Diskuse
15. - Vyřazení finančních postihů u projektů s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny pro řešení finančních postihů: Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 09:48:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:11
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:48:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:28
Diskuse
M. Monsportová
09:49:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:46
Diskuse
16. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 09:50:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:07
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:50:21
Diskuse
M. Monsportová
09:51:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:02
Diskuse
M. Monsportová
09:51:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:17
Diskuse
17. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 02.09.2019 do 11.11.2019
čas: 09:51:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:36
Předložení
M. Monsportová
09:52:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:29
Diskuse
18. - Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence II“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-34/2019
čas: 09:52:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:49
Předložení
M. Monsportová
09:53:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:52
Diskuse
19. - Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-39/2019
čas: 09:54:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:54:14
Předložení
Bc. M. Čermák
1
09:54:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:55:32
Diskuse
M. Monsportová
09:55:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:55:45
Diskuse
20. - Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2020
čas: 09:56:05
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:56:05
Předložení
M. Monsportová
10:05:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:05:13
Diskuse
21. - Prezentace IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
čas: 10:06:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:06:35
Předložení
PhDr. Z. Soukup
1
10:24:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:25:40
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:26:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:26:57
Diskuse
M. Monsportová
10:27:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:27:14
Diskuse
22. - Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Krásný Les, Dolní Nivy, Vysoká Pec, Poustka a Kyselka
čas: 10:27:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:27:38
Předložení
Ing. J. Janů
10:27:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:28:06
Diskuse
M. Monsportová
10:28:11
Diskuse
23. - Projekt „Metropolitní oblasti“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu ÉTA Technologické agentury ČR
čas: 10:28:40
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:28:40
Předložení
Ing. J. Janů
10:28:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:29:33
Diskuse
M. Monsportová
10:29:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:29:46
Diskuse
24.;25. - Blokové hlasování k bodům: 24.; 25.
čas: 10:30:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:30:08
Předložení
M. Hurajčík
10:30:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:32:13
Diskuse
M. Monsportová
10:32:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:32:30
Diskuse
26. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 10:32:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:32:51
Předložení
M. Hurajčík
10:33:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:34:14
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
10:34:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:35:38
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:35:40
Diskuse
M. Hurajčík
10:36:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:37:29
Diskuse
M. Monsportová
10:39:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:18
Diskuse
27. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“, původní název projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace"
čas: 10:39:40
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:40
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:39:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:40:50
Diskuse
M. Monsportová
10:41:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:41:21
Diskuse
28.;29. - Blokové hlasování k bodům: 28.; 29.
čas: 10:41:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:41:42
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:41:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:15
Diskuse
M. Monsportová
10:43:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:36
Diskuse
30. - Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020
čas: 10:43:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:58
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:44:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:45:33
Diskuse
M. Monsportová
10:45:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:45:51
Diskuse
31. - Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020
čas: 10:46:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:13
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:46:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:47:43
Diskuse
M. Monsportová
10:47:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:48:02
Diskuse
32. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje
čas: 10:48:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:48:24
Předložení
M. Hurajčík
10:48:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:49:16
Diskuse
M. Monsportová
10:50:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:50:46
Diskuse
33. - Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 panu Jaroslavu Gabrielovi na projekt „Stráž nad Ohří, areál uměleckého mlýna č. p. 1 - oprava kamenných zdí kašny turbíny a zdí objektu nad klenutým sklepem, vyčištění suterénu od nánosů a stabilizace mlecích stolic a šrotovníku“
čas: 10:51:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:51:10
Předložení
M. Hurajčík
10:51:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:05
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
10:52:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:41
Diskuse
M. Monsportová
10:52:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:56
Diskuse
34.;35. - Blokové hlasování k bodům: 34.; 35.
čas: 10:53:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:53:18
Předložení
M. Hurajčík
10:53:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:02
Diskuse
M. Monsportová
10:54:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:17
Diskuse
36. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje od obce Velichov na opravu čerpadla u cisterny pro JSDH obce (JPO V)
čas: 10:54:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:38
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:54:53
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:56:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:57:22
Diskuse
M. Monsportová
10:57:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:57:37
Diskuse
37. - Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Kyselka a město Jáchymov
čas: 10:58:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:58:07
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:58:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:59:31
Diskuse
M. Monsportová
10:59:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:59:44
Diskuse
73.;74.;75.;76. - Blokové hlasování k bodům: 73.; 74.; 75.; 76.
čas: 11:25:22
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:25:22
Předložení
Ing. J. Bureš
11:25:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:30:15
Diskuse
Host
1
11:31:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:42:03
Diskuse
Ing. J. Bureš
11:42:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:52:57
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:53:04
Diskuse
Host
1
11:53:51
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:54:46
Diskuse
Ing. J. Bureš
11:55:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:18
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:56:23
Diskuse
Host
1
11:56:37
Diskuse
M. Šťovíček
1
11:57:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:57:52
Diskuse
Ing. J. Bureš
11:57:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:59:46
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
11:59:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:03:47
Diskuse
Ing. J. Bureš
12:03:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:08:42
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:08:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:42
Diskuse
J. Pánik
1
12:11:45
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:13:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:16:09
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:16:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:17:44
Diskuse
Ing. J. Bureš
12:17:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:21:21
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:21:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:06
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:27:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:29:40
Diskuse
M. Šťovíček
2
12:29:43
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
12:30:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:31:09
Diskuse
Host
1
12:31:11
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
12:32:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:25
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
12:33:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:34
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
12:33:41
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:35:05
Diskuse
M. Šťovíček
2
12:35:25
Diskuse
Ing. J. Bureš
12:36:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:33
Diskuse
J. Pánik
2
12:37:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:40:17
Diskuse
Mgr. J. Borka
3
12:40:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:41:31
Diskuse
Ing. J. Bureš
12:41:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:43:05
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
12:43:25
Diskuse
Ing. K. Jakobec
2
12:44:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:45:45
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
12:54:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:55:20
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:56:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:56:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:56:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:56:39
Diskuse
38. - Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
čas: 12:58:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:58:26
Předložení
Ing. J. Janů
12:58:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:02:37
Diskuse
Ing. J. Janů
1
13:04:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:05:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:06:07
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:06:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:09:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:09:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:10:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:10:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:10:40
Diskuse
Ing. J. Janů
1
13:10:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:11:19
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
13:11:30
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:11:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:12:14
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:13:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:13:44
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:14:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:15:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:15:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:16:39
Diskuse
Ing. J. Janů
2
13:16:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:17:10
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:17:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:18:01
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:18:03
Diskuse
Ing. J. Janů
2
13:18:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:18:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
13:18:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:19:23
Diskuse
Ing. J. Janů
3
13:20:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:21:24
Diskuse
Ing. J. Horník
3
13:21:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:22:05
Diskuse
J. Pánik
1
13:22:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:24:32
Diskuse
J. Pánik
1
13:26:21
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:26:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:27:02
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:27:18
Diskuse
Ing. J. Horník
4
13:27:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:28:15
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:28:27
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
13:29:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:30:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:30:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:31:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:31:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:31:54
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:31:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:32:03
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:32:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:33:05
Diskuse
39. - Poskytnutí individuální dotace společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., na projekt „Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy – 1. ETAPA“
čas: 13:33:54
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:33:54
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:34:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:34:53
Diskuse
Ing. K. Jakobec
13:34:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:35:06
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:35:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:35:18
Diskuse
40. - Změna č. 56 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhované výstavby přívodního vodovodního řadu pro místní část obce Krajková – Anenská Ves
čas: 13:35:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:35:40
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:35:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:36:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:36:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:36:43
Diskuse
41. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 13:37:05
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:37:05
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:37:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:37:36
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:37:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:37:46
Diskuse
42. - Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019
čas: 13:38:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:09
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:38:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:34
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:38:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:52
Diskuse
43.;44. - Blokové hlasování k bodům: 43.; 44.
čas: 13:39:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:39:15
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:39:29
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:39:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:39:47
Diskuse
45. - Zájmové vzdělávání v Základní škole a mateřské škole při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 13:40:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:08
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:40:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:39
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:40:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:49
Diskuse
46. - Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2019 do 31. října 2019
čas: 13:41:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:41:10
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:41:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:41:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:41:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:41:42
Diskuse
47. - Zpráva o personálním stavu a činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 13:42:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:42:03
Předložení
48. - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace
čas: 13:43:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:43:52
Předložení
Ing. arch. V. Franta
13:44:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:48:13
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:48:23
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
13:49:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:51:45
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:51:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:51:57
Diskuse
49.;50.;51.;52.;53.;54.;55.;56. - Blokové hlasování k bodům: 49.; 50.; 51.; 52.; 53.; 54.; 55.; 56.
čas: 13:52:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:52:21
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:52:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:53:05
Diskuse
Ing. P. Navrátil
13:53:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:53:19
Diskuse
57.;58.;59.;60.;61.;62.;63.;64.;65. - Blokové hlasování k bodům: 57.; 58.; 59.; 60.; 61.; 62.; 63.; 64.; 65.
čas: 13:53:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:53:41
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:53:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:56:43
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:56:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:57:50
Diskuse
Mgr. D. Blažek
13:57:52
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
13:58:17
Diskuse
Mgr. D. Blažek
13:58:50
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:59:03
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
13:59:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:00:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:00:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:00:38
Diskuse
66. - Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva pozemku v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1053/13 v k.ú. Háje u Chebu
čas: 14:00:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:00:59
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:01:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:02:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:02:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:02:20
Diskuse
67. - Souhlas se zrušením předkupního práva statutárního města Karlovy Vary k objektům školských zařízení na základě uzavřených kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva v roce 2009
čas: 14:50:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:50:24
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:51:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:51:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:52:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:52:08
Diskuse
68. - Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2020
čas: 14:52:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:52:30
Předložení
O. Haláková
1
14:55:30
Diskuse
Ing. J. Bradáč
14:56:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:56:27
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:56:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:57:00
Diskuse
69. - Nové znění smluv o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
čas: 14:57:23
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:57:23
Předložení
Ing. J. Bureš
14:57:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:59:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:10
Diskuse
70. - Vymezení nových vybraných oddělení pro vyplácení náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje a změna podmínek k jejich poskytování s účinností od 01.01.2020
čas: 14:59:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:31
Předložení
Ing. J. Bureš
14:59:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:00:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:01:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:14
Diskuse
71. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře MUDr. Jana Nemčeka - převod práv a povinností ze smlouvy z NEMOS AMBULANCE s.r.o., na NEMOS SOKOLOV s.r.o.
čas: 15:01:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:43
Předložení
Ing. J. Bureš
15:01:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:29
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:02:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:40
Diskuse
72. - Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví
čas: 15:03:00
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:01
Předložení
Ing. J. Bureš
15:03:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:42
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:03:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:53
Diskuse
77. - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
čas: 15:04:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:15
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:04:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:38
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:04:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:06
Diskuse
78. - Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - informace o ukončení smlouvy o dílo na realizaci stavby
čas: 15:05:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:26
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:05:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:36
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
15:09:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:10:11
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:10:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:34
Diskuse
Mgr. D. Blažek
15:11:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:13:45
Diskuse
Host
1
15:15:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:27
Diskuse
Host
1
15:34:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:41:10
Diskuse
K. Maříková
1
15:41:17
Diskuse
Host
1
15:41:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:43:45
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:44:50
Diskuse
J. Pánik
1
15:47:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:50:44
Diskuse
Host
1
15:50:49
Diskuse
J. Pánik
1
15:52:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:52:35
Diskuse
Host
1
15:52:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:54:02
Diskuse
K. Maříková
2
15:54:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:54:28
Diskuse
Host
1
15:54:34
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:55:13
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
2
15:56:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:57:43
Diskuse
Host
1
15:57:54
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
15:59:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:02:06
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
16:02:17
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
16:02:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:37
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
16:04:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:06:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:06:16
Diskuse
47. - Zpráva o personálním stavu a činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 16:06:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:06:45
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:07:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:08:38
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:08:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:12:59
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
16:13:01
Diskuse
Ing. J. Bradáč
16:13:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:15:32
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
16:17:52
Diskuse
P. Pizinger
1
16:21:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
16:25:10
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
16:27:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:27:55
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
16:29:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:31:42
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
16:31:44
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:32:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:33:53
Diskuse
M. Monsportová
16:34:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:35:05
Diskuse
M. Monsportová
16:35:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:35:42
Diskuse
79. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje od města Loket na zajištění skalních sesuvů podél cyklostezky
čas: 16:36:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:07
Předložení
Ing. J. Janů
16:36:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:46
Diskuse
M. Monsportová
16:36:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:37:07
Diskuse
81. - Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace na „Ukončování ROP Severozápad 2020“
čas: 16:37:37
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:37:37
Předložení
Ing. J. Janů
16:37:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:37:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:38:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:38:07
Diskuse
82. - Žádost statutárního města Karlovy Vary o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK00697/2019 o poskytnutí individuální dotace na opravu kremační pece
čas: 16:38:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:38:28
Předložení
Ing. J. Horník
1
16:39:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:40:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
16:40:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:40:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:40:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:40:51
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:40:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:41:30
Diskuse
83. - Informace o jednání Platformy pro uhelné regiony procházející transformací a EK v Bruselu, informace o podepsaném Prohlášení na výročním politickém dialogu v Görlitz a informace o projektu Technické asistence
čas: 16:41:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:41:51
Předložení
Ing. P. Navrátil
16:44:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:04
Diskuse
84. - Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 16:45:25
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:25
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
16:46:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:33
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
16:46:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:46:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:06
Diskuse
85. - Národní investiční plán - souhrnný seznam strategických investic v Karlovarském kraji v hodnotě nad 50 mil. Kč - informace o aktualizaci projektů
čas: 16:47:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:28
Předložení
Ing. P. Navrátil
16:49:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:50:05
Diskuse
86.;87.;88.;89. - Blokové hlasování k bodům: 86.; 87.; 88.; 89.
čas: 16:50:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:50:27
Předložení
M. Hurajčík
16:50:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:52:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:53:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:53:13
Diskuse
90. - Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou - město Jáchymov
čas: 16:53:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:53:36
Předložení
M. Hurajčík
16:53:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:54:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:54:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:54:38
Diskuse
91. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Oblastní charita Ostrov
čas: 16:54:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:54:59
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:55:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:56:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:56:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:56:32
Diskuse
92. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně
čas: 16:56:53
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:56:53
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:57:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:57:34
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:57:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:57:55
Diskuse
93. - Další postup ve věci zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace
čas: 16:58:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:58:17
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:58:27
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:00:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:06:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
17:08:13
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
17:09:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:09:43
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:09:47
Diskuse
M. Monsportová
17:09:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:10:07
Diskuse
94. - Návrh na zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje o 12.750.000 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu úhrady vzniklých nákladů souvisejících s intenzivním spadem sněhu v měsících leden až březen roku 2019
čas: 17:10:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:10:29
Předložení
M. Hurajčík
17:10:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:54
Diskuse
M. Monsportová
17:13:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:13:39
Diskuse
95. - Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 17:14:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:14:04
Předložení
M. Monsportová
17:15:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:17
Diskuse
96. - Různé
čas: 17:15:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:41
Předložení
Ing. J. Janů
1
17:15:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:25
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:16:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:19:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:21:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:21:46
Diskuse
Ing. J. Horník
2
17:22:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
17:23:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:59
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
17:24:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:24:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:24:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:25:03
Diskuse
O. Haláková
1
17:25:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:25:39
Diskuse
Ing. J. Horník
3
17:25:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:13
Diskuse
Ing. J. Horník
3
17:26:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:53
Diskuse
Ing. J. Horník
3
17:27:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:28:12
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:29:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:29:37
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
17:29:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:30:24
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
17:30:50
Diskuse
Ing. J. Horník
4
17:31:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:31:52
Diskuse
M. Monsportová
17:32:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:32:18
Diskuse
K. Maříková
1
17:32:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:33:18
Diskuse