15. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

28.02.2019
A. - Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:04:44
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:04:44
Předložení
B. - Volba návrhové komise
čas: 09:08:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:08:35
Předložení
C. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:10:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:10:31
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:11:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:11:12
Diskuse
D. - Schválení programu jednání
čas: 09:11:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:11:38
Předložení
J. Pánik
09:14:34
Diskuse
Ing. J. Bureš
09:15:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:59
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:16:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:54
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2019
čas: 09:18:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:55
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:19:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:19:45
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:20:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:20:07
Předložení
Mgr. J. Klsák
1
09:20:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:31
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
09:22:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:22
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:23:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:41
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:24:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:03
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:24:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:40
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:24:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:56
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:25:16
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:16
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:25:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:25:47
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:25:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:26:00
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:26:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:26:19
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:26:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:16
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:27:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:30
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:27:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:51
Předložení
P. Pizinger
09:28:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:35:20
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:40:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:33
Diskuse
Ing. J. Janů
1
09:41:08
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
09:41:40
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
09:42:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:29
Diskuse
P. Pizinger
1
09:45:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:52
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:46:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:17
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:47:40
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:40
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:47:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:07
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:48:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:29
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:48:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:17
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:50:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:00
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:52:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:19
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:52:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:38
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:52:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:11
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:53:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:26
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:53:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:45
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:53:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:55:48
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:55:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:56:05
Diskuse
10. - Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:56:23
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:56:23
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:56:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:57:01
Diskuse
11. - Rozpočtové změny
čas: 09:57:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:57:20
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:58:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:58:18
Diskuse
12. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2018
čas: 09:58:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:58:38
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:59:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:11
Diskuse
13. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 19. 11. 2018 do 28. 1. 2019
čas: 09:59:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:31
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:59:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:35
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:00:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:54
Diskuse
14. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2019
čas: 10:01:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:01:13
Předložení
Ing. E. Valjentová
10:02:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:02:33
Diskuse
15. - Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary ze dne 30.11.2011, průběžné informace o stavu přípravy akce, úprava finančního krytí
čas: 10:02:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:02:55
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:06:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:07:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:07:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:07:43
Diskuse
16. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019
čas: 10:08:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:08:02
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:08:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:11:29
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:14:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:16:22
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:16:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:17:01
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:17:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:18:03
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:18:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:18:28
Diskuse
17. - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
čas: 10:18:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:18:46
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:18:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:36
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:20:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:54
Diskuse
18. - Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II"
čas: 10:21:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:21:12
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:21:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:21:50
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:21:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:22:05
Diskuse
19. - Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II"
čas: 10:22:22
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:22:22
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:22:33
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:23:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:24:13
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:24:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:24:28
Diskuse
20. - Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory - schválení předběžného záměru financování přípravy a realizace projektu
čas: 10:24:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:24:46
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:24:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:25:48
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:25:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:26:02
Diskuse
21. - Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:26:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:26:21
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:26:27
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
10:27:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:28:38
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
10:28:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:29:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
10:29:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:30:48
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:30:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:33:17
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:36:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:25
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:40:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:42:14
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
10:42:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:28
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:43:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:52
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:44:11
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:45:32
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:46:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:46:34
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
10:47:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:50:22
Diskuse
23. - Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s r.o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary a smlouva o zřízení Fakulty dopravní ČVUT v Karlovarském kraji
čas: 10:52:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:52:03
Předložení
M. Hurajčík
11:11:19
Diskuse
Host
1
11:12:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:17:38
Diskuse
Host
1
11:18:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:23:55
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
11:24:20
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
11:31:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:36:29
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
11:36:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:38:51
Diskuse
Host
1
11:39:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:40:40
Diskuse
Host
1
11:40:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:42:47
Diskuse
Host
1
11:43:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:50:36
Diskuse
Host
1
11:51:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:51:31
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
11:51:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:57:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:57:20
Diskuse
Host
1
11:58:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:00:23
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
12:00:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:02:05
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
12:02:18
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
12:05:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:21
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
12:11:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:16:44
Diskuse
Host
1
12:16:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:18:19
Diskuse
Host
1
12:18:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:04
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
12:27:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:45
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
12:28:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:31:18
Diskuse
Host
1
12:32:26
Diskuse
M. Hurajčík
12:33:03
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:33:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:24
Diskuse
K. Maříková
1
12:38:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:43:49
Diskuse
MUDr. J. Brdlík
1
12:47:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:44
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:48:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:56:30
Diskuse
J. Pánik
1
12:56:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:01:05
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
13:01:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:05:37
Diskuse
K. Maříková
2
13:05:39
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
13:06:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
13:08:48
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
13:09:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:13:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
13:13:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:15:52
Diskuse
M. Šťovíček
1
13:15:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:17:03
Diskuse
Ing. P. Hojda
2
13:17:06
Diskuse
MUDr. J. Brdlík
1
13:17:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:18:13
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:18:15
Diskuse
J. Pánik
2
13:19:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:21:15
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:21:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:27:36
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:27:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:29:35
Diskuse
Ing. P. Hojda
3
13:29:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:30:49
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
13:30:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:32:26
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:32:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
13:32:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:35:11
Diskuse
J. Pánik
3
13:35:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:37:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
2
13:37:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:14
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:38:16
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:38:20
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:39:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:42:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
3
13:57:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:58:55
Diskuse
K. Maříková
3
13:59:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:00:23
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
14:06:34
Diskuse
Ing. J. Horník
3
14:08:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:11:16
Diskuse
Ing. J. Horník
3
14:11:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:12:38
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:54:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
14:54:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:54:38
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:54:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:55:12
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:55:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:55:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:56:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:56:42
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:56:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:56:58
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:57:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:58:10
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:58:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:01
Diskuse
Ing. E. Valjentová
14:59:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:59:56
Diskuse
Ing. E. Valjentová
15:00:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:00:36
Diskuse
21. - Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 15:01:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:01:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:06
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:02:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:14
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:03:28
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
15:03:32
Diskuse
Ing. J. Horník
2
15:03:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:05:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
15:06:52
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
15:07:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:07:26
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
15:07:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:07:54
Diskuse
22. - Změna Jednacího řádu zastupitelstva kraje
čas: 15:08:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:18
Předložení
Mgr. P. Kubis
15:08:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:52
Diskuse
Ing. E. Valjentová
15:08:55
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:09:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:09:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:56
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
15:09:59
Diskuse
Ing. J. Horník
2
15:10:00
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:11:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:29
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:11:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:12:08
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:12:30
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:13:39
Diskuse
Ing. J. Horník
3
15:13:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:08
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:16:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:17:00
Diskuse
Ing. J. Horník
4
15:17:01
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
15:18:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:24
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
15:18:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:19
Diskuse
Ing. E. Valjentová
15:19:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:09
Diskuse
24. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 15:20:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:27
Předložení
M. Hurajčík
15:20:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:25
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:22:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:56
Diskuse
25.;26. - Blokové hlasování k bodům: 25.; 26.
čas: 15:23:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:19
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
15:23:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
15:24:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:24:38
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:24:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:24:53
Diskuse
27. - Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na vybudování infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR
čas: 15:25:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:12
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:25:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:23
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
15:26:35
Diskuse
Ing. J. Bradáč
15:26:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:27:40
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:28:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:31:11
Diskuse
Ing. J. Bradáč
15:35:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:36:55
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:37:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:37:43
Diskuse
28. - Žádost LK Slovan K. Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení pracovního skútru pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR
čas: 15:38:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:03
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:38:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:59
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:39:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:39:17
Diskuse
29. - Žádost Statutárního města Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace na opravu kremační pece v krematoriu Karlovy Vary
čas: 15:39:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:39:36
Předložení
Ing. J. Janů
15:39:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:40:15
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:40:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:41:17
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
15:43:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:44:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
15:45:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:45:54
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:47:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:47:21
Diskuse
30. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - podléhající schválení v Zastupitelstvu Karlovarského kraje
čas: 15:47:44
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:47:44
Předložení
Mgr. D. Seifertová
15:47:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:48:13
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
15:48:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:48:42
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:49:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:50:03
Diskuse
31.;32.;33.;34. - Blokové hlasování k bodům: 31.; 32.; 33.; 34.
čas: 15:50:25
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:50:25
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:50:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:51:00
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:51:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:51:20
Diskuse
35.;36.;37.;38.;39. - Blokové hlasování k bodům: 35.; 36.; 37.; 38.; 39.
čas: 15:51:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:51:43
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:51:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:52:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:52:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:53:08
Diskuse
40. - Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III“ - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního programu
čas: 15:53:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:53:27
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:53:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:55:22
Diskuse
Mgr. D. Blažek
15:57:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:58:04
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
15:58:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:58:46
Diskuse
41. - Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – st.p.č. 77/1, jehož součástí je stavba č. p. 55 v k.ú. Mariánské Lázně a úhrada nájemného za užívání spoluvlastnického podílu na nemovité věci
čas: 15:59:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:59:06
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:59:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:01:00
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:01:05
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:01:23
Diskuse
42. - Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje pro rok 2019
čas: 16:01:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:01:47
Předložení
Ing. K. Jakobec
16:02:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:26
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:03:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:45
Diskuse
43. - Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003; aktualizace 2018)
čas: 16:04:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:04:04
Předložení
Ing. K. Jakobec
16:04:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:15
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:05:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:32
Diskuse
44. - Žádost o poskytnutí zálohy k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě závadného stavu v Karlových Varech - Doubí ze zvláštního účtu kraje
čas: 16:05:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:56
Předložení
Ing. K. Jakobec
16:06:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:07:34
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:07:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:07:55
Diskuse
45. - Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie - změna pojmosloví a schválení nových smluv o poskytnutí motivačního příspěvku
čas: 16:08:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:08:14
Předložení
Ing. J. Bureš
16:08:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:09:49
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
16:09:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:10
Diskuse
46. - Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
čas: 16:10:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:30
Předložení
Ing. J. Bureš
16:10:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:13:40
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:13:47
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:15:27
Diskuse
M. Hurajčík
16:19:16
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:19:25
Diskuse
M. Hurajčík
16:19:50
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:19:54
Diskuse
M. Hurajčík
16:20:22
Diskuse
J. Pánik
1
16:20:25
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:23:13
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
16:23:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:25:49
Diskuse
J. Pánik
2
16:29:41
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:30:40
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:34:24
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
16:38:21
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
16:42:56
Diskuse
JUDr. V. Sloup
2
16:44:48
Diskuse
Ing. J. Horník
2
16:46:30
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:46:33
Diskuse
Ing. J. Horník
2
16:50:52
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:54:29
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
16:56:20
Diskuse
J. Pánik
3
16:57:03
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
16:59:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:59:38
Diskuse
J. Pánik
1
17:01:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:01:58
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
17:02:34
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:03:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:03:53
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:04:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:05:03
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:05:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:05:59
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:06:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:06:57
Diskuse
47.;48. - Blokové hlasování k bodům: 47.; 48.
čas: 17:07:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:07:18
Předložení
Ing. J. Bureš
17:07:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:09:32
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
17:09:38
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
17:10:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:31
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:11:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:50
Diskuse
49. - Smlouva o poskytování zdravotních služeb (lékařských pohotovostních služeb) jako služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s. r. o., pověřovací akt, schválení předběžné výše vyrovnávací platby na rok 2019, dohoda o ukončení veřejnosprávní smlouvy o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství s městem Mariánské Lázně
čas: 17:12:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:12:11
Předložení
Ing. J. Bureš
17:12:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:14:05
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:14:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:14:31
Diskuse
50.;51. - Blokové hlasování k bodům: 50.; 51.
čas: 17:14:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:14:56
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:14:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:17
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:15:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:39
Diskuse
52.;53. - Blokové hlasování k bodům: 52.; 53.
čas: 17:16:00
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:00
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:16:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:32
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:16:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:49
Diskuse
54. - Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
čas: 17:17:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:17:06
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:17:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:17:31
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:17:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:17:49
Diskuse
55. - Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019
čas: 17:18:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:18:07
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:18:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:18:35
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:18:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:18:57
Diskuse
56. - Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
čas: 17:19:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:19:15
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:19:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:19:39
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:19:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:19:57
Diskuse
57. - Změny zřizovacích listin Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace a Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 17:20:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:20:14
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:20:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:20:53
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:20:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:21:11
Diskuse
58. - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2017/2018
čas: 17:21:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:21:30
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:21:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:22:01
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:22:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:22:24
Diskuse
59. - Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)“
čas: 17:22:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:22:43
Předložení
Ing. J. Janů
17:22:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:05
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:23:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:23
Diskuse
60. - Narovnání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci projektu „Nestůj a pojď II“
čas: 17:23:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:42
Předložení
Ing. J. Janů
17:23:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:24:09
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:24:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:24:32
Diskuse
61. - Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje
čas: 17:24:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:24:51
Předložení
Ing. arch. V. Franta
17:24:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:50
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
17:26:54
Diskuse
M. Hurajčík
17:30:25
Diskuse
J. Pánik
1
17:30:33
Diskuse
M. Hurajčík
17:31:18
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
17:31:21
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
17:33:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:34:57
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:35:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:35:14
Diskuse
62. - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – změna zřizovací listiny
čas: 17:35:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:35:35
Předložení
Ing. arch. V. Franta
17:35:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:36:38
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:36:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:36:56
Diskuse
63. - Delegování zástupce Karlovarského kraje na valnou hromadu spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.
čas: 17:37:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:37:17
Předložení
Ing. arch. V. Franta
17:37:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:38:29
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:38:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:38:47
Diskuse
64. - Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem zaměstnancům nemocnic
čas: 17:39:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:39:06
Předložení
Ing. J. Bureš
17:39:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:42:49
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:43:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:43:34
Diskuse
65. - Senior Pas 2019
čas: 17:43:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:43:52
Předložení
Mgr. P. Kubis
17:44:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:45:07
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
17:45:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:45:25
Diskuse
66. - Návrhy strategických projektů Karlovarského kraje s významným dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje
čas: 17:45:44
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:45:44
Předložení
J. Pánik
1
17:51:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:52:09
Diskuse
J. Pánik
1
17:53:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:53:35
Diskuse
R. Oulehlová
1
17:55:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:57:07
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:59:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:03:12
Diskuse
Ing. J. Horník
1
18:03:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:03:31
Diskuse
Ing. J. Horník
1
18:04:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:04:29
Diskuse
Ing. J. Horník
1
18:04:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:04:58
Diskuse
Ing. J. Horník
1
18:05:22
Diskuse
J. Pánik
1
18:07:27
Diskuse
R. Oulehlová
2
18:08:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:09:12
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
18:10:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:10:23
Diskuse
67. - Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji
čas: 18:10:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:10:41
Předložení
Ing. J. Bradáč
18:10:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:13:25
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
18:13:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:14:41
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
18:14:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:15:09
Diskuse
68. - Různé
čas: 18:15:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:15:29
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
18:15:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:16:17
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
18:16:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:19:00
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
18:19:03
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
18:20:57
Diskuse
J. Pánik
1
18:21:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:21:44
Diskuse