14. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

13.12.2018
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:05:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:05:03
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:06:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:06:38
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:07:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:07:30
Předložení
Bc. M. Čermák
1
09:10:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:10:18
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:10:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:11:00
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:11:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:11:55
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:11:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:12:51
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:13:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:13:21
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:13:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:13:50
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2018
čas: 09:14:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:14:15
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:14:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:14:51
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:15:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:11
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:15:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:48
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:16:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:09
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:16:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:35
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:16:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:49
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:17:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:17:13
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:17:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:04
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:18:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:25
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:18:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:48
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:19:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:50
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:27:18
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
09:33:34
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
09:35:18
Diskuse
Ing. J. Horník
2
09:36:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:38:13
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:38:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:38:28
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:39:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:50
Předložení
P. Pizinger
09:40:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:32
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:40:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:47
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:41:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:08
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:41:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:33
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:41:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:41:49
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:42:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:09
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:42:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:52
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:42:53
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
09:43:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:43:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:57
Diskuse
9. - Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje na rok 2019
čas: 09:44:16
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:16
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:44:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:46
Diskuse
10. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:45:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:45:06
Předložení
B. Hajská
09:45:17
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
1
09:45:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:46:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:57
Diskuse
33. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
čas: 09:47:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:47:18
Předložení
Mgr. P. Kubis
09:47:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:59
Diskuse
Host
1
09:50:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:52:35
Diskuse
Mgr. J. Borka
09:52:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:53:00
Diskuse
Mgr. J. Borka
09:53:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
09:53:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:54:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:54:37
Diskuse
11. - Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019
čas: 09:55:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:55:04
Předložení
Bc. M. Čermák
1
10:05:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:06:58
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:09:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:12:13
Diskuse
Ing. J. Bradáč
10:12:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:13:20
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
10:17:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:17:40
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
10:18:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:19:35
Diskuse
Ing. E. Valjentová
10:19:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:00
Diskuse
12. - Informace hejtmanky Karlovarského kraje
čas: 10:20:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:20:36
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
10:29:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:31:50
Diskuse
J. Pánik
1
10:31:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:33:53
Diskuse
P. Pizinger
1
10:33:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:36:40
Diskuse
Ing. J. Janů
1
10:36:41
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:37:05
Diskuse
J. Váňa
1
10:41:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:41:44
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
10:43:23
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:45:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:48:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:48:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:48:52
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
10:51:44
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
10:53:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:55:15
Diskuse
Host
1
10:55:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:59:53
Diskuse
Host
1
11:00:33
Diskuse
Host
1
11:03:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:05:42
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
11:05:45
Diskuse
Ing. J. Horník
2
11:06:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:09:29
Diskuse
J. Pánik
2
11:10:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:12:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:13:43
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:15:27
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
11:15:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:17:25
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:19:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:19:49
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:19:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:23:48
Diskuse
13. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2018
čas: 11:24:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:24:20
Předložení
Ing. E. Valjentová
11:45:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:45:53
Diskuse
14. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 11:46:13
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:46:13
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:46:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:47:30
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:47:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:47:48
Diskuse
15. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 10. 9. 2018 do 5. 11. 2018
čas: 11:48:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:48:11
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:48:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:49:34
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:49:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:49:50
Diskuse
16. - Informace o rozpočtových opatřeních v roce 2018
čas: 11:50:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:50:08
Předložení
Ing. E. Valjentová
11:50:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:50:45
Diskuse
17. - Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 11:51:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:51:04
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
11:52:04
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:52:20
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:52:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
11:52:41
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
11:52:47
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:53:02
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:53:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:53:46
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:53:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:54:34
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:54:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:55:16
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:55:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:55:40
Diskuse
18. - Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 11:55:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:55:59
Předložení
Bc. M. Čermák
1
11:57:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:57:24
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:57:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:12
Diskuse
19. - Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 11:58:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:58:32
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
11:58:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:59:18
Diskuse
Ing. E. Valjentová
11:59:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:59:34
Diskuse
20. - Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2019
čas: 11:59:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:59:52
Předložení
Ing. E. Valjentová
12:01:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:01:20
Diskuse
21.;22. - Blokové hlasování k bodům: 21.; 22.
čas: 12:01:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:01:43
Předložení
Ing. E. Valjentová
12:02:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:02:29
Diskuse
23. - Institut lázeňství a balneologie - veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje
čas: 12:02:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:02:48
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:03:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:47
Diskuse
J. Pánik
1
12:11:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:13:26
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:16:38
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:16:49
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:17:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:17:46
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
12:18:03
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:19:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:19:47
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:19:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:20:04
Diskuse
24. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
čas: 12:20:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:20:21
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:20:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:23:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:23:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:29
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
12:23:34
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:23:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:52
Diskuse
25. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Lucerna Film Moving Pictures s.r.o.
čas: 12:24:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:24:12
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:24:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:27
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:27:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:42
Diskuse
26. - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023
čas: 12:28:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:03
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:28:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:08
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:33:11
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
12:36:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:38
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:37:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:56
Diskuse
27. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 12:38:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:14
Předložení
M. Hurajčík
12:39:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:26
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:39:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:40:09
Diskuse
28. - Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově
čas: 12:40:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:40:27
Předložení
M. Hurajčík
12:40:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:41:16
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:41:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:41:34
Diskuse
29. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“
čas: 12:41:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:41:51
Předložení
M. Hurajčík
12:42:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:42:21
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:42:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:42:34
Diskuse
30.;31. - Blokové hlasování k bodům: 30.; 31.
čas: 12:42:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:42:55
Předložení
M. Hurajčík
12:43:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:43:40
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:43:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:43:55
Diskuse
32. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací
čas: 12:44:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:44:12
Předložení
M. Hurajčík
12:44:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:44:45
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:44:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:45:00
Diskuse
34. - Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
čas: 12:45:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:45:19
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:45:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:22
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:47:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:39
Diskuse
35.;36. - Blokové hlasování k bodům: 35.; 36.
čas: 12:47:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:57
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:48:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:49:43
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:49:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:50:01
Diskuse
37. - Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019
čas: 12:50:24
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:50:24
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:50:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:52:16
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:52:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:52:47
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:53:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:53:37
Diskuse
38. - Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském krajipro období 2019 - 2020
čas: 12:53:56
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:53:56
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:54:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:57:44
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:57:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:58:40
Diskuse
Ing. E. Valjentová
12:58:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:58:55
Diskuse
39. - Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
čas: 12:59:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:59:12
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:59:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:00:03
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:00:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:00:16
Diskuse
40. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
čas: 13:00:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:00:32
Předložení
Mgr. D. Seifertová
13:00:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:00:54
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:01:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:01:13
Diskuse
41. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Město Horní Blatná
čas: 13:01:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:01:31
Předložení
Mgr. D. Seifertová
13:01:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:01:49
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:01:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:02:04
Diskuse
42. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice Kynžvartské daguerrotypie
čas: 13:02:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:02:21
Předložení
Mgr. D. Seifertová
13:02:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:02:43
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:02:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:02:56
Diskuse
43.;44.;45.;46.;47.;48. - Blokové hlasování k bodům: 43.; 44.; 45.; 46.; 47.; 48.
čas: 13:03:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:03:19
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:03:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:03:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:03:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:04:04
Diskuse
49.;50.;51.;52.;53.;54.;55.;56.;57. - Blokové hlasování k bodům: 49.; 50.; 51.; 52.; 53.; 54.; 55.; 56.; 57.
čas: 13:04:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:04:28
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:04:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:06:03
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:06:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:06:23
Diskuse
58.;59.;60. - Blokové hlasování k bodům: 58.; 59.; 60.
čas: 13:06:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:06:45
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:06:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:08:10
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:08:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:08:28
Diskuse
61. - Problematika nemovitého majetku v k.ú. Dolní Dvory, který je svěřen do výpůjčky Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - snížení účetní hodnoty vypůjčeného majetku, včetně odstranění některých staveb
čas: 13:08:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:08:48
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:53:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:54:24
Diskuse
Ing. E. Valjentová
13:54:29
Diskuse
Ing. E. Klimeš
13:54:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:54:42
Diskuse
62. - Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi – Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Chodov
čas: 13:55:01
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:55:01
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:55:14
Diskuse
P. Pizinger
1
13:55:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:56:04
Diskuse
Ing. E. Klimeš
13:56:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:56:20
Diskuse
63. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
čas: 13:56:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:56:38
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:56:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:57:44
Diskuse
Ing. E. Klimeš
13:57:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:57:58
Diskuse
64. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje
čas: 13:58:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:58:17
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:58:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:59:10
Diskuse
Ing. E. Klimeš
13:59:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:59:25
Diskuse
65. - Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.
čas: 13:59:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:59:42
Předložení
Ing. J. Bureš
13:59:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:03:17
Diskuse
Host
1
14:04:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:28:24
Diskuse
K. Maříková
1
14:28:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:28:46
Diskuse
Host
1
14:29:02
Diskuse
K. Maříková
1
14:29:50
Diskuse
K. Maříková
1
14:30:01
Diskuse
Host
1
14:30:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:30:56
Diskuse
J. Pánik
1
14:30:59
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
14:34:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:35:03
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
14:35:52
Diskuse
Host
1
14:36:29
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
14:38:19
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:38:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:39:24
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:39:26
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:43:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:46:50
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
14:46:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:48:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:48:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:58:07
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
14:58:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:13
Diskuse
JUDr. M. Havel
1
15:01:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:01:35
Diskuse
JUDr. V. Sloup
2
15:01:36
Diskuse
J. Pánik
2
15:02:13
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
15:03:26
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
15:07:07
Diskuse
J. Pánik
3
15:08:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
15:10:41
Diskuse
JUDr. M. Havel
1
15:15:53
Diskuse
Bc. J. Picka
1
15:16:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:04
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
15:18:33
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:19:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:30:54
Diskuse
Ing. J. Bureš
15:33:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:38:37
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
15:38:39
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:39:24
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
15:40:22
Diskuse
Ing. J. Horník
2
15:40:52
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
15:43:34
Diskuse
Host
1
15:44:00
Diskuse
B. Hajská
1
15:45:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:47:48
Diskuse
Bc. M. Čermák
3
15:58:51
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:59:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:00:13
Diskuse
Host
1
16:00:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:00:38
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:00:46
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:02:16
Diskuse
J. Pánik
4
16:03:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:57
Diskuse
JUDr. V. Sloup
3
16:04:17
Diskuse
Host
1
16:04:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:26
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
16:06:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:06:51
Diskuse
Ing. E. Klimeš
16:07:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:08:13
Diskuse
Ing. E. Klimeš
16:08:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:09:10
Diskuse
J. Pánik
1
16:09:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:09:35
Diskuse
Ing. E. Klimeš
16:09:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:02
Diskuse
66a. - Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby v nemocnici Ostrov – rok 2018
čas: 16:10:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:10:31
Předložení
66a.;66b. - Blokové hlasování k bodům: 66a.; 66b.
čas: 16:22:44
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:22:44
Předložení
Ing. J. Bureš
16:22:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:26:09
Diskuse
Host
1
16:26:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:29:11
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:29:16
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
16:29:56
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:30:46
Diskuse
Host
1
16:31:41
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:32:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
16:34:14
Diskuse
Host
1
16:34:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
16:35:20
Diskuse
Host
1
16:36:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
16:37:34
Diskuse
Host
1
16:37:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:38:03
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
16:39:10
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:39:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:40:29
Diskuse
Ing. J. Horník
2
16:41:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:26
Diskuse
Host
1
16:43:09
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
16:44:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:08
Diskuse
Ing. E. Klimeš
16:45:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:45
Diskuse
67. - Rozpočtová změna č. 448/2018
čas: 16:46:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:04
Předložení
Ing. J. Bureš
16:46:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:37
Diskuse
Ing. E. Klimeš
16:47:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:53
Diskuse
68. - Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují
čas: 16:48:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:48:10
Předložení
Ing. J. Bureš
16:48:22
Diskuse
Host
1
16:49:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:55:20
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:55:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:57:46
Diskuse
Ing. J. Janů
1
16:59:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:59:54
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
17:01:00
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:03:17
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
17:03:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:05:47
Diskuse
Host
1
17:06:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:07:32
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:07:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:07:52
Diskuse
69. - Smlouva mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých
čas: 17:08:11
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:08:11
Předložení
Ing. J. Bureš
17:08:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:09:23
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
17:09:25
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:09:45
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:10:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:10:57
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:11:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:16
Diskuse
70. - Úprava podmínek a vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku
čas: 17:11:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:34
Předložení
Ing. J. Bureš
17:11:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:10
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:15:11
Diskuse
J. Pánik
1
17:16:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:52
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:18:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:19:14
Diskuse
J. Pánik
2
17:19:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:20:25
Diskuse
J. Pánik
2
17:20:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:20:52
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:21:06
Diskuse
J. Pánik
2
17:21:11
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:21:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:21:54
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:22:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:22:29
Diskuse
71.;72.;73.;74.;75.;76.;77.;78. - Blokové hlasování k bodům: 71.; 72.; 73.; 74.; 75.; 76.; 77.; 78.
čas: 17:22:53
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:22:53
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:23:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:46
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:23:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:24:04
Diskuse
79.;80.;81.;82. - Blokové hlasování k bodům: 79.; 80.; 81.; 82.
čas: 17:24:25
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:24:25
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:25:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:25:39
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:25:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:25:54
Diskuse
83. - Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace
čas: 17:26:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:12
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:26:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:33
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:26:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:49
Diskuse
84.;85. - Blokové hlasování k bodům: 84.; 85.
čas: 17:27:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:27:09
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:27:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:27:33
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:27:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:27:48
Diskuse
86. - Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
čas: 17:28:06
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:28:06
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:28:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:28:37
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:28:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:28:50
Diskuse
87. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 17:29:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:29:08
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:29:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:29:58
Diskuse
Ing. E. Klimeš
17:30:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:30:22
Diskuse
88. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
čas: 17:30:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:30:38
Předložení
Ing. E. Klimeš
17:31:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:31:20
Diskuse
89. - Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 17:31:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:31:49
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:47:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:51:15
Diskuse
J. Pánik
1
17:51:23
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
17:53:23
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
17:54:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
17:58:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:02:03
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
18:07:37
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
18:10:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
2
18:12:48
Diskuse
Ing. J. Janů
1
18:17:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:17:55
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
18:20:32
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
18:21:48
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
18:22:50
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
18:24:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:25:05
Diskuse
Ing. J. Janů
1
18:25:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:25:50
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
18:25:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:26:26
Diskuse
90. - Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0
čas: 18:26:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:26:55
Předložení
Ing. J. Janů
18:27:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:27:40
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:28:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:28:14
Diskuse
91. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Senior Expres - Statutární město Karlovy Vary
čas: 18:28:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:28:31
Předložení
Ing. J. Janů
18:28:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:29:02
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:29:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:29:18
Diskuse
92. - Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace na rok 2019
čas: 18:29:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:29:35
Předložení
Ing. J. Janů
18:29:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:30:16
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:30:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:30:31
Diskuse
93. - Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov
čas: 18:30:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:30:47
Předložení
Ing. J. Janů
18:30:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:31:19
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:31:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:31:33
Diskuse
94. - Program rozvoje Karlovarského kraje – monitorovací zpráva 2016 a 2017
čas: 18:31:50
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:31:50
Předložení
Ing. J. Janů
18:32:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:32:23
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:32:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:32:40
Diskuse
95. - Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního vypořádání dotace a změna názvu akce
čas: 18:32:58
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:32:58
Předložení
Ing. J. Janů
18:33:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:33:37
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:33:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:33:52
Diskuse
96. - Projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019" - schválení předčasného ukončení projektu a Projekt "Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji" - schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu
čas: 18:34:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:34:10
Předložení
Ing. J. Janů
18:35:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:36:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:36:01
Diskuse
Ing. J. Janů
18:36:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:36:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:37:15
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:37:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:37:28
Diskuse
97. - Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu
čas: 18:37:45
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:37:45
Předložení
Ing. J. Janů
18:37:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:38:15
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:38:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:38:31
Diskuse
98. - Zpráva z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, Rusko
čas: 18:39:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:39:18
Předložení
Ing. E. Klimeš
18:40:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:40:34
Diskuse
99. - Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací systém obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí"
čas: 18:40:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:40:51
Předložení
Mgr. D. Seifertová
18:41:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:41:37
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:41:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:41:52
Diskuse
100. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Těšovice – demolice stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“
čas: 18:42:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:42:10
Předložení
Ing. J. Janů
18:42:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:42:46
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:42:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:43:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
18:43:31
Diskuse
101. - Různé
čas: 18:44:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:44:03
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
18:44:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:46:09
Diskuse
M. Hurajčík
18:46:14
Diskuse
Ing. J. Horník
1
18:46:39
Diskuse
M. Hurajčík
1
18:49:37
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
18:51:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:52:16
Diskuse
Ing. E. Klimeš
18:57:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
18:58:30
Diskuse