10. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

22.02.2018
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:05:40
Mgr. J. Vildumetzová
09:05:40
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:06:52
Mgr. J. Vildumetzová
09:06:52
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:07:48
Mgr. J. Vildumetzová
09:07:48
Předložení
PhDr. Z. Soukup
1
09:09:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:11:25
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:11:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:13:18
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:16:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:04
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:18:15
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
09:19:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:18
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
09:21:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:22:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:22:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:23:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:24:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:24:23
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:24:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:24:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:25:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:36
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 22.02.2018
čas: 09:25:58
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:58
Předložení
Bc. P. Čekan
09:26:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:26:19
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:26:36
Mgr. J. Vildumetzová
09:26:36
Předložení
Bc. P. Čekan
09:26:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:27:01
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:27:21
Mgr. J. Vildumetzová
09:27:21
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:27:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:27:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:28:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:08
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:28:26
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:26
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:28:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:28:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:29:02
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:29:20
Mgr. J. Vildumetzová
09:29:20
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:29:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:30:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:57
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:31:17
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:17
Předložení
P. Pizinger
09:31:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:31:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:57
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:32:15
Mgr. J. Vildumetzová
09:32:15
Předložení
Bc. P. Čekan
09:32:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:32:57
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:33:16
Mgr. J. Vildumetzová
09:33:16
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:33:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:33:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:33:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:33:54
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:34:13
Mgr. J. Vildumetzová
09:34:13
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:34:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:35:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:35:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:35:14
Diskuse
10. - Odvolání a volba člena Finančního výboru
čas: 09:35:31
Mgr. J. Vildumetzová
09:35:31
Předložení
Bc. P. Čekan
09:35:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:36:00
Diskuse
11. - Rezignace a volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
čas: 09:36:17
Mgr. J. Vildumetzová
09:36:17
Předložení
Bc. P. Čekan
09:37:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:38:06
Diskuse
12. - Volba předsedy a člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:38:24
Mgr. J. Vildumetzová
09:38:24
Předložení
Bc. P. Čekan
09:39:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:39:11
Diskuse
13. - Rozpočtové změny
čas: 09:39:28
Mgr. J. Vildumetzová
09:39:28
Předložení
Bc. P. Čekan
09:39:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:39:59
Diskuse
14. - Použití finančních prostředků z Fondu budoucnosti pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci
čas: 09:40:17
Mgr. J. Vildumetzová
09:40:17
Předložení
Bc. P. Čekan
09:42:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:44
Diskuse
15. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím procesu v roce 2017
čas: 09:43:05
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:05
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:43:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:43:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:56
Diskuse
16. - Informace o doručené zprávě o auditu operace k projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II."
čas: 09:44:14
Mgr. J. Vildumetzová
09:44:14
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:44:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:44:55
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:45:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:45:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:46:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:46:21
Diskuse
17. - Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.1.02/6.2.00/12.17406
čas: 09:46:41
Mgr. J. Vildumetzová
09:46:41
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:46:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:47:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:48:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:48:07
Diskuse
18. - Postup ve věci rozhodnutí o pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253
čas: 09:48:25
Mgr. J. Vildumetzová
09:48:25
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:48:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:49:17
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:49:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:49:29
Diskuse
19. - Postup ve věci oznámení o ukončení kontroly a obdrženého vypořádání stížnosti proti rozhodnutí kontrolora u projektu reg. č. 100274826 "Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu"
čas: 09:49:47
Mgr. J. Vildumetzová
09:49:47
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:50:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:50:56
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:51:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:52:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:25
Diskuse
20. - Postup ve věci vratitelných přeplatků za platební výměry č. 21/2013 a č. 22/2013, úroků z vratitelných přeplatků, úroků z neoprávněného jednání správce daně a ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy v projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
čas: 09:52:44
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:44
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:53:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:56:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:13
Diskuse
21. - Projekt „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ v rámci Regionálního operačního programu Severozápad – informace o výsledku realizace
čas: 09:56:30
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:30
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:56:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:57:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:57:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:57:53
Diskuse
22. - Projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“ - závěrečná zpráva projektu
čas: 09:58:11
Mgr. J. Vildumetzová
09:58:11
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:58:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:59:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:47
Diskuse
23. - „Investiční podpora procesu transformace domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“ - souhrnná závěrečná informace o projektech v rámci Integrovaného operačního programu - informace o výsledku realizace
čas: 10:00:06
Mgr. J. Vildumetzová
10:00:06
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:00:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:01:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:01:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:01:37
Diskuse
24. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 10:01:55
Mgr. J. Vildumetzová
10:01:55
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
10:06:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:07:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:08:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:08:19
Diskuse
25. - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
čas: 10:09:44
Mgr. J. Vildumetzová
10:09:44
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:09:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:14:03
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:14:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:14:51
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:14:53
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:15:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:18:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:19:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:19:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:21:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:21:32
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
10:22:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:23:32
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
10:24:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:25:47
Diskuse
Bc. M. Čermák
3
10:30:02
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
10:31:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
10:31:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:32:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:04
Diskuse
26. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018
čas: 10:33:21
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:21
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:33:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:36:49
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:36:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
10:39:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:42:15
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:43:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:44:47
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:45:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:45:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:48:22
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:48:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:50:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:50:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:50:43
Diskuse
P. Pizinger
1
10:50:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:30
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
10:53:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
2
10:56:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:58:31
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:59:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:01:54
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
11:03:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:04:34
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
11:04:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:06:20
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
11:06:26
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
11:07:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
3
11:09:08
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:09:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:10:55
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
11:12:33
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
11:12:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:13:16
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
11:43:21
Diskuse
I. Kalátová
1
11:43:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:43:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:43:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:44:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:45:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:45:35
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:46:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:46:12
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:46:38
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
11:47:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:47:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
11:48:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:48:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
2
11:48:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:48:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:49:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:49:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:50:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:50:50
Diskuse
27. - Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
čas: 11:51:50
Mgr. J. Vildumetzová
11:51:50
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:52:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:52:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:52:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:52:41
Diskuse
28.;29.;30.;31.;32.;33.;34.;35.;36. - Blokové hlasování k bodům: 28.; 29.; 30.; 31.; 32.; 33.; 34.; 35.; 36.
čas: 11:53:01
Mgr. J. Vildumetzová
11:53:01
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:53:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
11:54:15
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
11:54:21
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
11:54:26
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
11:54:30
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
11:54:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:54:40
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
11:54:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:54:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:54:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:03
Diskuse
37.;38.;39.;40. - Blokové hlasování k bodům: 37.; 38.; 39.; 40.
čas: 11:55:23
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:23
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:55:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:56:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:56:12
Diskuse
41. - Smlouva o zřízení práva stavby na dobu určitou 99 let na předmětné pozemky pro stavbu dílen p. č. 80/26, st. p. č. 10/1, st. p. č. 49/1 a p.č. 382, vše v katastrálním území Dolní Dvory, mezi Karlovarským krajem a Školním statkem a krajským střediskem ekologické výchovy Cheb, příspěvkovou organizací
čas: 11:56:35
Mgr. J. Vildumetzová
11:56:35
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:56:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:57:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:57:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:57:41
Diskuse
42. - Změna Přílohy č. 2 zřizovací listiny - pravidla pro správu majetku kraje příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
čas: 11:58:05
Mgr. J. Vildumetzová
11:58:05
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:58:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:59:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:31
Diskuse
43. - Schválení návrhu odpovědi na petici doručenou dne 14.12.2017 ve věci „Výzvy k záchraně historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary v Rybářích, náměstí 17. listopadu 428/14 a Sokolovské ulici 106“
čas: 11:59:55
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:55
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:00:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:00:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:01:00
Diskuse
44. - Změna č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření veřejného vodovodu obce Luby
čas: 12:01:22
Mgr. J. Vildumetzová
12:01:22
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:01:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:02:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:24
Diskuse
45. - Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací
čas: 12:02:49
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:49
Předložení
Ing. J. Bureš
12:03:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:03:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:57
Diskuse
46. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji
čas: 12:04:18
Mgr. J. Vildumetzová
12:04:18
Předložení
Ing. J. Bureš
12:04:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:06:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:06:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:06:40
Diskuse
47. - Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2017
čas: 12:07:06
Mgr. J. Vildumetzová
12:07:06
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:07:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:07:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:07:46
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:07:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:08:03
Diskuse
48. - Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
čas: 12:08:25
Mgr. J. Vildumetzová
12:08:25
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:08:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:08:54
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:08:58
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:09:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:10:47
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:10:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:11:19
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:12:03
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
12:12:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:12:44
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:12:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:12:56
Diskuse
49. - Informace o výsledku realizace projektu z dotačního titulu Ministerstva zemědělství s názvem „Centra odborné přípravy" Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace
čas: 12:13:20
Mgr. J. Vildumetzová
12:13:20
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:13:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:14:00
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:14:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:14:11
Diskuse
50. - Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
čas: 12:14:32
Mgr. J. Vildumetzová
12:14:32
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:14:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:01
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:15:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:16
Diskuse
51. - Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
čas: 12:15:36
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:36
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:15:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:56
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
12:16:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:16:08
Diskuse
52. - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018
čas: 12:16:31
Mgr. J. Vildumetzová
12:16:31
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:16:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:16:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:17:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:17:11
Diskuse
53. - Petice proti úpravě oborové struktury středních škol v Karlovarském kraji
čas: 12:17:34
Mgr. J. Vildumetzová
12:17:34
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:17:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:18:32
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:23:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:33
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
12:27:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:29:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:15
Diskuse
54. - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2016/2017
čas: 12:29:37
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:37
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:29:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:30:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:21
Diskuse
55. - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 12:30:41
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:41
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:30:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:31:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:17
Diskuse
56. - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla
čas: 12:31:40
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:40
Předložení
Ing. J. Janů
12:31:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:32:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:28
Diskuse
57. - Dodatek č. 1 k Nevýhradní licenční smlouvě č. 67562/14 o užití Základní báze geografických dat
čas: 12:32:53
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:53
Předložení
Ing. J. Janů
12:33:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:33:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:33:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:33:33
Diskuse
58.;59.;60.;61. - Blokové hlasování k bodům: 58.; 59.; 60.; 61.
čas: 12:33:56
Mgr. J. Vildumetzová
12:33:56
Předložení
Ing. J. Janů
12:34:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:34:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:35
Diskuse
62.;63. - Blokové hlasování k bodům: 62.; 63.
čas: 12:34:55
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:55
Předložení
Ing. J. Janů
12:35:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:35:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:36:03
Diskuse
64. - Záměr společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek Českými dráhami a.s., z Operačního programu doprava pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje
čas: 13:14:59
Mgr. J. Vildumetzová
13:14:59
Předložení
26. - Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018
čas: 13:15:31
Mgr. J. Vildumetzová
13:15:31
Předložení
Mgr. P. Kubis
13:15:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:16:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:16:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:16:44
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:16:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:17:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:17:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:17:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:17:59
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
13:18:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:18:41
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
13:18:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:19:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
13:19:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:19:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:19:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:22:01
Diskuse
64. - Záměr společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek Českými dráhami a.s., z Operačního programu doprava pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje
čas: 13:22:35
Mgr. J. Vildumetzová
13:22:35
Předložení
Vedoucí odboru
1
13:22:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:27:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:28:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:28:15
Diskuse
65. - Různé
čas: 13:28:39
Mgr. J. Vildumetzová
13:28:39
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
13:28:45
Diskuse
Mgr. P. Kubis
13:30:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:30:26
Diskuse