18. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

23.09.2019
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:21:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:21:26
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:22:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:59
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:24:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:03
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
09:28:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:28:49
Diskuse
MUDr. J. Brdlík
1
09:29:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:29:07
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:29:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:29:37
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:29:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:30:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:30:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:30:54
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.9.2019
čas: 09:31:23
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:23
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:31:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:55
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:32:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:32:17
Předložení
Bc. M. Čermák
1
09:32:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:32:58
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:35:20
Diskuse
Bc. I. Kalátová
1
09:35:29
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
09:36:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:40:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:23
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:40:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:46
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:40:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:12
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:43:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:36
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:43:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:57
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:44:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:00
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:45:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:53
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:46:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:13
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:46:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:25
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:47:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:40
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:48:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:02
Předložení
P. Pizinger
09:48:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:48:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:55
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:49:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:17
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:49:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:52
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:49:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:07
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:50:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:27
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:50:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:56
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:51:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:12
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:51:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:32
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:51:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:48
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:52:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:53:18
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
09:54:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:54:57
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:55:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:55:10
Diskuse
10. - Rozpočtová změna
čas: 09:55:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:55:33
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:56:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:56:25
Diskuse
11. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019
čas: 09:56:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:56:46
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:57:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:57:20
Diskuse
12. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2019
čas: 09:57:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:57:41
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:58:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:03
Diskuse
13. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 3.6.2019 do 19.8.2019
čas: 09:59:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:24
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:59:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:01:07
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:01:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:01:27
Diskuse
14. - Průběžná informace o přípravě revitalizace objektu Císařských lázní - zadávací řízení na veřejnou zakázku, obdržení Registrace akce
čas: 10:01:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:01:48
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
10:05:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:06:01
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:07:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:08:08
Diskuse
15. - Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa" - informace o výsledku realizace
čas: 10:08:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:08:30
Předložení
Ing. E. Valjentová
10:09:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:09:21
Diskuse
16. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 10:09:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:09:41
Předložení
Ing. J. Horník
1
10:15:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:16:10
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:16:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:16:31
Diskuse
17. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokované - Dobrovolný svazek obcí České lázně - salony Evropy
čas: 10:16:54
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:16:54
Předložení
Ing. arch. V. Franta
10:17:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:19:08
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
10:19:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:05
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:20:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:27
Diskuse
18. - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace
čas: 10:20:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:48
Předložení
Ing. arch. V. Franta
10:20:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:24:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
10:24:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:26:20
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
10:37:03
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
10:38:22
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:40:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:42:03
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:46:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:18
Diskuse
19. - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje"
čas: 10:46:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:38
Předložení
Ing. arch. V. Franta
10:47:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:50:40
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:50:45
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
10:51:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:19
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:52:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:38
Diskuse
20. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec Černava
čas: 10:52:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:58
Předložení
M. Hurajčík
10:53:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:53:50
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:53:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:05
Diskuse
21. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020
čas: 10:54:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:24
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:54:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
10:56:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:00:39
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:02:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:02:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:04:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:25:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:28:12
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:28:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:30:21
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
11:30:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:33:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
2
11:34:35
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:35:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
11:39:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
3
11:40:51
Diskuse
R. Oulehlová
1
11:42:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:42:58
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:43:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:43:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
11:44:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:44:58
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
11:45:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:45:22
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:45:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:46:38
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:47:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:47:21
Diskuse
22. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení, dofinancování sociálních služeb
čas: 11:47:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:47:45
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:48:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:50:10
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:51:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:51:35
Diskuse
23.;24. - Blokové hlasování k bodům: 23.; 24.
čas: 11:52:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:52:03
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:52:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:54:22
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
11:54:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:54:33
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:54:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:54:45
Diskuse
25. - Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským kraje
čas: 11:55:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:55:06
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:55:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:07
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:56:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:22
Diskuse
26. - Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020
čas: 11:56:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:43
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:56:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:05
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:58:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:17
Diskuse
27. - Žádosti měst Rotava, Kynšperk nad Ohří a Skalná a obce Vojkovice o individuální dotace z rozpočtu kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
čas: 11:58:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:39
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:58:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:00:46
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:00:50
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:00:57
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
12:01:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:01:35
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:02:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:02:39
Diskuse
28. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019 - II. výzva
čas: 12:03:01
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:03:01
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
12:03:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:04:43
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:05:08
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
12:05:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:06:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:06:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:07:15
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:07:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:07:49
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:07:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:08:07
Diskuse
29. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou
čas: 12:08:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:08:28
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
12:09:34
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:09:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:10:21
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:10:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:10:36
Diskuse
30. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – alokované - Lázně Kyselka, o.p.s.
čas: 12:10:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:10:57
Předložení
Ing. E. Valjentová
12:11:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:49
Diskuse
31. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje
čas: 12:12:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:12:10
Předložení
Ing. E. Valjentová
12:13:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:13:13
Diskuse
32. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „Žula a voda"
čas: 12:13:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:13:34
Předložení
Ing. E. Valjentová
12:15:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:15:35
Diskuse
33. - Schválení účasti Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ Programu Technologické agentury ČR ÉTA - RESTART v roli finančního partnera
čas: 12:15:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:15:56
Předložení
Mgr. J. Klsák
1
12:16:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:18:07
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:18:37
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:19:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:19:46
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:19:58
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
12:20:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:20:40
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:20:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:21:00
Diskuse
34.;35.;36.;37.;38.;39.;40.;41.;42.;... - Blokové hlasování k bodům: 34.; 35.; 36.; 37.; 38.; 39.; 40.; 41.; 42.; 43.; 44.; 45.; 46.
čas: 12:21:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:21:34
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:21:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:22:57
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:23:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:22
Diskuse
47. - Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti ZDR Retail MLP s.r.o. – pozemky p.p.č. 1165/27, 1165/28 a 1165/29 v k.ú. Úšovice
čas: 12:23:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:42
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:23:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:24:16
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:24:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:24:30
Diskuse
48. - Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" – kupní smlouva na odkoupení NTL plynovodní přípojky v majetku společnosti GasNet, s.r.o.
čas: 12:24:53
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:24:53
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:25:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:25:33
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:25:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:25:46
Diskuse
49.;50. - Blokové hlasování k bodům: 49.; 50.
čas: 12:26:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:26:08
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:26:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:54
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:27:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:15
Diskuse
51. - Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1, 2422/5 a 1792/27 v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
čas: 12:28:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:36
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:28:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:53
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:28:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:29:07
Diskuse
52. - Schválení přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20 od společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje
čas: 12:29:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:29:27
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:29:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:30:37
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:30:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:30:48
Diskuse
53. - Schválení aktualizace pravidel pro financování havarijních opatření
čas: 12:31:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:31:09
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:31:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:32:50
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:32:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:06
Diskuse
54. - Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2019
čas: 12:33:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:26
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:33:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:34:22
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:34:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:34:37
Diskuse
55.;56.;57.;58. - Blokové hlasování k bodům: 55.; 56.; 57.; 58.
čas: 12:35:40
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:40
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:35:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:07
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:37:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:21
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:37:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:37
Diskuse
59. - Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 12:37:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:58
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:38:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:38:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:58
Diskuse
60. - Karlovarská krajská nemocnice a.s. - generel nemocnice v Karlových Varech; komplexní informace o stavu generelu
čas: 12:39:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:20
Předložení
Ing. J. Bureš
13:24:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:27:06
Diskuse
Host
1
13:28:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:39:16
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
13:39:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:41:11
Diskuse
Host
1
13:42:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
13:47:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
13:49:17
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
13:56:01
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
14:00:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:03:11
Diskuse
Ing. J. Bureš
2
14:03:13
Diskuse
Host
1
14:11:44
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
14:17:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
14:20:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
14:21:23
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
14:24:30
Diskuse
Ing. P. Hojda
2
14:27:23
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
14:27:46
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
2
14:32:02
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:33:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:38:00
Diskuse
Host
1
14:38:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:39:25
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
14:46:32
Diskuse
Host
1
14:48:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:49:38
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
3
14:50:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:51:06
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:51:59
Diskuse
M. Monsportová
14:52:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:52:12
Diskuse
61.;62. - Blokové hlasování k bodům: 61.; 62.
čas: 14:52:40
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:52:40
Předložení
Ing. J. Bureš
14:52:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:53:50
Diskuse
M. Monsportová
14:53:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:54:10
Diskuse
63. - Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví a návrh dalšího postupu
čas: 14:54:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:54:30
Předložení
Ing. J. Bureš
14:54:36
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
14:56:18
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:57:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:58:11
Diskuse
M. Monsportová
14:58:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:58:26
Diskuse
64. - Výjimka z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje
čas: 14:58:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:58:46
Předložení
Ing. J. Bureš
14:58:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:00:35
Diskuse
M. Monsportová
15:01:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:34
Diskuse
65. - Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotací
čas: 15:01:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:55
Předložení
Ing. J. Bureš
15:02:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:20
Diskuse
M. Monsportová
15:02:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:34
Diskuse
66. - Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství
čas: 15:02:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:52
Předložení
Ing. J. Bureš
15:03:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:47
Diskuse
M. Monsportová
15:03:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:00
Diskuse
67.;68. - Blokové hlasování k bodům: 67.; 68.
čas: 15:04:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:21
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:04:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:39
Diskuse
M. Monsportová
15:04:46
Diskuse
Bc. I. Kalátová
15:04:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:59
Diskuse
69.;70.;71.;72.;73.;74.;75.;76.;77.;... - Blokové hlasování k bodům: 69.; 70.; 71.; 72.; 73.; 74.; 75.; 76.; 77.; 78.; 79.; 80.
čas: 15:05:25
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:25
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:05:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:45
Diskuse
M. Monsportová
15:05:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:06:08
Diskuse
81. - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
čas: 15:06:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:06:35
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:07:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:07:50
Diskuse
M. Monsportová
15:07:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:04
Diskuse
82. - Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s.
čas: 15:08:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:24
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:08:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:57
Diskuse
M. Monsportová
15:09:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:12
Diskuse
83. - Dodatek k veřejnoprávní smouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
čas: 15:09:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:32
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:09:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:59
Diskuse
M. Monsportová
15:10:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:10:15
Diskuse
84. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně
čas: 15:10:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:10:35
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:10:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:25
Diskuse
M. Monsportová
15:11:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:42
Diskuse
85. - Sloučení organizací Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace, a Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
čas: 15:12:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:12:03
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:12:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:14:01
Diskuse
P. Pizinger
1
15:14:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:17
Diskuse
M. Monsportová
15:19:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:35
Diskuse
86. - Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Trstěnice, Útvina, Mírová, Tatrovice a Horní Blatná
čas: 15:19:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:56
Předložení
Ing. J. Janů
15:20:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:34
Diskuse
M. Monsportová
15:20:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:47
Diskuse
87. - Program rozvoje Karlovarského kraje - příprava na nové programové období EU 2021 - 2027
čas: 15:21:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:21:07
Předložení
Ing. J. Janů
15:21:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:33
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
15:24:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:31
Diskuse
M. Monsportová
15:26:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:47
Diskuse
88. - Návrh na udělení dotací pro rok 2019 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – II. kolo
čas: 15:27:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:08
Předložení
Ing. J. Janů
15:27:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:45
Diskuse
M. Monsportová
15:27:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:58
Diskuse
89. - Senior Expres 2019 – návrh na rozdělení dotací
čas: 15:28:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:28:19
Předložení
Ing. J. Janů
15:28:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:28:44
Diskuse
M. Monsportová
15:28:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:29:07
Diskuse
90. - Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2019/2020
čas: 15:29:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:29:27
Předložení
Ing. J. Janů
15:29:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:30:13
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:30:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:30:18
Diskuse
M. Monsportová
15:30:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:30:31
Diskuse
91. - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost o změnu charakteru dotace od města Skalná
čas: 15:30:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:30:51
Předložení
Ing. J. Janů
15:31:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:31:35
Diskuse
M. Monsportová
15:31:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:31:48
Diskuse
93. - Projekt „CERDEE - Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“ v rámci nadnárodního dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE – partnerská smlouva a finanční krytí
čas: 15:32:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:08
Předložení
Ing. J. Janů
15:32:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:54
Diskuse
M. Monsportová
15:32:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:08
Diskuse
94. - Žádost obce Mírová o poskytnutí individuální dotace na nákup techniky na údržbu v obci
čas: 15:33:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:29
Předložení
Ing. J. Janů
15:33:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:59
Diskuse
M. Monsportová
15:34:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:13
Diskuse
95. - Odpověď Karlovarského kraje na dopis členů Zastupitelstva města Cheb
čas: 15:34:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:35
Předložení
Mgr. P. Kubis
1
15:37:49
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:38:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:01
Diskuse
Ing. J. Janů
1
15:42:38
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:43:27
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:45:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:46:30
Diskuse
M. Monsportová
15:46:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:46:44
Diskuse
96. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 15:47:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:47:04
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:47:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:48:04
Diskuse
M. Monsportová
15:48:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:48:49
Diskuse
97. - Navýšení vyrovnávací platby Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., za Závazek veřejné služby o částku 6.606.600 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu provedení dodatečných velkoplošných výsprav
čas: 15:49:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:49:08
Předložení
JUDr. V. Sloup
1
15:51:39
Diskuse
M. Hurajčík
15:52:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:52:47
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:53:21
Diskuse
M. Hurajčík
15:53:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:55:10
Diskuse
M. Hurajčík
15:56:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:57:00
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:58:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:00:13
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:00:54
Diskuse
Ing. J. Horník
2
16:01:50
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
1
16:02:32
Diskuse
Ing. J. Horník
3
16:03:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:28
Diskuse
M. Monsportová
16:03:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:43
Diskuse
98. - Podpora výstavby varianty „B“ mimoúrovňové křižovatky na dálnici D6 u Bochova s křížením se silnicí druhé třídy II/198
čas: 16:04:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:04:02
Předložení
M. Hurajčík
16:04:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:22
Diskuse
M. Monsportová
16:07:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:07:21
Diskuse
99. - Průběžné informace o projektu zaměřeném na technickou pomoc řešení transformace regionu Sokolovska
čas: 16:07:40
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:07:40
Předložení
M. Monsportová
16:10:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:30
Diskuse
100. - Různé
čas: 16:10:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:50
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
16:10:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:12:59
Diskuse
P. Pizinger
1
16:14:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:16:02
Diskuse
P. Pizinger
1
16:17:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:18:25
Diskuse