16. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

25.04.2019
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:06:46
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:08:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:08:20
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:09:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:09:06
Předložení
Mgr. J. Klsák
1
09:11:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:11:50
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:12:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:13:08
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:13:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:13:43
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:13:58
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:14:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:14:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:14:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:14:47
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.4.2019
čas: 09:15:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:10
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
09:15:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:15:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:06
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:16:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:27
Předložení
J. Pánik
1
09:16:49
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:17:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:18:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:13
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:18:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:32
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:18:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:58
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:19:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:19:11
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:19:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:19:30
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:19:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:20:09
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:20:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:20:18
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:20:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:20:38
Předložení
MUDr. J. Brdlík
09:20:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:21:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:21:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:21:21
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:21:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:21:39
Předložení
Ing. J. Janů
09:21:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:06
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:22:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:16
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:22:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:35
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:22:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:58
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:23:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:10
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:23:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:29
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:23:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:49
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:23:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:59
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:24:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:18
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:24:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:04
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:25:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:14
Diskuse
10. - Rozpočtové změny
čas: 09:25:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:33
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:25:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:54
Diskuse
11. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019
čas: 09:26:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:26:15
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:26:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:26:44
Diskuse
12. - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků
čas: 09:27:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:02
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:27:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:30
Diskuse
13. - Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o.
čas: 09:27:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:48
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
09:28:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:29:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:29:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:29:37
Diskuse
14. - Žádost daňového subjektu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s., IČO 26320053, sídlem Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 09:29:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:29:57
Předložení
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
09:30:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:30:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:30:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:30:57
Diskuse
15. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 09:31:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:15
Předložení
Host
1
09:32:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:13
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:55:13
Diskuse
Host
1
09:56:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:45
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:02:06
Diskuse
Host
1
10:03:04
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:04:16
Diskuse
Host
1
10:04:25
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:04:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:05:22
Diskuse
J. Pánik
1
10:05:25
Diskuse
Host
1
10:07:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:08:31
Diskuse
Host
1
10:08:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:09:24
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
10:10:43
Diskuse
J. Pánik
2
10:12:20
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
10:14:09
Diskuse
Host
1
10:14:54
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:16:32
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
10:17:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:17:28
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:18:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:18:57
Diskuse
16. - Nabídka Českých drah, a.s., na zjištění veřejných služeb územního obvodu Karlovarského kraje pro období prosinec 2019 - prosinec 2029
čas: 10:19:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:19:17
Předložení
M. Hurajčík
10:19:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:27
Diskuse
Host
1
10:20:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:27:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:27:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:32:04
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:36:23
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
10:42:11
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:43:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
10:45:01
Diskuse
J. Pánik
1
10:46:56
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:49:02
Diskuse
M. Hurajčík
2
10:50:12
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:51:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:37
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
10:55:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:01
Diskuse
17. - Průběžná informace o přípravě revitalizace objektu Císařských lázní
čas: 10:56:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:20
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:57:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:58:50
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
10:58:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:59:18
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:59:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:59:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:00:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:00:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:00:41
Diskuse
18. - Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018
čas: 11:00:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:00:58
Předložení
Bc. M. Čermák
1
11:03:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:04:46
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
11:05:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:07:01
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
11:07:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:09:37
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:10:29
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
11:10:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:11:32
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:11:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:13:17
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:14:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:15:06
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
11:15:20
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
11:15:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:16:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:16:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:17:25
Diskuse
19. - Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2019
čas: 11:17:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:17:45
Předložení
L. Pokorný
1
11:19:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:19:17
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:19:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:19:26
Diskuse
20. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2019
čas: 11:19:53
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:19:53
Předložení
Ing. P. Navrátil
11:42:39
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:42:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:42:59
Diskuse
21. - Schválení ručitelského závazku ke smlouvě č. 35S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
čas: 11:43:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:43:17
Předložení
M. Hurajčík
11:43:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:43:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:43:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:44:09
Diskuse
22. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
čas: 11:44:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:44:26
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:44:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:45:28
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
11:45:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:46:22
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
11:48:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:48:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:49:07
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:49:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:49:40
Diskuse
23. - "Rekonstrukce objektu MATYAS" v Domově se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
čas: 11:49:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:49:58
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:50:06
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:51:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:52:35
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:54:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:55:04
Diskuse
24. - Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019
čas: 11:55:22
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:55:22
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:55:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:06
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
11:56:07
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:56:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:31
Diskuse
25. - Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2019 a žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje od města Toužim na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce v roce 2019
čas: 11:56:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:56:49
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:57:10
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
11:58:12
Diskuse
L. Pokorný
1
11:58:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:22
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:58:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:37
Diskuse
26. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice Kynžvartské daguerrotypie
čas: 11:58:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:55
Předložení
Mgr. D. Seifertová
11:59:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:59:47
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
11:59:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:00:01
Diskuse
27. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - podléhající schválení v Zastupitelstvu Karlovarského kraje
čas: 12:00:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:00:19
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:00:29
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:00:59
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:01:06
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
12:01:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:01:57
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:02:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:02:14
Diskuse
28. - Informace o ukončení realizace projektu a závěrečné vyúčtování - projekt "Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region" Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
čas: 12:02:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:02:32
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:02:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:03:12
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:03:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:03:27
Diskuse
29. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019
čas: 12:03:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:03:46
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:03:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:04:34
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:04:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:05:05
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:05:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:05:23
Diskuse
30. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2019
čas: 12:05:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:05:42
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:05:50
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:06:21
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
12:08:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:09:24
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:10:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:10:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:05
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
12:11:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:13:03
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:13:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:13:20
Diskuse
31. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání neperiodických publikací v roce 2019
čas: 12:13:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:13:38
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:13:46
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:13:59
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:14:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:15:47
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:16:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:17:03
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:17:21
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
12:17:47
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:18:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:19:24
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
12:19:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:20:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:20:57
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:22:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:24:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
12:25:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:26:22
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:26:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:26:55
Diskuse
32. - Schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na Rekonstrukci a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
čas: 12:27:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:14
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:27:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:36
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:27:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:49
Diskuse
33. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 2019
čas: 12:28:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:11
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:28:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:29:44
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:29:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:30:48
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:32:02
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:32:19
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:33:04
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
12:33:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:34:06
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:34:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:34:26
Diskuse
34.;35.;36.;37.;38. - Blokové hlasování k bodům: 34.; 35.; 36.; 37.; 38.
čas: 12:34:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:34:48
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:34:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:15
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:35:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:29
Diskuse
39.;44. - Blokové hlasování k bodům: 39.; 44.
čas: 12:35:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:47
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:35:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:36:16
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:36:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:36:42
Diskuse
40.;41.;43. - Blokové hlasování k bodům: 40.; 41.; 43.
čas: 12:37:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:09
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:37:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:33
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:37:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:49
Diskuse
42. - Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu
čas: 12:38:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:07
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:38:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:41
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:38:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:00
Diskuse
45. - Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“
čas: 12:39:22
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:22
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:40:00
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:40:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:40:51
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
12:42:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:43:49
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
12:44:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:45:00
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:45:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:45:40
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:46:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:14
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:47:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:35
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:47:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:51
Diskuse
46. - Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji - průběžná informace
čas: 12:48:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:48:12
Předložení
47. - Změna zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 12:49:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:49:17
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
12:50:03
Diskuse
Ing. P. Navrátil
12:50:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:50:11
Diskuse
48. - Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2019
čas: 12:50:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:50:33
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:50:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:51:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
12:51:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:51:28
Diskuse
49.;50.;51.;52. - Blokové hlasování k bodům: 49.; 50.; 51.; 52.
čas: 12:51:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:51:57
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:53:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:53:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:53:54
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:54:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:55:39
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:55:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:56:13
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
12:59:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:59:55
Diskuse
J. Pánik
1
13:00:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:03:46
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:06:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:06:43
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:07:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:08:53
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:09:17
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
13:09:59
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
13:10:26
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
13:13:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:14:43
Diskuse
J. Pánik
2
13:16:30
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
13:18:55
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
13:21:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:24:33
Diskuse
J. Pánik
1
13:27:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:29:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:30:47
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:31:17
Diskuse
Ing. J. Bradáč
3
13:31:56
Diskuse
JUDr. V. Sloup
2
13:33:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:34:06
Diskuse
J. Váňa
1
13:34:08
Diskuse
J. Pánik
2
13:35:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:35:21
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
13:38:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:42
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:39:06
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
13:39:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:39:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:40:55
Diskuse
J. Pánik
3
13:41:14
Diskuse
K. Vít
1
13:41:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:41:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:41:38
Diskuse
54. - Náborové příspěvky Karlovarského kraje pro vybraná oddělení nemocnic
čas: 13:43:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:43:13
Předložení
46. - Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji - průběžná informace
čas: 14:02:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:02:28
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:02:38
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
14:03:52
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
14:09:09
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
14:10:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:12:15
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:12:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:12:29
Diskuse
54. - Náborové příspěvky Karlovarského kraje pro vybraná oddělení nemocnic
čas: 14:12:54
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:12:54
Předložení
Ing. J. Bureš
14:12:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:16:05
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:16:10
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:16:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:16:42
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:18:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:19:13
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:19:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:19:49
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
14:20:50
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
14:22:52
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:23:24
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
14:24:31
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
14:26:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:26:41
Diskuse
Ing. J. Bureš
2
14:27:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:28:28
Diskuse
Ing. J. Bureš
3
14:29:31
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
14:29:40
Diskuse
Ing. J. Bureš
3
14:30:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:30:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:30:56
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
14:31:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:31:18
Diskuse
55. - Smlouvy o podmínkách poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., schválení metodiky financování
čas: 14:31:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:31:50
Předložení
Ing. J. Bureš
14:32:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:35:29
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:35:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:35:43
Diskuse
56. - Informace o kontrolách použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě smluv o závazku veřejné služby společnostem Karlovarská krajská nemocnice a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., a NEMOS PLUS s.r.o. - rok 2016
čas: 14:36:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:36:02
Předložení
Ing. J. Bureš
14:36:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:37:47
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:37:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:37:59
Diskuse
57. - Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství
čas: 14:38:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:38:17
Předložení
Ing. J. Bureš
14:38:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:39:21
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:39:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:39:31
Diskuse
58. - Výjimky z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje
čas: 14:39:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:39:50
Předložení
Ing. J. Bureš
14:40:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:41:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:41:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:41:44
Diskuse
59. - Žádost o individuální dotaci na provozní náklady paliativní ambulance společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., Karlovy Vary
čas: 14:42:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:42:02
Předložení
Ing. J. Bureš
14:42:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:42:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:42:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:43:05
Diskuse
60. - Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotace
čas: 14:43:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:43:26
Předložení
Ing. J. Bureš
14:43:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:44:21
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:44:27
Diskuse
J. Váňa
14:44:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:44:44
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:44:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:44:57
Diskuse
61. - Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2019
čas: 14:45:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:45:15
Předložení
Ing. J. Bureš
14:45:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:45:56
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:45:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:46:04
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:46:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:46:15
Diskuse
54. - Náborové příspěvky Karlovarského kraje pro vybraná oddělení nemocnic
čas: 14:47:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:47:03
Předložení
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
14:47:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:48:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:48:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:49:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:49:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:49:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:50:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:50:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:50:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:51:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:52:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:53:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:53:30
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
14:53:55
Diskuse
J. Pánik
1
14:54:31
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
14:55:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:57:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
14:57:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:58:55
Diskuse
62. - Program Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů
čas: 14:59:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:18
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:59:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:40
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:01:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:51
Diskuse
63.;64.;65.;66.;67.;68.;69.;70. - Blokové hlasování k bodům: 63.; 64.; 65.; 66.; 67.; 68.; 69.; 70.
čas: 15:02:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:15
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:02:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:51
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:02:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:06
Diskuse
71.;72. - Blokové hlasování k bodům: 71.; 72.
čas: 15:03:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:26
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:03:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:04:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:33
Diskuse
73.;74. - Blokové hlasování k bodům: 73.; 74.
čas: 15:04:54
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:04:54
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:04:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:05:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:42
Diskuse
75. - Prokázání investic do školských zařízení v Karlovarském kraji za období 2010 - 2016 dle kupních smluv uzavřených v roce 2009 mezi Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary
čas: 15:05:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:59
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:06:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:05
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:08:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:30
Diskuse
76. - Schválení bezúplatného převodu movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených k hospodaření Domovu pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, do vlastnictví města Cheb
čas: 15:08:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:50
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:08:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:57
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:10:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:10:11
Diskuse
77. - Schválení uzavření dodatků č. 1 k uzavřeným darovacím smlouvám pro ORP Cheb a ORP Sokolov
čas: 15:10:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:10:30
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:10:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:27
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:11:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:37
Diskuse
78. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2019
čas: 15:11:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:58
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:12:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:12:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:12:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:13:03
Diskuse
79. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2019
čas: 15:13:23
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:13:23
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:13:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:14:14
Diskuse
J. Pánik
1
15:14:18
Diskuse
Ing. K. Jakobec
15:15:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:16:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:13
Diskuse
80. - Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi – Digitální povodňový plán obce Těšovice
čas: 15:16:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:34
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:16:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:17:02
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:17:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:17:12
Diskuse
81. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
čas: 15:17:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:17:31
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:17:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:27
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:18:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:37
Diskuse
82. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2019
čas: 15:18:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:56
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:19:06
Diskuse
L. Pokorný
1
15:19:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:45
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:19:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:56
Diskuse
83. - Změna č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Otročín, pro potřeby odkanalizování centrální části obce a místní části Brť
čas: 15:20:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:14
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:20:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:20:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:21:06
Diskuse
84. - Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací
čas: 15:21:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:21:24
Předložení
Ing. J. Janů
15:21:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:09
Diskuse
L. Pokorný
1
15:22:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:22:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:30
Diskuse
85. - Návrh na udělení dotací pro rok 2019 v dotačním programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo
čas: 15:22:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:48
Předložení
Ing. J. Janů
15:23:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:23:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:29
Diskuse
86. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2019
čas: 15:23:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:47
Předložení
Ing. J. Janů
15:23:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:24:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:24:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:24:19
Diskuse
87. - Žádost obce Kolová o poskytnutí individuální dotace na odkup veřejného osvětlení
čas: 15:24:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:24:39
Předložení
Ing. J. Janů
15:24:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:03
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:25:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:14
Diskuse
88. - Obec Nové Hamry – žádost o pomoc s financováním zimní údržby lyžařských běžeckých tras a záchytných parkovišť v okolí obce Nové Hamry
čas: 15:25:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:34
Předložení
Ing. J. Janů
15:25:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:26:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:20
Diskuse
89. - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
čas: 15:26:39
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:39
Předložení
Ing. J. Janů
15:26:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:27:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:24
Diskuse
90. - Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2018
čas: 15:27:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:43
Předložení
Ing. J. Janů
15:27:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:28:20
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:28:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:28:33
Diskuse
91. - Schválení společného memoranda strukturálně postižených krajů "Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 – 2027"
čas: 15:28:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:28:52
Předložení
Bc. M. Čermák
1
15:29:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:29:41
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:32:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:32:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:32:43
Diskuse
92. - Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu
čas: 15:33:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:33:02
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
15:34:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:34:48
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
15:34:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:35:50
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:36:24
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
15:36:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:37:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:37:23
Diskuse
93. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu u silnice I/6 v Karlových Varech
čas: 15:37:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:37:43
Předložení
Ing. P. Navrátil
15:38:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:42
Diskuse
94. - Změna termínů jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 15:38:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:59
Předložení
Mgr. J. Borka
1
15:40:57
Diskuse
J. Pánik
1
15:41:40
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:42:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:42:27
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:44:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:44:37
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:44:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:45:02
Diskuse
95. - Poskytnutí finančního daru spolku Buď fit seniore z.s.
čas: 15:45:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:45:45
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
15:46:57
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:47:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:48:14
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:48:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:49:07
Diskuse
96. - Odvolání a volba člena Finančního výboru
čas: 15:49:26
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:49:26
Předložení
Ing. P. Navrátil
15:49:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:50:02
Diskuse
97.;98. - Blokové hlasování k bodům: 97.; 98.
čas: 15:50:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:50:57
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:52:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:54:07
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
15:54:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:55:14
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:55:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:56:05
Diskuse
99. - Různé
čas: 15:56:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:56:24
Předložení
Mgr. D. Seifertová
1
15:56:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:57:26
Diskuse