19. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

11.11.2019
A. - Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 15:16:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:06
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:18:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:56
Diskuse
B. - Volba návrhové komise
čas: 15:20:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:20
Předložení
C. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 15:21:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:21:24
Předložení
Ing. E. Valjentová
15:21:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:35
Diskuse
D. - Schválení programu jednání
čas: 15:22:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:56
Předložení
Ing. E. Valjentová
15:23:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:32
Diskuse
1. - Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II
čas: 15:24:00
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:24:00
Předložení
Mgr. P. Kubis
15:24:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:38
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:25:42
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:26:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:28
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
15:28:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:29:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:29:25
Diskuse
Ing. E. Valjentová
15:29:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:29:43
Diskuse
2. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 II (rozdělení vrácených finančních prostředků v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)
čas: 15:30:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:30:07
Předložení
Mgr. P. Kubis
15:30:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:31:50
Diskuse
Ing. E. Valjentová
15:31:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:07
Diskuse
3. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Pomoc v nouzi, o.p.s.
čas: 15:32:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:26
Předložení
Mgr. P. Kubis
15:32:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:55
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:34:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:11
Diskuse
Ing. E. Valjentová
15:36:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:31
Diskuse
4. - Projekt Karlovarského kraje „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu
čas: 15:36:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:51
Předložení
Ing. E. Valjentová
15:39:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:39:58
Diskuse
5. - Akce Karlovarského kraje „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – informace o akci a úprava finančního krytí akce
čas: 15:40:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:20
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:47:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:54:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:55:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:56:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:57:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:57:20
Diskuse
JUDr. M. Havel
1
15:58:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:59:40
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
16:00:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:01:13
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:02:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:03:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:04:18
Diskuse
Bc. J. Picka
1
16:04:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:05:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:06:21
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:08:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:09:23
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:10:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:12:21
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:12:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:12:40
Diskuse
6. - Rezignace a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
čas: 16:13:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:13:12
Předložení
Ing. E. Valjentová
16:14:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:14:35
Diskuse
7. - Změny ve vedení kraje
čas: 16:14:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:14:56
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:19:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:20:59
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:24:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:25:02
Diskuse
8. - Různé
čas: 16:26:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:26:10
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
16:26:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:28:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
16:28:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:28:53
Diskuse