12. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

21.06.2018
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:52
Mgr. J. Vildumetzová
09:06:52
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:08:30
Mgr. J. Vildumetzová
09:08:30
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:09:22
Mgr. J. Vildumetzová
09:09:22
Předložení
Bc. M. Čermák
1
09:13:12
Diskuse
Ing. J. Janů
1
09:13:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:13:59
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:14:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:14:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:14:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:14:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:16:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:17:05
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.06.2018
čas: 09:17:33
Mgr. J. Vildumetzová
09:17:33
Předložení
Bc. P. Čekan
09:17:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:01
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:18:19
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:19
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
09:18:34
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
09:20:02
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:23:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:55
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
09:30:32
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
09:31:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:34:10
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
09:34:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:36:18
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
09:38:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:41:40
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:43:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:46:49
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:50:02
Diskuse
Mgr. J. Klsák
2
09:50:26
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
09:51:32
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
09:52:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:55:55
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
1
09:59:14
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:00:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:03:38
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
4
10:04:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:06:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:06:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:07:21
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
5
10:08:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:09:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:09:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:09:50
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 10:10:12
Mgr. J. Vildumetzová
10:10:12
Předložení
JUDr. V. Sloup
10:10:21
Diskuse
Bc. J. Picka
1
10:10:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:10:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:11:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:11:07
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 10:11:26
Mgr. J. Vildumetzová
10:11:26
Předložení
H. Hozmanová
10:11:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:12:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:12:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:12:34
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 10:12:52
Mgr. J. Vildumetzová
10:12:52
Předložení
MUDr. V. Procházková
10:12:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:13:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:13:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:14:03
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 10:14:22
Mgr. J. Vildumetzová
10:14:22
Předložení
P. Pizinger
10:14:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:14:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:14:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:15:02
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 10:15:21
Mgr. J. Vildumetzová
10:15:21
Předložení
Ing. E. Klimeš
10:15:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:15:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:15:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:15:58
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:16:18
Mgr. J. Vildumetzová
10:16:18
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
10:16:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:17:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:17:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:17:48
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 10:18:06
Mgr. J. Vildumetzová
10:18:06
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
10:18:11
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:20:23
Diskuse
P. Pizinger
1
10:20:29
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
10:22:56
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
1
10:23:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:25:20
Diskuse
Bc. M. Čermák
3
10:26:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:27:17
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
2
10:27:48
Diskuse
P. Pizinger
2
10:28:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:30:55
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
3
10:31:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:31:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:41
Diskuse
10. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím procesu v roce 2018
čas: 10:32:00
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:00
Předložení
Bc. P. Čekan
10:32:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:25
Diskuse
11. - Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017
čas: 10:32:43
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:43
Předložení
Mgr. J. Borka
1
10:40:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:42:23
Diskuse
Ing. J. Bureš
10:48:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:49:30
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:50:07
Diskuse
Bc. J. Picka
1
10:51:50
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
10:52:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:05
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:53:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:19
Diskuse
12. - Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2019-2021
čas: 10:53:39
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:39
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:53:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:55:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:56:12
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:56:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:56:39
Diskuse
13. - Rozpočtová změna č. 177/2018
čas: 10:57:00
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:57:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:58:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:58:50
Diskuse
14. - Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
čas: 10:59:10
Mgr. J. Vildumetzová
10:59:10
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:59:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:00:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:00:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:00:24
Diskuse
15. - Postup ve věci doručených platebních výměrů a Žádosti o opravu vydaných platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II."
čas: 11:00:45
Mgr. J. Vildumetzová
11:00:45
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:00:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:01:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:01:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:02:00
Diskuse
16. - Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018)
čas: 11:02:19
Mgr. J. Vildumetzová
11:02:19
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:02:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:03:11
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:03:14
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:04:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:04:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:05:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:06:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:06:22
Diskuse
17. - Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)"
čas: 11:06:54
Mgr. J. Vildumetzová
11:06:54
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:07:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:07:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:07:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:07:44
Diskuse
18. - Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa"- informace o výsledku realizace
čas: 11:08:10
Mgr. J. Vildumetzová
11:08:10
Předložení
Bc. P. Čekan
11:28:47
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:28:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:28:58
Diskuse
34. - Memorandum o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji
čas: 11:29:22
Mgr. J. Vildumetzová
11:29:22
Předložení
Host
1
11:30:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:38:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:38:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:39:56
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
11:41:59
Diskuse
Host
1
11:42:24
Diskuse
P. Pizinger
1
11:43:24
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
11:44:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:45:19
Diskuse
Host
1
11:45:25
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:46:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:47:14
Diskuse
Ing. P. Navrátil
11:48:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:48:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:48:42
Diskuse
18. - Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa"- informace o výsledku realizace
čas: 11:49:27
Mgr. J. Vildumetzová
11:49:27
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:49:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:50:33
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:50:35
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:50:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:51:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:51:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:51:29
Diskuse
94. - Sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245, a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019
čas: 11:52:04
Mgr. J. Vildumetzová
11:52:04
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:52:28
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
11:57:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:02
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:02:29
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:04:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:06:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
12:07:24
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:10:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:12:50
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
12:17:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:19:38
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
12:20:24
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:21:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:22:31
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
12:23:00
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
2
12:23:37
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
12:23:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:24:35
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
12:24:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:25:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:26
Diskuse
19.;20. - Blokové hlasování k bodům: 19.; 20.
čas: 12:25:49
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:49
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:25:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:27:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:17
Diskuse
21. - Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017
čas: 12:27:36
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:36
Předložení
Mgr. J. Borka
1
12:27:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:29:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:00
Diskuse
22.;23. - Blokové hlasování k bodům: 22.; 23.
čas: 12:30:24
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:24
Předložení
Bc. P. Čekan
12:31:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:17
Diskuse
24. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 12:31:48
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:48
Předložení
M. Hurajčík
12:32:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:33:09
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
12:33:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:45
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:35:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:48
Diskuse
25. - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje
čas: 12:36:07
Mgr. J. Vildumetzová
12:36:07
Předložení
M. Hurajčík
12:36:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:37:17
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:37:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:37:28
Diskuse
26. - Aktualizace dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028“
čas: 12:37:47
Mgr. J. Vildumetzová
12:37:47
Předložení
M. Hurajčík
12:37:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:39:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:39:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:40:30
Diskuse
M. Hurajčík
12:41:02
Diskuse
J. Pánik
1
12:41:35
Diskuse
M. Hurajčík
12:44:20
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
12:47:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:49:29
Diskuse
M. Hurajčík
12:49:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:51:33
Diskuse
Host
1
12:52:20
Diskuse
J. Pánik
2
12:55:47
Diskuse
M. Hurajčík
12:57:59
Diskuse
Host
1
13:00:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
13:01:59
Diskuse
M. Hurajčík
13:04:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:05:48
Diskuse
J. Pánik
3
13:06:32
Diskuse
M. Hurajčík
13:08:54
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
13:10:09
Diskuse
J. Pánik
1
13:11:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:12:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:12:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:12:27
Diskuse
27. - Záměr zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby realizované formou otevřeného řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou" a vymezení tří oblastí k přímému uzavření smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou pro období od 01.01.2019 do 31.12.2028 - informace o postupu Rady Karlovarského kraje
čas: 13:12:48
Mgr. J. Vildumetzová
13:12:48
Předložení
Bc. P. Čekan
13:13:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:13:20
Diskuse
28. - Schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť
čas: 13:13:55
Mgr. J. Vildumetzová
13:13:55
Předložení
M. Hurajčík
13:50:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:51:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:51:31
Diskuse
29. - Žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa, ul. Mánesova, Kraslice“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
čas: 13:51:52
Mgr. J. Vildumetzová
13:51:52
Předložení
M. Hurajčík
13:52:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:52:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:52:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:52:35
Diskuse
30. - Schválení ručitelského závazku ke Smlouvě č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
čas: 13:52:55
Mgr. J. Vildumetzová
13:52:55
Předložení
M. Hurajčík
13:53:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:53:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:53:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:53:48
Diskuse
31. - Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Pomoc v nouzi, o.p.s.
čas: 13:54:07
Mgr. J. Vildumetzová
13:54:07
Předložení
Mgr. P. Kubis
13:54:22
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
13:55:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:56:22
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
13:56:28
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
13:57:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
13:58:11
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:58:39
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:59:15
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
13:59:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:59:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:00:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:01:29
Diskuse
32. - Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018
čas: 14:01:47
Mgr. J. Vildumetzová
14:01:47
Předložení
Mgr. P. Kubis
14:01:59
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
14:03:23
Diskuse
Mgr. P. Kubis
14:03:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:03:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:03:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:04:00
Diskuse
33. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KRUŠNOHORKA – Lesní úzdravné ekoterapeutické centrum, z.s.
čas: 14:04:17
Mgr. J. Vildumetzová
14:04:17
Předložení
Mgr. P. Kubis
14:04:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:04:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:05:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:05:09
Diskuse
35. - Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí dle žádosti o podporu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
čas: 14:05:30
Mgr. J. Vildumetzová
14:05:30
Předložení
Mgr. D. Seifertová
14:05:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:06:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:07:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:08:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:08:20
Diskuse
36. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v roce 2018
čas: 14:08:39
Mgr. J. Vildumetzová
14:08:39
Předložení
Mgr. D. Seifertová
14:08:49
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
14:08:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:09:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:09:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:09:49
Diskuse
37.;90. - Blokové hlasování k bodům: 37.; 90.
čas: 14:10:08
Mgr. J. Vildumetzová
14:10:08
Předložení
Mgr. D. Seifertová
14:10:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:10:46
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:10:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:11:50
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
14:11:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
14:12:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:13:32
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:13:48
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
14:14:08
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:14:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:14:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:14:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:15:00
Diskuse
38. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2018
čas: 14:15:20
Mgr. J. Vildumetzová
14:15:20
Předložení
Mgr. D. Seifertová
14:15:31
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:15:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:15:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:15:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:16:05
Diskuse
39. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje
čas: 14:16:25
Mgr. J. Vildumetzová
14:16:25
Předložení
Mgr. D. Seifertová
14:16:37
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:17:05
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:18:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:18:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
14:18:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:18:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:18:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:18:46
Diskuse
40.;41.;42.;43. - Blokové hlasování k bodům: 40.; 41.; 42.; 43.
čas: 14:19:12
Mgr. J. Vildumetzová
14:19:12
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:19:13
Diskuse
P. Pizinger
1
14:19:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:19:54
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:19:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:20:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:20:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:20:20
Diskuse
44.;45.;46.;47.;48.;49. - Blokové hlasování k bodům: 44.; 45.; 46.; 47.; 48.; 49.
čas: 14:20:41
Mgr. J. Vildumetzová
14:20:41
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:20:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:21:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:21:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:21:42
Diskuse
50.;51. - Blokové hlasování k bodům: 50.; 51.
čas: 14:22:06
Mgr. J. Vildumetzová
14:22:06
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:22:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:23:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:23:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:23:38
Diskuse
52.;53.;54. - Blokové hlasování k bodům: 52.; 53.; 54.
čas: 14:24:02
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:02
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:24:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:24:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:26
Diskuse
55. - Schválení darování povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obcí s rozšířenou působností po ukončení udržitelnosti projektu s názvem „Aktualizace digitálních povodňových plánů Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“
čas: 14:24:45
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:45
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:25:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:25:14
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:25:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
14:25:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:25:29
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
14:25:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:25:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:25:49
Diskuse
56. - Náhradní financování žádostí podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele
čas: 14:26:08
Mgr. J. Vildumetzová
14:26:08
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:26:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:28:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:30:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:30:18
Diskuse
57. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu realizace drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018
čas: 14:30:37
Mgr. J. Vildumetzová
14:30:37
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:30:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:31:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:31:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:31:42
Diskuse
58. - Poskytnutí individuální dotace městu Hroznětín pro rok 2018 na eliminaci sinic ve vodní nádrži Velký rybník v obci Velký Rybník
čas: 14:32:02
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:02
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:32:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:32:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:33:00
Diskuse
59. - Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu svazu na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů v Karlovarském kraji na rok 2018
čas: 14:33:19
Mgr. J. Vildumetzová
14:33:19
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:33:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:34:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:34:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:34:13
Diskuse
60. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2018
čas: 14:34:31
Mgr. J. Vildumetzová
14:34:31
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:34:38
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
14:35:11
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:35:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:36:23
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:36:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:36:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:37:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:37:07
Diskuse
61. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018
čas: 14:37:25
Mgr. J. Vildumetzová
14:37:26
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:37:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:37:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:38:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:38:12
Diskuse
62. - Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042
čas: 14:38:29
Mgr. J. Vildumetzová
14:38:29
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:38:39
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:40:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:42:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:42:39
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:43:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:44:49
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:45:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:45:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:45:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:45:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:46:03
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:46:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:47:05
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
14:47:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:48:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:48:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:48:21
Diskuse
63. - Informace o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“
čas: 14:48:48
Mgr. J. Vildumetzová
14:48:48
Předložení
Ing. J. Bureš
14:48:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:49:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:36
Diskuse
64. - Lékařská pohotovostní služba v nemocnici v Ostrově - ukončení smlouvy
čas: 14:49:54
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:54
Předložení
Ing. J. Bureš
14:50:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:50:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:50:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:50:56
Diskuse
65. - Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče
čas: 14:51:15
Mgr. J. Vildumetzová
14:51:15
Předložení
Ing. J. Bureš
14:51:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:51:56
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:52:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:52:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:52:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:52:16
Diskuse
66. - Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací
čas: 14:52:34
Mgr. J. Vildumetzová
14:52:34
Předložení
Ing. J. Bureš
14:52:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:53:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:53:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:53:39
Diskuse
67.;68. - Blokové hlasování k bodům: 67.; 68.
čas: 14:54:00
Mgr. J. Vildumetzová
14:54:00
Předložení
Ing. J. Bureš
14:54:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:54:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:54:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:54:48
Diskuse
69.;70.;71. - Blokové hlasování k bodům: 69.; 70.; 71.
čas: 14:55:11
Mgr. J. Vildumetzová
14:55:11
Předložení
Ing. J. Bureš
14:55:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:56:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:56:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:56:32
Diskuse
72. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - Karlovarský krajský fotbalový svaz
čas: 14:56:50
Mgr. J. Vildumetzová
14:56:50
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:57:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:57:37
Diskuse
Ing. J. Bradáč
14:57:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:57:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:57:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:57:55
Diskuse
73.;74.;75. - Blokové hlasování k bodům: 73.; 74.; 75.
čas: 14:58:19
Mgr. J. Vildumetzová
14:58:19
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:58:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:58:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:58:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:59:07
Diskuse
76. - Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace
čas: 14:59:26
Mgr. J. Vildumetzová
14:59:26
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:59:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:00:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:00:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:00:13
Diskuse
77.;78. - Blokové hlasování k bodům: 77.; 78.
čas: 15:00:35
Mgr. J. Vildumetzová
15:00:35
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:00:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:00:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:01:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:01:12
Diskuse
79. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - VK Karlovarsko 2014, s.r.o.
čas: 15:01:31
Mgr. J. Vildumetzová
15:01:31
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:01:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:02:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:02:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:02:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:02:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:02:32
Diskuse
80. - Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023
čas: 15:02:50
Mgr. J. Vildumetzová
15:02:50
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:02:55
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:03:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:04:13
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:04:17
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:04:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:04:26
Diskuse
81. - Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportu - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:04:43
Mgr. J. Vildumetzová
15:04:43
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:04:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:05:20
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:05:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:07:02
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
15:07:06
Diskuse
P. Pizinger
1
15:07:43
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:09:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
15:11:22
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
15:11:47
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
15:12:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:13:07
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
15:13:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:14:05
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:14:23
Diskuse
M. Šťovíček
1
15:14:32
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
15:15:13
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
15:15:48
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
15:16:27
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
15:16:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:18:34
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
15:18:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:19:04
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
15:19:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:19:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
15:19:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:20:04
Diskuse
82. - Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
čas: 15:20:28
Mgr. J. Vildumetzová
15:20:28
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:20:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:21:33
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:21:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:21:45
Diskuse
83. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu – rozhodnutí o žádostech
čas: 15:22:03
Mgr. J. Vildumetzová
15:22:03
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:22:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:23:15
Diskuse
Ing. P. Navrátil
15:23:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:23:25
Diskuse
84. - Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství
čas: 15:23:59
Mgr. J. Vildumetzová
15:23:59
Předložení
Ing. J. Bradáč
15:41:41
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:45:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:46:14
Diskuse
Ing. J. Bradáč
15:49:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:50:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:51:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:53:03
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
15:54:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:55:43
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
15:56:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:57:15
Diskuse
Ing. J. Bradáč
15:57:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:58:30
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:59:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:59:42
Diskuse
85. - Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací ve II. kole
čas: 16:00:01
Mgr. J. Vildumetzová
16:00:01
Předložení
Ing. J. Janů
16:00:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:00:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:00:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:00:52
Diskuse
86. - Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
čas: 16:01:10
Mgr. J. Vildumetzová
16:01:10
Předložení
Ing. J. Janů
16:01:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:02:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:02:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:02:23
Diskuse
88. - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
čas: 16:02:42
Mgr. J. Vildumetzová
16:02:42
Předložení
Ing. J. Janů
16:02:51
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:03:26
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
16:03:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:03:36
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:03:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:03:45
Diskuse
89. - Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
čas: 16:04:03
Mgr. J. Vildumetzová
16:04:03
Předložení
Ing. J. Janů
16:04:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:04:26
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:04:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:04:37
Diskuse
91. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2018
čas: 16:04:55
Mgr. J. Vildumetzová
16:04:55
Předložení
Ing. P. Navrátil
16:05:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:05:19
Diskuse
92. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 16:05:36
Mgr. J. Vildumetzová
16:05:36
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:05:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:06:19
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:06:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:06:29
Diskuse
93. - Informace o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení domova pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201 v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
čas: 16:06:47
Mgr. J. Vildumetzová
16:06:47
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:06:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:07:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:07:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:07:22
Diskuse
95. - Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 16:07:41
Mgr. J. Vildumetzová
16:07:41
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:07:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:08:23
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:08:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:08:33
Diskuse
96. - Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze
čas: 16:08:52
Mgr. J. Vildumetzová
16:08:52
Předložení
Ing. P. Navrátil
16:11:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:12:03
Diskuse
97. - Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie
čas: 16:12:22
Mgr. J. Vildumetzová
16:12:22
Předložení
Ing. J. Bureš
16:12:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:13:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
16:13:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:13:44
Diskuse
87. - Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
čas: 16:14:01
Mgr. J. Vildumetzová
16:14:01
Předložení
Ing. J. Janů
16:14:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:15:10
Diskuse
Host
1
16:18:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:29:52
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:30:02
Diskuse
Host
1
16:32:24
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:34:25
Diskuse
Host
1
16:34:47
Diskuse
P. Pizinger
1
16:35:17
Diskuse
Host
1
16:37:31
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:40:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:42:38
Diskuse
Host
1
16:51:40
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
17:01:28
Diskuse
Host
1
17:02:55
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
17:03:19
Diskuse
Host
1
17:04:20
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
17:04:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:04:55
Diskuse
Host
1
17:06:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:08:34
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
17:09:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:09:29
Diskuse
98. - Různé
čas: 17:09:49
Mgr. J. Vildumetzová
17:09:49
Předložení
Ing. J. Bureš
1
17:10:00
Diskuse
B. Hajská
1
17:11:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:12:46
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
17:13:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:14:20
Diskuse
Ing. J. Bureš
2
17:14:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:15:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
17:15:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:15:46
Diskuse