17. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

24.06.2019
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:06:27
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:07:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:07:56
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:08:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:08:51
Předložení
Mgr. J. Klsák
1
09:13:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:13:53
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:14:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:31
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:16:05
Diskuse
Ing. E. Stránská
09:16:05
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:16:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:34
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:17:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:17:59
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
09:18:44
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
09:19:24
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
09:19:44
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
09:20:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:20:28
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:20:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:21:04
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.06.2019
čas: 09:21:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:21:55
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:22:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:16
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:22:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:35
Předložení
Ing. J. Horník
1
09:22:51
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
09:24:22
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:25:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:39
Diskuse
Ing. J. Horník
2
09:27:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:28:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:28:41
Diskuse
O. Haláková
1
09:28:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:29:10
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:34:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
09:35:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:36:54
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:40:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:12
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:40:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:30
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:40:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:03
Diskuse
JUDr. V. Sloup
09:41:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:45
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:41:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:02
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:42:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:21
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:42:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:42:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:09
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:43:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:27
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:43:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:51
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:44:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:08
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:45:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:26
Předložení
P. Pizinger
09:45:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:01
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:46:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:17
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:46:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:35
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:46:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:59
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:47:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:16
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:47:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:36
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:47:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:04
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:48:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:23
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:48:44
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:44
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:48:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:51
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:50:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:07
Diskuse
91. - Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:51:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:38
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
09:52:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:55
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:53:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:15
Diskuse
10. - Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2018
čas: 09:53:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:38
Předložení
Ing. J. Horník
1
09:55:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:57:10
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:59:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:15
Diskuse
11. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019
čas: 09:59:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:33
Předložení
Ing. E. Valjentová
10:00:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:16
Diskuse
12. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2019
čas: 10:00:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:35
Předložení
Ing. E. Valjentová
10:01:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:01:32
Diskuse
13. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 10:01:54
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:01:54
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:02:13
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:03:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:03:29
Diskuse
14. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 25. 3. 2019 do 20. 5. 2019
čas: 10:03:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:03:48
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:04:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:04:59
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:05:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:05:18
Diskuse
15. - Bezúplatné nabytí souboru nemovitých věcí - Areálu rekreačního zařízení ve Svatošských skalách z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Českou poštu, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje
čas: 10:05:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:05:39
Předložení
Mgr. D. Blažek
10:05:56
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:07:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:09:04
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:10:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:11:17
Diskuse
16. - Informace o aktuálním stavu přípravy strategických projektů s významným dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje
čas: 10:11:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:11:35
Předložení
Bc. M. Čermák
1
10:15:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:15:49
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:16:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:16:49
Diskuse
17. - Projekt zaměřený na technickou pomoc řešení transformace regionu Sokolovska– schválení přípravy, finančního krytí a realizace projektu
čas: 10:17:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:17:08
Předložení
Bc. M. Čermák
1
10:20:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:21:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:21:08
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:21:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:22:28
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:24:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:24:36
Diskuse
18. - Informace o činnosti Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje
čas: 10:24:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:24:56
Předložení
Ing. J. Janů
1
10:28:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:28:37
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:29:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:29:13
Diskuse
19. - Informace o schváleném memorandu o spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR, obcí Bublava a Karlovarským krajem a o poskytnutém daru obci Bublava
čas: 10:29:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:29:31
Předložení
Ing. E. Valjentová
10:32:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:32:46
Diskuse
20. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 10:33:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:33:19
Předložení
21. - Informace o smlouvě o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje uzavírané s dopravcem České dráhy, a.s., pro období let 2019 – 2029
čas: 10:34:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:34:07
Předložení
M. Hurajčík
10:34:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:34:55
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:35:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:35:16
Diskuse
22.;23. - Blokové hlasování k bodům: 22.; 23.
čas: 10:35:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:35:34
Předložení
M. Hurajčík
10:35:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:36:33
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:36:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:36:53
Diskuse
24. - Schválení ručitelského závazku k dodatku č. 35S/2019/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
čas: 10:37:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:37:11
Předložení
M. Hurajčík
10:37:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:38:06
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:38:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:38:21
Diskuse
25. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem
čas: 10:38:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:38:39
Předložení
M. Hurajčík
10:38:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:39:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:39
Diskuse
26. - Nesouhlas Karlovarského kraje s výstavbou dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Bošovem s maximální rychlostí 110 km/hod.
čas: 10:39:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:59
Předložení
27. - Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2018
čas: 10:40:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:40:47
Předložení
M. Hurajčík
10:40:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:41:19
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:41:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:41:35
Diskuse
28. - Rozvojové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje v sociální oblastina období 2018 - 2023
čas: 10:41:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:41:55
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:42:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:22
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:43:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:42
Diskuse
29.;30. - Blokové hlasování k bodům: 29.; 30.
čas: 10:44:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:44:08
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:44:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:45:57
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:46:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:18
Diskuse
31. - Výstavba novostavby pobytového zařízení v Sokolově, sociální služby domovy se zvláštním režimem
čas: 10:46:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:42
Předložení
32. - Výzva č. 03_19_098 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
čas: 10:46:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:46
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:46:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:47:27
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:47:33
Diskuse
M. Monsportová
10:47:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:47:50
Diskuse
33. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Chodov v roce 2019
čas: 10:48:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:48:10
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:48:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:49:52
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:49:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:50:10
Diskuse
34.;35.;36. - Blokové hlasování k bodům: 34.; 35.; 36.
čas: 10:50:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:50:33
Předložení
Mgr. D. Blažek
10:50:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:51:22
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:51:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:51:42
Diskuse
37.;38.;39.;40.;41.;42. - Blokové hlasování k bodům: 37.; 38.; 39.; 40.; 41.; 42.
čas: 10:52:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:08
Předložení
Mgr. D. Blažek
10:52:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:11
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:54:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:32
Diskuse
43. - Schválení darování movitého majetku pořízeného v rámci úpravy pohřebiště bývalého zajateckého tábora v Jindřichovicích, ve vlastnictví Karlovarského kraje, do vlastnictví státnímu podniku Lesy České republiky s. p.
čas: 10:54:54
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:54
Předložení
Mgr. D. Blažek
10:55:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:12
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:56:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:27
Diskuse
44. - Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2019
čas: 10:56:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:49
Předložení
Ing. K. Jakobec
10:56:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:57:15
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:57:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:57:33
Diskuse
45. - Žádost o poskytnutí individuální dotace obci Dalovice na obnovu naučné stezky v zámeckém parku v obci Dalovice
čas: 10:57:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:57:51
Předložení
Ing. K. Jakobec
10:58:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:58:17
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:58:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:58:32
Diskuse
52. - Schválení peněžitého vkladu formou příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
čas: 11:22:22
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:22:22
Předložení
M. Hurajčík
11:23:25
Diskuse
Host
1
11:24:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:40:35
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
11:41:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:44:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:45:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:45:36
Diskuse
Ing. J. Janů
11:45:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:46:05
Diskuse
Host
1
11:46:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:47:57
Diskuse
Host
1
11:48:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:49:55
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
11:49:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:51:07
Diskuse
Host
1
11:52:15
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
11:53:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:54:52
Diskuse
Ing. J. Janů
12:01:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:01:32
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:01:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:03:49
Diskuse
M. Hurajčík
12:03:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:05:01
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:05:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:05:25
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:05:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:07:54
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:07:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:55
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
12:13:31
Diskuse
Host
1
12:16:13
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:20:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:41
Diskuse
M. Hurajčík
12:24:42
Diskuse
Host
1
12:27:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:29:01
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:32:03
Diskuse
Host
1
12:32:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:34:04
Diskuse
Host
1
12:35:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:36:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:02
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:39:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:42:12
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:42:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:43:32
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:43:34
Diskuse
J. Pánik
1
12:44:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:46:55
Diskuse
J. Pánik
1
12:47:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:48:15
Diskuse
Host
1
12:48:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:49:27
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:49:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:49:50
Diskuse
20. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 12:51:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:51:21
Předložení
20.;26. - Blokové hlasování k bodům: 20.; 26.
čas: 12:51:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:51:55
Předložení
M. Hurajčík
12:51:59
Diskuse
Host
1
12:52:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:52:51
Diskuse
Host
1
12:53:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:59:18
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:00:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:02:27
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:05:14
Diskuse
Host
1
13:07:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:07:53
Diskuse
Host
1
13:08:34
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
13:13:26
Diskuse
Host
1
13:15:04
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
13:15:28
Diskuse
Host
1
13:15:56
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
13:16:24
Diskuse
Host
1
13:16:53
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:17:09
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:17:54
Diskuse
Host
1
13:18:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:18:56
Diskuse
Host
1
13:19:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:19:33
Diskuse
Host
1
13:19:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:20:15
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:20:39
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
13:21:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:21:40
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
13:22:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:22:53
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:24:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:24:24
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:24:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:25:39
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:26:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:26:46
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:26:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:27:49
Diskuse
46. - Karlovarská krajská nemocnice a.s. – poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici; informace o stavu projektu a zákonné požadavky pro zahájení provozu
čas: 13:28:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:28:13
Předložení
Ing. J. Bureš
13:28:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:29:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:29:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:30:02
Diskuse
47. - Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2019
čas: 13:30:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:30:21
Předložení
Ing. J. Bureš
13:30:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:33:56
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
13:34:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:36:22
Diskuse
Ing. J. Bureš
13:36:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:48
Diskuse
Host
1
13:39:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
13:47:23
Diskuse
Host
1
13:50:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
13:51:20
Diskuse
Host
1
13:52:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
13:53:19
Diskuse
Host
1
13:53:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:53:50
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:56:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:59:10
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:59:18
Diskuse
Host
1
13:59:38
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:00:26
Diskuse
Host
1
14:01:11
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:02:40
Diskuse
Host
1
14:03:10
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:03:30
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:03:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
14:04:57
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:09:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:11:18
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:11:25
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
14:11:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:11:46
Diskuse
48. - Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019
čas: 14:12:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:12:47
Předložení
48.;49. - Blokové hlasování k bodům: 48.; 49.
čas: 14:13:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:13:11
Předložení
Ing. J. Bureš
14:13:12
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:14:35
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:14:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:15:34
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
14:15:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:15:57
Diskuse
50. - Aktuální informace o poskytnutých náborových příspěvcích Karlovarským krajem zaměstnancům nemocnic
čas: 14:16:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:16:17
Předložení
Ing. J. Bureš
14:16:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:17:36
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
14:17:42
Diskuse
51. - Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění pro rok 2019
čas: 14:18:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:18:17
Předložení
Ing. J. Bureš
14:18:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:19:20
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
14:19:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:19:37
Diskuse
53. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje
čas: 14:20:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:20:41
Předložení
92. - Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v nemocnici Ostrov – NEMOS PLUS s.r.o., za rok 2018
čas: 14:49:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:49:03
Předložení
92.;93. - Blokové hlasování k bodům: 92.; 93.
čas: 14:50:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:50:20
Předložení
Ing. J. Bureš
14:50:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:53:42
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
14:53:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:54:06
Diskuse
94. - Informace o kritické personální situaci v oblasti zajištění lékařských pohotovostních služeb v Karlovarském kraji
čas: 14:54:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:54:33
Předložení
Ing. J. Bureš
14:54:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:02
Diskuse
Ing. J. Bureš
15:00:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:00:45
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:00:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:15
Diskuse
53. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje
čas: 15:01:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:39
Předložení
Mgr. D. Seifertová
15:01:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:30
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:02:36
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:02:48
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:03:18
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
15:03:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:41
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:04:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:37
Diskuse
81. - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace
čas: 15:05:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:02
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:05:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
15:09:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:40
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
15:13:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:13:52
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:14:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:14:14
Diskuse
54. - Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu a schválení uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
čas: 15:14:37
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:14:37
Předložení
Ing. J. Janů
15:14:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:15:40
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:16:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:29
Diskuse
55. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 15:16:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:49
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:16:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:17:50
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:17:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:29
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
15:20:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:23
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
15:20:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:48
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:20:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:26
Diskuse
Bc. M. Čermák
3
15:22:31
Diskuse
J. Pánik
1
15:22:41
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:25:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:56
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:28:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:29:31
Diskuse
J. Pánik
2
15:30:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:31:49
Diskuse
Bc. M. Čermák
3
15:31:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:07
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:32:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:17
Diskuse
56.;57. - Blokové hlasování k bodům: 56.; 57.
čas: 15:33:44
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:44
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:33:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:09
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:34:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:29
Diskuse
58. - Informace o ukončení projektu "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace
čas: 15:34:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:47
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:34:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:35:11
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:35:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:35:31
Diskuse
59. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:35:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:35:50
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:36:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:38
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:36:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:56
Diskuse
60.;61.;62.;63.;64.;65.;66.;67.;68.;69. - Blokové hlasování k bodům: 60.; 61.; 62.; 63.; 64.; 65.; 66.; 67.; 68.; 69.
čas: 15:37:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:37:28
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:37:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:37:49
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:37:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:05
Diskuse
70. - Projekt „Be the change you want to see in the environment“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace
čas: 15:38:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:24
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:38:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:53
Diskuse
70.;71. - Blokové hlasování k bodům: 70.; 71.
čas: 15:39:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:39:15
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:39:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:39:35
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:39:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:39:53
Diskuse
72.;73. - Blokové hlasování k bodům: 72.; 73.
čas: 15:40:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:17
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:40:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:38
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:40:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:54
Diskuse
74. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k zabezpečení organizace soutěží v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
čas: 15:41:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:41:13
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:41:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:41:46
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:41:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:42:07
Diskuse
75. - Poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci biatlonového areálu Eduard v rámci konání IX. Olympiády dětí a mládeže
čas: 15:42:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:42:30
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:42:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:43:21
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:43:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:43:41
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:46:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:46:49
Diskuse
76. - Žádost Klubu Krušných hor, z.s., o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení startovacího zařízení pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR
čas: 15:46:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:46:59
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:47:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:47:31
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:48:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:48:53
Diskuse
77. - Žádost města Boží Dar o individuální dotaci z rozpočtu kraje na repasi rolby pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR
čas: 15:49:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:49:11
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:49:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
15:50:31
Diskuse
Ing. J. Janů
1
15:51:28
Diskuse
J. Pánik
1
15:52:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:53:57
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:54:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:55:07
Diskuse
78. - Změna usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/12/18 ze dne 13. 12. 2018
čas: 15:55:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:55:29
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:55:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:56:10
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:56:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:56:34
Diskuse
79. - Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji
čas: 15:56:53
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:56:53
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:57:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:58:37
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:58:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:01:00
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:02:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:11
Diskuse
80. - Změny zřizovacích listin Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace a Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
čas: 16:03:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:29
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:03:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:04:34
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:04:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:04:53
Diskuse
82. - Schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí movitých věcí z vlastnictví společnosti Strunal Schönbach s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – muzejní sbírka mistrovskýchhudebních nástrojů
čas: 16:05:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:17
Předložení
Mgr. D. Seifertová
16:05:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:06:53
Diskuse
H. Hozmanová
1
16:10:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:58
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
16:11:18
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
16:11:48
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
16:12:41
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
16:13:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:14:10
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:15:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:15:32
Diskuse
83. - Schválení darovací smlouvy pro vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2019
čas: 16:15:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:15:50
Předložení
Ing. J. Janů
16:15:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:16:33
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:16:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:16:54
Diskuse
84. - Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2018
čas: 16:17:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:17:13
Předložení
Ing. J. Janů
16:17:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:17:44
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:17:46
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:21:07
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
16:22:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:23:33
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:23:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:23:52
Diskuse
85. - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2019
čas: 16:24:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:24:14
Předložení
Ing. J. Janů
16:24:25
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
16:24:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:27:28
Diskuse
P. Pizinger
1
16:27:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:27:47
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:27:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:28:03
Diskuse
86. - Informace o ukončení projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018–2019“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108
čas: 16:28:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:28:24
Předložení
Ing. J. Janů
16:28:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:29:06
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:29:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:29:22
Diskuse
87. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
čas: 16:29:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:29:42
Předložení
Ing. J. Janů
16:29:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:30:15
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:30:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:30:38
Diskuse
88. - Poskytnutí individuální dotace pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
čas: 16:30:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:30:57
Předložení
Ing. arch. V. Franta
16:31:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:33:28
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:33:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:33:47
Diskuse
89. - Revokace usnesení č. ZK 82/04/19 ze dne 25. 4. 2019 - Žádost daňového subjektu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s., IČO 26320053, sídlem Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 16:34:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:34:06
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
16:34:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:35:03
Diskuse
90. - Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2018
čas: 16:35:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:35:30
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:35:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:02
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:36:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:22
Diskuse
95. - Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - navýšení celkových nákladů projektu
čas: 16:36:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:43
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:37:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:37:40
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:38:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:38:37
Diskuse
96. - Nesouhlas Karlovarského kraje s vyřazením financování a dalším odkladem výstavby dálničního napojení německé dálniční sítě na českou dálniční síť propojením A93 a D6
čas: 16:39:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:39:12
Předložení
M. Hurajčík
16:39:31
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
16:40:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:41:02
Diskuse
M. Hurajčík
16:41:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:41:20
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:41:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:41:48
Diskuse
J. Pánik
1
16:41:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:10
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:42:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:32
Diskuse
97. - Různé
čas: 16:42:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:51
Předložení
J. Pánik
1
16:42:57
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
16:44:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:44:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:45:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:06
Diskuse
J. Pánik
1
16:45:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:14
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
16:46:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:50
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:47:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:49
Diskuse
Ing. J. Janů
1
16:48:22
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
16:48:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:49:10
Diskuse
J. Pánik
2
16:49:15
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:49:41
Diskuse
J. Pánik
3
16:50:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:51:46
Diskuse
J. Pánik
1
16:52:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:53:15
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
16:53:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:54:03
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:54:11
Diskuse
MUDr. V. Procházková
16:54:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:54:50
Diskuse
J. Pánik
2
16:55:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:56:14
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
16:56:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:57:38
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:57:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:58:26
Diskuse