13. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

13.09.2018
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:03:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:03:57
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:09:16
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:09:16
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:10:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:10:03
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
1
09:14:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:13
Diskuse
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:15:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:15:28
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:16:16
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:16:16
Předložení
Ing. J. Horník
1
09:16:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:18:07
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:20:27
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
09:21:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:22:17
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:22:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:18
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.09.2018
čas: 09:23:42
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:23:42
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:23:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:01
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:24:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:24:20
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:24:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:26:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:26:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:27:19
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:28:12
Diskuse
Ing. J. Bradáč
09:29:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:30:07
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:30:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:07
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:31:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:31
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:31:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:31:52
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:32:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:32:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:32:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:33:03
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:33:23
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:33:23
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:33:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:34:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:34:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:34:43
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:35:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:35:02
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:35:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:36:51
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:36:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:37:29
Diskuse
MUDr. V. Procházková
09:37:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:38:36
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:38:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:39:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:39:54
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:40:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:12
Předložení
P. Pizinger
09:40:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:40:47
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:40:50
Diskuse
P. Pizinger
09:41:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:42:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:13
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:42:31
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:42:31
Předložení
Ing. E. Klimeš
09:42:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:04
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:43:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:14
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:43:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:43:34
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:43:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:44:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:14
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:44:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:44:33
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:44:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:46:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:37
Diskuse
10. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2018
čas: 09:46:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:46:57
Předložení
Bc. M. Čermák
1
09:47:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:47:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:48:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:28
Diskuse
11. - Rozpočtová změna
čas: 09:48:46
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:48:46
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:48:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:26
Diskuse
Ing. P. Navrátil
09:49:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:40
Diskuse
12. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím procesu v roce 2018
čas: 09:49:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:49:59
Předložení
Ing. P. Navrátil
09:50:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:24
Diskuse
13.;14.;15.;16.;17.;18.;19. - Blokové hlasování k bodům: 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.; 19.
čas: 09:50:59
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:50:59
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:51:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:51:46
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:51:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:04
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:53:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:53:27
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:56:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:58:20
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:59:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:15
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:59:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:13
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:00:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:00:43
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:03:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:03:31
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:03:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:03:55
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:04:10
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:04:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:04:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:04:58
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:05:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:06:28
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
10:08:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:08:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
10:09:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:09:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
10:09:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:09:43
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:10:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:11:08
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:11:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:13:10
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
10:13:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:13:49
Diskuse
38. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
čas: 10:14:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:14:18
Předložení
Ing. P. Navrátil
10:14:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:14:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:15:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:19:41
Diskuse
Host
1
10:19:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:23:02
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:25:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:27:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:28:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:29:52
Diskuse
Host
1
10:30:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:31:58
Diskuse
Host
1
10:32:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:32:59
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
10:33:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:33:27
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:33:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:33:37
Diskuse
20. - Schválení dodatku č. 1 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.
čas: 10:34:00
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:34:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:34:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:34:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:34:45
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:34:51
Diskuse
21. - Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
čas: 10:35:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:35:09
Předložení
Ing. J. Bureš
10:35:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:36:01
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
10:37:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:38:29
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:39:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:07
Diskuse
22. - Memorandum o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu Císařských lázní
čas: 10:39:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:39:27
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
10:40:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:43:06
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
10:48:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:48:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
2
10:50:02
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:52:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:53:21
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
10:54:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:54:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
10:54:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:55:00
Diskuse
23. - Žádost daňového subjektu Archip s.r.o., IČO 28881699, sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7, PSČ 170 00, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu
čas: 10:55:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:55:18
Předložení
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:55:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
10:56:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:10
Diskuse
24. - Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018
čas: 10:56:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:56:29
Předložení
M. Hurajčík
10:56:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:58:02
Diskuse
J. Pánik
1
10:59:09
Diskuse
M. Hurajčík
10:59:58
Diskuse
J. Pánik
1
11:01:53
Diskuse
M. Hurajčík
11:02:22
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:02:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:03:11
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:03:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:04:15
Diskuse
J. Pánik
2
11:05:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:05:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:06:03
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
11:07:45
Diskuse
Bc. I. Kalátová
1
11:08:21
Diskuse
J. Pánik
2
11:08:53
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:09:38
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:10:07
Diskuse
J. Pánik
3
11:12:04
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:12:54
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:13:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:14:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:15:16
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:15:23
Diskuse
25. - Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2017
čas: 11:15:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:15:49
Předložení
M. Hurajčík
11:36:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:36:37
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:36:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:36:54
Diskuse
26. - Schválení ručitelského závazku k dodatku č. 35S/2018/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
čas: 11:37:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:37:12
Předložení
M. Hurajčík
11:37:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:37:47
Diskuse
P. Pizinger
11:37:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:37:59
Diskuse
27. - Nerealizace investičního záměru č. 6 akce ,,Dodatečná protihluková opatření na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“
čas: 11:38:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:38:17
Předložení
M. Hurajčík
11:38:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:39:14
Diskuse
P. Pizinger
11:39:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:39:29
Diskuse
28. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 11:39:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:39:47
Předložení
M. Hurajčík
11:39:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:40:17
Diskuse
Host
1
11:40:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:45:07
Diskuse
Host
1
11:45:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:50:35
Diskuse
Host
1
11:51:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:57:06
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:57:16
Diskuse
Host
1
11:58:44
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:59:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:00:13
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:00:34
Diskuse
Host
1
12:01:09
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:01:49
Diskuse
Host
1
12:02:05
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:02:49
Diskuse
Host
1
12:03:03
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:03:11
Diskuse
Host
1
12:04:09
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:04:43
Diskuse
Host
1
12:04:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:05:46
Diskuse
Host
1
12:07:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:07:18
Diskuse
Host
1
12:07:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:08:06
Diskuse
Host
1
12:08:27
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:08:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:09:59
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
2
12:11:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:11:52
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:11:56
Diskuse
Host
1
12:12:40
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:13:33
Diskuse
Ing. J. Horník
2
12:15:27
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:16:21
Diskuse
Host
1
12:16:25
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
12:17:28
Diskuse
Host
1
12:18:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:18:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:18:39
Diskuse
J. Pánik
1
12:20:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:23:29
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
12:24:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:25:15
Diskuse
P. Pizinger
12:25:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:25:54
Diskuse
P. Pizinger
12:26:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:26:40
Diskuse
P. Pizinger
12:27:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:27:40
Diskuse
29. - Informace o dalším postupu po doručeném rozhodnutí ve sporném řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb
čas: 12:28:01
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:01
Předložení
M. Hurajčík
12:28:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:28:55
Diskuse
P. Pizinger
12:28:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:29:06
Diskuse
30.;31. - Blokové hlasování k bodům: 30.; 31.
čas: 12:29:32
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:29:32
Předložení
M. Hurajčík
12:29:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:30:11
Diskuse
P. Pizinger
12:30:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:30:22
Diskuse
32. - Informace společnosti F AIR , spol. s r. o., o projektu otevření výukového střediska letecké školy k výcviku pilotů civilních letadel
čas: 12:30:47
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:30:47
Předložení
P. Pizinger
12:31:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:31:13
Diskuse
33. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019
čas: 12:31:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:31:33
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:31:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:02
Diskuse
P. Pizinger
12:33:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:16
Diskuse
34. - Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020
čas: 12:33:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:33:33
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:33:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:34:56
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:34:58
Diskuse
Mgr. P. Kubis
12:35:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:21
Diskuse
P. Pizinger
12:35:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:31
Diskuse
35. - Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019
čas: 12:35:49
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:35:49
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:35:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:01
Diskuse
P. Pizinger
12:37:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:14
Diskuse
36. - Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje - aktualizace u vybraných druhů sociálních služeb
čas: 12:37:33
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:37:33
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:37:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:16
Diskuse
P. Pizinger
12:38:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:28
Diskuse
37. - Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace
čas: 12:38:48
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:38:48
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:38:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:32
Diskuse
P. Pizinger
12:39:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:39:45
Diskuse
39.;40. - Blokové hlasování k bodům: 39.; 40.
čas: 12:40:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:40:03
Předložení
Mgr. D. Seifertová
12:40:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:40:44
Diskuse
P. Pizinger
12:40:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:41:00
Diskuse
41. - Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
čas: 12:41:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:41:19
Předložení
Ing. arch. V. Franta
1
12:41:34
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:42:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:44:59
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:45:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:46:51
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:47:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:47:28
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
12:48:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:49:17
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:50:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
12:50:45
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
13:35:57
Diskuse
Ing. J. Horník
2
13:37:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:05
Diskuse
P. Pizinger
13:38:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:29
Diskuse
42. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
čas: 13:38:51
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:38:51
Předložení
Mgr. D. Seifertová
13:39:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:39:46
Diskuse
P. Pizinger
13:39:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:39:57
Diskuse
43. - Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018
čas: 13:40:17
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:17
Předložení
Mgr. D. Seifertová
13:40:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:45
Diskuse
P. Pizinger
13:40:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:40:58
Diskuse
32. - Informace společnosti F AIR , spol. s r. o., o projektu otevření výukového střediska letecké školy k výcviku pilotů civilních letadel
čas: 13:41:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:41:28
Předložení
M. Hurajčík
13:41:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:42:12
Diskuse
Host
1
13:42:26
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:53:28
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
13:56:10
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:56:42
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
13:57:14
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
13:57:34
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:58:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:00:35
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:00:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:01:13
Diskuse
Host
1
14:01:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:02:22
Diskuse
P. Pizinger
14:02:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:02:39
Diskuse
P. Pizinger
14:03:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:03:35
Diskuse
79. - Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje
čas: 14:03:55
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:03:55
Předložení
Mgr. P. Kubis
14:05:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:05:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:05:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:12:39
Diskuse
Host
1
14:12:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:19:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:21:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
14:23:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:23:41
Diskuse
Host
1
14:24:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:28:41
Diskuse
Host
1
14:30:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:31:20
Diskuse
Host
1
14:34:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:34:47
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:35:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
14:35:27
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:40:16
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:40:28
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:41:50
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
14:44:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:44:59
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
14:45:21
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:48:06
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:51:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
14:54:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:55:12
Diskuse
Host
1
14:55:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:57:07
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:57:18
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:57:39
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
14:58:17
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
14:59:58
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:02:41
Diskuse
P. Pizinger
15:02:57
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:10
Diskuse
P. Pizinger
15:03:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:03:53
Diskuse
44.;45.;46.;47.;48.;49. - Blokové hlasování k bodům: 44.; 45.; 46.; 47.; 48.; 49.
čas: 15:05:19
Mgr. D. Blažek
15:05:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:07:07
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
2
15:07:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:07:18
Diskuse
P. Pizinger
15:07:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:07:35
Diskuse
50.;52.;53. - Blokové hlasování k bodům: 50.; 52.; 53.
čas: 15:08:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:08:10
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:08:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:04
Diskuse
P. Pizinger
15:09:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:19
Diskuse
54. - Směna nemovitých věcí pro Rozvojové území Letiště Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary"
čas: 15:09:38
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:09:38
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:09:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:10:47
Diskuse
P. Pizinger
15:10:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:00
Diskuse
55.;56.;57. - Blokové hlasování k bodům: 55.; 56.; 57.
čas: 15:11:20
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:21
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:11:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:39
Diskuse
P. Pizinger
15:11:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:11:51
Diskuse
58.;59. - Blokové hlasování k bodům: 58.; 59.
čas: 15:12:09
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:12:09
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:12:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:13:41
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:13:42
Diskuse
Mgr. D. Blažek
15:13:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:14:40
Diskuse
P. Pizinger
15:14:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:14:56
Diskuse
60.;61. - Blokové hlasování k bodům: 60.; 61.
čas: 15:15:14
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:15:14
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:15:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:18
Diskuse
P. Pizinger
15:16:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:30
Diskuse
62.;63.;64. - Blokové hlasování k bodům: 62.; 63.; 64.
čas: 15:16:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:16:52
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:16:58
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:17:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:18:11
Diskuse
P. Pizinger
15:18:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:10
Diskuse
65. - Změna č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření kanalizace a intenzifikace stávající biologické čistírny odpadních vod města Kraslice
čas: 15:19:30
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:19:30
Předložení
Ing. K. Jakobec
15:19:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:05
Diskuse
P. Pizinger
15:20:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:21
Diskuse
66. - Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku v rámci „Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie“
čas: 15:20:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:20:41
Předložení
Ing. J. Bureš
15:20:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:21:40
Diskuse
P. Pizinger
15:21:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:21:54
Diskuse
67. - Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
čas: 15:22:12
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:22:12
Předložení
Ing. J. Bureš
15:22:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:22
Diskuse
P. Pizinger
15:23:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:33
Diskuse
68. - Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
čas: 15:23:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:23:52
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:24:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:25:18
Diskuse
P. Pizinger
15:26:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:08
Diskuse
69. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 15:26:27
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:26:27
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:26:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:29:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:31:08
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:34:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
15:37:47
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
15:53:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:55:45
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:56:22
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
15:57:28
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
15:58:50
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
15:58:57
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
16:01:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:02:43
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:02:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:02:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:03:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:03:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:03:57
Diskuse
70. - Smlouva o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
čas: 16:04:18
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:04:18
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:04:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:05:22
Diskuse
Ing. J. Bradáč
16:09:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:11:35
Diskuse
Ing. J. Janů
1
16:11:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:12:21
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:13:13
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:16:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:17:48
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
16:18:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:18:42
Diskuse
Ing. J. Horník
2
16:18:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:18:46
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:18:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:18:58
Diskuse
71.;72. - Blokové hlasování k bodům: 71.; 72.
čas: 16:19:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:19:19
Předložení
Ing. P. Navrátil
16:19:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:19:46
Diskuse
73. - Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji
čas: 16:20:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:20:07
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:20:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:21:09
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:21:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:22:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
16:24:44
Diskuse
Ing. J. Bradáč
16:25:26
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
16:26:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:27:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:27:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:28:02
Diskuse
74. - Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje - kompetence ke stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání ve středních školách
čas: 16:28:19
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:28:19
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:28:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:29:26
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:29:28
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:30:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:31:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:31:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:31:46
Diskuse
75. - Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství - vyjádření pracovní skupiny a stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 16:32:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:32:03
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:32:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:34:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:34:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:35:01
Diskuse
76. - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 16:35:21
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:35:21
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:35:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:28
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:36:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:36:41
Diskuse
77. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 16:37:02
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:37:02
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:37:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:38:27
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:38:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:38:45
Diskuse
78. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh na rozdělení finančních prostředků
čas: 16:39:04
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:39:04
Předložení
JUDr. V. Sloup
1
16:39:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:39:55
Diskuse
R. Oulehlová
1
16:40:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:40:44
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:40:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:40:56
Diskuse
80. - Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obce Pila a města Luby
čas: 16:41:15
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:41:15
Předložení
Ing. J. Janů
16:41:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:42:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:11
Diskuse
81. - Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 - 2020
čas: 16:42:29
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:42:29
Předložení
Ing. J. Janů
16:42:37
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
16:43:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:43:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:43:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:44:05
Diskuse
82. - Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – II. kolo
čas: 16:44:23
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:44:23
Předložení
Ing. J. Janů
16:44:35
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
16:44:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:44:55
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:45:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:07
Diskuse
83. - Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – III. kolo
čas: 16:45:25
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:45:25
Předložení
Ing. J. Janů
16:45:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:16
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:46:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:25
Diskuse
84. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
čas: 16:46:43
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:46:43
Předložení
Ing. J. Janů
16:46:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:06
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:47:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:13
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:47:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:22
Diskuse
85.;86. - Blokové hlasování k bodům: 85.; 86.
čas: 16:47:41
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:47:41
Předložení
Ing. J. Janů
16:48:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:48:24
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:48:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:48:34
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:48:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:48:48
Diskuse
87.;88. - Blokové hlasování k bodům: 87.; 88.
čas: 16:49:07
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:49:07
Předložení
Ing. J. Janů
16:49:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:49:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:50:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:50:10
Diskuse
89. - Projekt „Nestůj a pojď II.“ – změny v projektu
čas: 16:50:28
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:50:28
Předložení
Ing. J. Janů
16:50:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:51:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:51:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:51:43
Diskuse
90. - Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 16:52:01
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:52:02
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
16:52:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:52:33
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:52:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:52:45
Diskuse
91. - Soutěž Vesnice roku 2018 - informace o organizaci krajského kola a návrh ocenění pro vítěze
čas: 16:53:03
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:53:03
Předložení
Ing. J. Janů
16:53:13
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:53:38
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:53:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:53:50
Diskuse
92. - Národní investiční plán – souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit
čas: 16:54:08
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:54:08
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
16:55:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:56:31
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:56:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:57:03
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:57:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
16:58:33
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:59:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:01:43
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:02:25
Diskuse
Ing. J. Janů
17:02:57
Diskuse
M. Hurajčík
1
17:03:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
17:04:34
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
17:05:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:05:55
Diskuse
Ing. J. Janů
1
17:06:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:06:27
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
17:06:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:06:37
Diskuse
93. - Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018 a 2018-2019
čas: 17:06:57
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:06:57
Předložení
Ing. P. Navrátil
17:08:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:08:16
Diskuse
94. - Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018
čas: 17:08:34
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:08:34
Předložení
Ing. J. Janů
17:08:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:09:03
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:09:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:09:16
Diskuse
95. - Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 – informace o výsledku realizace
čas: 17:09:35
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:09:35
Předložení
Ing. J. Janů
17:09:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:10:22
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:10:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:10:33
Diskuse
96. - Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Oloví, obcí Josefov a obcí Dolní Žandov "O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
čas: 17:10:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:10:52
Předložení
Ing. J. Janů
17:11:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:22
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:11:27
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:33
Diskuse
97. - Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2018
čas: 17:11:52
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:11:52
Předložení
M. Hurajčík
17:12:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:12:42
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:12:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:12:53
Diskuse
98. - Žádosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ze dne 20. 8. 2018 a 22. 8. 2018
čas: 17:13:10
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:13:10
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:13:31
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:00
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:15:11
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:29
Diskuse
Ing. J. Janů
1
17:15:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:15:54
Diskuse
Ing. P. Navrátil
17:16:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:18
Diskuse
99. - Různé
čas: 17:16:36
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:16:36
Předložení
Ing. P. Navrátil
1
17:16:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:17:22
Diskuse
M. Hurajčík
17:17:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:17:44
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:17:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:18:18
Diskuse
R. Oulehlová
1
17:18:25
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:19:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:20:14
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
1
17:20:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:21:47
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:21:48
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:23:25
Diskuse
Ing. J. Horník
1
17:25:05
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:26:28
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
17:26:36
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
17:28:07
Diskuse
Ing. J. Horník
2
17:29:28
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
17:30:55
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:31:34
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
17:31:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:32:16
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:32:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
17:33:01
Diskuse