8. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

07.12.2017
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:59
Mgr. J. Vildumetzová
09:06:59
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:08:17
Mgr. J. Vildumetzová
09:08:17
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:09:04
Mgr. J. Vildumetzová
09:09:04
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:10:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:11:19
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:12:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:12:56
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:13:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:14:53
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:15:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:42
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:16:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:17:19
Diskuse
Ing. E. Valjentová
09:18:05
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:18:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:19:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:19:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:20:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:21:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:21:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:22:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:22:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:22:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:06
Diskuse
J. Pánik
1
09:23:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:23:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:55
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:24:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:24:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:24:49
Diskuse
92. - Změna jednacího řádu zastupitelstva kraje
čas: 09:25:17
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:17
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:25:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:26:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:26:13
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 07.12.2017
čas: 09:26:36
Mgr. J. Vildumetzová
09:26:36
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:26:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:29:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:29:54
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:30:12
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:12
Předložení
Bc. P. Čekan
09:30:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:29
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:30:48
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:48
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:30:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:33:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
09:36:28
Diskuse
K. Maříková
1
09:37:54
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:38:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:39:09
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:41:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:41:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:42:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:56
Diskuse
4. - Zpráva z Finančního výboru
čas: 09:43:16
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:16
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:43:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:43:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:44:01
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:44:21
Mgr. J. Vildumetzová
09:44:21
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:44:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:45:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:45:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:45:49
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:46:06
Mgr. J. Vildumetzová
09:46:06
Předložení
P. Pizinger
09:46:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:46:54
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:46:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:49:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:50:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:50:51
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:51:11
Mgr. J. Vildumetzová
09:51:11
Předložení
Ing. R. Procházka
09:51:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:51:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:51:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:51:56
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:52:14
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:14
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:52:23
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:52:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:53:26
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:53:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:55:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:55:09
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:55:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:55:57
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:56:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:57:25
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:58:01
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
09:58:06
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:59:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:56
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:01:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:03:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:03:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:03:18
Diskuse
9. - Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje na rok 2018
čas: 10:03:42
Mgr. J. Vildumetzová
10:03:42
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
10:03:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:04:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:04:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:04:42
Diskuse
10. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 10:04:59
Mgr. J. Vildumetzová
10:04:59
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
10:05:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:05:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:06:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:06:08
Diskuse
11. - Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
čas: 10:06:29
Mgr. J. Vildumetzová
10:06:29
Předložení
Ing. E. Valjentová
1
10:12:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:14:34
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:15:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
10:15:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:18:25
Diskuse
Ing. J. Bureš
10:18:27
Diskuse
Bc. J. Picka
1
10:20:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:21:59
Diskuse
Mgr. D. Seifertová
1
10:22:04
Diskuse
J. Pánik
1
10:22:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:26:56
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:29:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:30:02
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:30:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:00
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:32:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:32:27
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:32:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:33:06
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:33:13
Diskuse
Ing. J. Bureš
10:34:13
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:35:20
Diskuse
Ing. J. Bureš
10:36:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:38:06
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:40:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:41:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:43:31
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:44:41
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:45:45
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:46:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:50:28
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:52:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:54:09
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:54:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:54:47
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:55:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:56:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:56:37
Diskuse
J. Pánik
2
10:57:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:59:47
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:00:13
Diskuse
J. Pánik
2
11:02:09
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:02:18
Diskuse
J. Pánik
2
11:03:38
Diskuse
Ing. J. Horník
2
11:03:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:08:38
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
11:13:52
Diskuse
Ing. J. Horník
2
11:14:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:16:16
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
11:16:24
Diskuse
K. Maříková
1
11:17:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:18:03
Diskuse
J. Pánik
3
11:19:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:19:58
Diskuse
Ing. E. Valjentová
2
11:20:30
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
11:21:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:21:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:22:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:22:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:22:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:22:52
Diskuse
94. - Aktuální informace o součinnosti s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad
čas: 11:23:20
Mgr. J. Vildumetzová
11:23:20
Předložení
Vedoucí odboru
1
11:47:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:49:39
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
11:49:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:52:25
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
11:52:43
Diskuse
Ing. J. Janů
1
11:52:55
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:54:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:03:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:04:40
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:07:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:07:53
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:08:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:09:17
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
12:11:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:12:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:13:34
Diskuse
Ing. P. Hojda
2
12:14:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:33
Diskuse
Ing. J. Horník
2
12:16:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:21:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:22:37
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:22:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:24:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:24:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:24:59
Diskuse
12. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2017
čas: 12:25:17
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:17
Předložení
Bc. P. Čekan
12:25:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:46
Diskuse
13. - Informace k postupu ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu "Cyklostezka Ohře II" reg. č. CZ. 1.09/3.2.00/35.00801
čas: 12:26:02
Mgr. J. Vildumetzová
12:26:02
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:26:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:27:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:19
Diskuse
14. - Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory" reg. č. CZ.1.02/6.1.00/14.24909
čas: 12:27:35
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:35
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:27:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:28:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:40
Diskuse
15. - Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu "Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb", registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12530, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací
čas: 12:28:59
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:59
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:29:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:29:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:50
Diskuse
16. - Informace o doručeném protokolu o kontrole z Ministerstva pro místní rozvoj a podání námitek k protokolu v rámci projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017", registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069, realizovaného Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvkovou organizací
čas: 12:30:05
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:05
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:30:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:31:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:08
Diskuse
17. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím procesu v roce 2017
čas: 12:31:23
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:23
Předložení
Bc. P. Čekan
12:31:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:44
Diskuse
18. - Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace k projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II."
čas: 12:32:00
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:32:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:32:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:46
Diskuse
19. - Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání a platebních výměrů na penále u projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004
čas: 12:33:03
Mgr. J. Vildumetzová
12:33:03
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:33:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:34:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:10
Diskuse
20. - Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Inovace školského portálu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024
čas: 12:34:27
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:27
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:34:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:35:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:29
Diskuse
21. - Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026
čas: 12:35:45
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:45
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:36:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:36:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:36:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:36:35
Diskuse
22. - Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080
čas: 12:36:51
Mgr. J. Vildumetzová
12:36:51
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:37:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:37:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:37:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:37:45
Diskuse
23. - Postup ve věci výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizace", registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.18045, realizovaného Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkovou organizací
čas: 12:38:00
Mgr. J. Vildumetzová
12:38:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:38:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:38:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:38:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:39:02
Diskuse
24. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 12:39:17
Mgr. J. Vildumetzová
12:39:17
Předložení
Bc. P. Čekan
12:39:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:39:47
Diskuse
25. - Plnění usnesení č. ZK 548/12/16 o prověření informací uvedených ve zprávě o auditu operace projektu Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí
čas: 12:40:07
Mgr. J. Vildumetzová
12:40:07
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:40:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:41:24
Diskuse
J. Pánik
1
12:41:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:42:01
Diskuse
J. Pánik
1
12:42:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:42:33
Diskuse
J. Pánik
1
12:42:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:42:59
Diskuse
J. Pánik
1
12:43:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:43:44
Diskuse
J. Pánik
1
12:44:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:44:23
Diskuse
J. Pánik
1
12:44:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:45:34
Diskuse
J. Pánik
1
12:45:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:47:03
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:47:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:48:11
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:48:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:49:36
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:50:44
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
12:51:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:53:17
Diskuse
J. Pánik
2
12:53:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:53:59
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:54:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:55:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:55:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:55:56
Diskuse
26. - Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o.
čas: 12:56:14
Mgr. J. Vildumetzová
12:56:14
Předložení
Vedoucí odboru
1
12:56:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:57:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:57:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:57:19
Diskuse
27. - Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 12:57:36
Mgr. J. Vildumetzová
12:57:36
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
12:57:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:59:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:59:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:59:53
Diskuse
28. - Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 13:00:11
Mgr. J. Vildumetzová
13:00:11
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
13:00:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:00:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:00:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:00:51
Diskuse
29. - Poskytování příspěvků ze sociálního fondu členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 13:01:08
Mgr. J. Vildumetzová
13:01:08
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
13:01:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:01:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:01:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:02:01
Diskuse
30. - Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2016
čas: 13:02:17
Mgr. J. Vildumetzová
13:02:17
Předložení
M. Hurajčík
13:02:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:04:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:04:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:04:39
Diskuse
31. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
čas: 13:04:56
Mgr. J. Vildumetzová
13:04:56
Předložení
M. Hurajčík
13:05:02
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
13:07:12
Diskuse
M. Hurajčík
13:07:25
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:07:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:08:07
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:08:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:08:35
Diskuse
M. Hurajčík
13:09:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:09:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:09:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:09:42
Diskuse
32. - Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - oblasti podpory prevence kriminality, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje a sociální (s doplněním opravy v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - akce)
čas: 13:10:05
Mgr. J. Vildumetzová
13:10:05
Předložení
87. - Informace o činnosti pracovní skupiny k úpravě oborové struktury středních odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 14:02:11
Mgr. J. Vildumetzová
14:02:11
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:02:50
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:07:30
Diskuse
Ing. J. Bradáč
14:15:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:15:39
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:28:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:30:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:32:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:16
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:32:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:59
Diskuse
P. Pizinger
1
14:33:03
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
14:33:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:35:15
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:35:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:55
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
14:55:14
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
14:55:55
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:56:40
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
14:58:07
Diskuse
J. Pánik
1
14:59:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:59:29
Diskuse
J. Pánik
1
14:59:49
Diskuse
K. Maříková
1
15:04:55
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
15:05:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:08:01
Diskuse
Host
1
15:09:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:11:41
Diskuse
Host
1
15:11:59
Diskuse
H. Hozmanová
1
15:21:01
Diskuse
Host
1
15:23:14
Diskuse
H. Hozmanová
1
15:23:22
Diskuse
Host
1
15:23:26
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
15:26:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:26:28
Diskuse
Host
1
15:26:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:31:16
Diskuse
Host
1
15:31:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:34:54
Diskuse
Host
1
15:35:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:38:22
Diskuse
Host
1
15:38:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:41:46
Diskuse
Host
1
15:41:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:48:11
Diskuse
Host
1
15:48:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:49:08
Diskuse
Host
1
15:49:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:51:51
Diskuse
K. Maříková
1
15:51:55
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
15:53:01
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
15:53:09
Diskuse
Ing. J. Bradáč
15:55:31
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
15:55:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:57:32
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
15:58:38
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:03:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:09:35
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
16:09:54
Diskuse
K. Maříková
2
16:17:27
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
4
16:18:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:18:25
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
4
16:19:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:21:19
Diskuse
R. Oulehlová
1
16:21:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:21:39
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:22:11
Diskuse
J. Pánik
2
16:22:53
Diskuse
Ing. J. Janů
1
16:25:40
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
16:27:01
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
16:28:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:30:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:33:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:36:58
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:37:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:38:57
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:39:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:39:52
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:40:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:40:30
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:40:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:41:07
Diskuse
88. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
čas: 16:42:20
Mgr. J. Vildumetzová
16:42:20
Předložení
J. Pánik
1
16:42:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:43:30
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:43:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:43:55
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
16:44:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:45:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:45:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:45:35
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:46:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:46:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:46:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:46:50
Diskuse
Ing. J. Bureš
16:47:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:47:41
Diskuse
32. - Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - oblasti podpory prevence kriminality, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje a sociální (s doplněním opravy v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - akce)
čas: 16:47:48
Mgr. J. Vildumetzová
16:47:48
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:47:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:48:31
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:48:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:48:46
Diskuse
33. - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018
čas: 16:49:03
Mgr. J. Vildumetzová
16:49:03
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:49:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:50:00
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:50:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:50:16
Diskuse
34. - Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
čas: 16:50:34
Mgr. J. Vildumetzová
16:50:34
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:50:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:51:01
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:51:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:51:16
Diskuse
35. - Dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace
čas: 16:51:33
Mgr. J. Vildumetzová
16:51:33
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:51:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:52:02
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:52:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:52:14
Diskuse
36. - Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018
čas: 16:52:32
Mgr. J. Vildumetzová
16:52:32
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:52:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:53:08
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:53:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:53:20
Diskuse
37. - Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018
čas: 16:53:36
Mgr. J. Vildumetzová
16:53:36
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:53:42
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
16:54:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:54:58
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:55:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:55:09
Diskuse
38. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky
čas: 16:55:25
Mgr. J. Vildumetzová
16:55:25
Předložení
Mgr. P. Kubis
16:55:34
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
16:56:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:57:10
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
16:58:09
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
16:58:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:59:16
Diskuse
Ing. E. Valjentová
16:59:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:59:31
Diskuse
39. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Královské Poříčí
čas: 16:59:49
Mgr. J. Vildumetzová
16:59:49
Předložení
Ing. E. Valjentová
17:00:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:00:07
Diskuse
40. - Informace k projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“, týkající se finančního krytí projektu
čas: 17:00:24
Mgr. J. Vildumetzová
17:00:24
Předložení
Mgr. P. Kubis
17:00:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:01:32
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:01:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:01:45
Diskuse
41. - Schválení Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022
čas: 17:02:00
Mgr. J. Vildumetzová
17:02:00
Předložení
Mgr. P. Kubis
17:02:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:02:32
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:02:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:02:42
Diskuse
42. - Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o.
čas: 17:03:00
Mgr. J. Vildumetzová
17:03:00
Předložení
Mgr. P. Kubis
17:03:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:03:47
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:03:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:03:58
Diskuse
43. - Vyřazení "Mezinárodního projektu iMAP-Zlepšení managementu archeologických parků" z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje a uvolnění alokovaných finančních prostředků
čas: 17:04:15
Mgr. J. Vildumetzová
17:04:15
Předložení
Mgr. D. Seifertová
17:04:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:04:43
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:04:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:04:54
Diskuse
44. - Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - schválení podání žádosti - schválení realizace projektu - schválení záměru financování projektu
čas: 17:05:11
Mgr. J. Vildumetzová
17:05:11
Předložení
Mgr. D. Seifertová
17:05:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:05:43
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:05:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:05:56
Diskuse
45.;46.;47.;48.;49.;50.;51.;52. - Blokové hlasování k bodům: 45.; 46.; 47.; 48.; 49.; 50.; 51.; 52.
čas: 17:06:23
Mgr. J. Vildumetzová
17:06:23
Předložení
Mgr. D. Blažek
17:06:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:06:48
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:06:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:07:04
Diskuse
53.;54.;55.;56.;57.;58.;59.;60. - Blokové hlasování k bodům: 53.; 54.; 55.; 56.; 57.; 58.; 59.; 60.
čas: 17:07:21
Mgr. J. Vildumetzová
17:07:21
Předložení
Mgr. D. Blažek
17:07:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:08:26
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:08:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:08:46
Diskuse
61.;62.;63. - Blokové hlasování k bodům: 61.; 62.; 63.
čas: 17:09:03
Mgr. J. Vildumetzová
17:09:03
Předložení
Mgr. D. Blažek
17:09:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:09:26
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:09:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:09:39
Diskuse
64.;65.;66.;67. - Blokové hlasování k bodům: 64.; 65.; 66.; 67.
čas: 17:09:55
Mgr. J. Vildumetzová
17:09:55
Předložení
Mgr. D. Blažek
17:10:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:10:15
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:10:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:10:31
Diskuse
68. - Informace o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406 Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“, akceptační číslo 13142856, id. č. EDS/SMVS 115D122003329
čas: 17:10:49
Mgr. J. Vildumetzová
17:10:49
Předložení
Ing. K. Jakobec
17:10:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:11:37
Diskuse
Ing. K. Jakobec
17:11:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:12:04
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
17:12:23
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
17:12:39
Diskuse
Ing. K. Jakobec
17:12:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:13:01
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:13:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:13:34
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:13:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:14:00
Diskuse
69. - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským krajem - Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
čas: 17:14:17
Mgr. J. Vildumetzová
17:14:17
Předložení
Ing. J. Bureš
17:14:30
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
17:15:39
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:15:46
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:16:25
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:16:36
Diskuse
M. Hurajčík
17:17:01
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:17:04
Diskuse
M. Hurajčík
17:17:15
Diskuse
70. - Dodatky č. 1 ke smlouvám o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a ostatních činností
čas: 17:17:46
Mgr. J. Vildumetzová
17:17:46
Předložení
Ing. J. Janů
1
17:17:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:18:07
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:31:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:34:09
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:34:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:34:21
Diskuse
71. - Projekt „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce na SOŠ a SOU Nejdek“ Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvková organizace
čas: 17:34:41
Mgr. J. Vildumetzová
17:34:41
Předložení
Ing. J. Bureš
1
17:34:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:35:09
Diskuse
86. - Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
čas: 17:35:34
Mgr. J. Vildumetzová
17:35:34
Předložení
Ing. J. Bureš
17:35:40
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
17:39:23
Diskuse
Ing. J. Bureš
17:39:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:40:02
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
17:40:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:42:05
Diskuse
Host
1
17:42:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:43:46
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
17:44:09
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
17:44:51
Diskuse
Host
1
17:45:57
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
17:47:46
Diskuse
JUDr. V. Sloup
2
17:49:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
17:50:13
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
17:51:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:53:13
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:53:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:54:09
Diskuse
71.;72. - Blokové hlasování k bodům: 71.; 72.
čas: 17:54:30
Mgr. J. Vildumetzová
17:54:30
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:54:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:55:09
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:55:38
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
17:55:48
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
17:55:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:56:14
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:56:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:56:27
Diskuse
73. - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 17:56:43
Mgr. J. Vildumetzová
17:56:43
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:56:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:57:10
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:57:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:57:22
Diskuse
74. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hockey Club Karlovy Vary, z.s.
čas: 17:57:42
Mgr. J. Vildumetzová
17:57:42
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:57:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:58:45
Diskuse
Ing. E. Valjentová
17:59:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
17:59:13
Diskuse
75. - Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“
čas: 17:59:30
Mgr. J. Vildumetzová
17:59:30
Předložení
Ing. J. Bradáč
17:59:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:00:21
Diskuse
M. Šťovíček
1
18:00:23
Diskuse
Ing. J. Bradáč
18:00:41
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
18:00:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:01:04
Diskuse
H. Hozmanová
1
18:01:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:01:48
Diskuse
Ing. J. Bradáč
18:01:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:02:07
Diskuse
P. Pizinger
1
18:02:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:02:16
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:02:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:02:30
Diskuse
76. - Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace na rok 2018
čas: 18:02:47
Mgr. J. Vildumetzová
18:02:47
Předložení
Ing. J. Janů
18:02:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:03:14
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
18:03:16
Diskuse
Ing. J. Janů
18:03:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:03:41
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:04:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:04:31
Diskuse
77. - Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Útvina a Velichov
čas: 18:04:49
Mgr. J. Vildumetzová
18:04:49
Předložení
Ing. J. Janů
18:04:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:05:18
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:05:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:05:31
Diskuse
78. - Informace o výsledku a ukončení projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“ v rámci přeshraničního dotačního programu CÍL EÚS 2014 – 2020, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
čas: 18:05:47
Mgr. J. Vildumetzová
18:05:47
Předložení
Ing. J. Janů
18:05:55
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
18:06:34
Diskuse
Ing. J. Janů
18:07:27
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
18:07:42
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
18:08:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:08:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:08:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:08:55
Diskuse
79. - Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Lipová, obcí Jenišov a městem Skalná "O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
čas: 18:09:11
Mgr. J. Vildumetzová
18:09:11
Předložení
Ing. J. Janů
18:09:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:09:54
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:10:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:10:08
Diskuse
80. - Žádost daňového subjektu Základní škola Horní Slavkov, IČO 75005484, sídlem Školní 786, Horní Slavkov, PSČ 357 31, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015
čas: 18:10:29
Mgr. J. Vildumetzová
18:10:29
Předložení
Ing. E. Valjentová
18:10:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:10:56
Diskuse
81. - Žádost daňového subjektu ARPIS a.s., IČO 41940270, sídlem Rooseveltova 37, Český Krumlov, PSČ 381 01, o prominutí vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/03.0016
čas: 18:11:13
Mgr. J. Vildumetzová
18:11:13
Předložení
Ing. E. Valjentová
18:11:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:11:37
Diskuse
82. - Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2017
čas: 18:11:53
Mgr. J. Vildumetzová
18:11:53
Předložení
Ing. J. Bradáč
18:12:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:12:23
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:12:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:12:34
Diskuse
83. - Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2017 do 31. října 2017
čas: 18:12:51
Mgr. J. Vildumetzová
18:12:51
Předložení
Ing. J. Bradáč
18:13:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:13:11
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:13:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:13:22
Diskuse
84. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh na rozdělení finančních prostředků
čas: 18:13:39
Mgr. J. Vildumetzová
18:13:39
Předložení
Ing. J. Janů
18:13:54
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
18:14:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:14:19
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
18:14:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:14:37
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:14:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:14:49
Diskuse
85. - Změna zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o., předmět činnosti příspěvkové organizace od 01.01.2018
čas: 18:15:05
Mgr. J. Vildumetzová
18:15:05
Předložení
Ing. J. Janů
18:15:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:15:37
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:15:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:15:49
Diskuse
89. - Bilaterální dohoda mezi Úřadem zemské rady okresu Vogtland a Karlovarským krajem
čas: 18:16:07
Mgr. J. Vildumetzová
18:16:07
Předložení
M. Hurajčík
18:16:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:18:04
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:18:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:18:29
Diskuse
90. - Žádost o udělení výjimky z pravidel Programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017
čas: 18:18:45
Mgr. J. Vildumetzová
18:18:45
Předložení
M. Hurajčík
18:18:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:19:19
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:19:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:19:37
Diskuse
91. - „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ - podání žádosti o dotaci do programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností" Ministerstva kultury České republiky
čas: 18:19:54
Mgr. J. Vildumetzová
18:19:54
Předložení
Mgr. D. Seifertová
18:20:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:20:43
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
18:21:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
18:22:47
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
18:23:08
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
18:23:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:23:54
Diskuse
Ing. E. Valjentová
18:23:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:24:05
Diskuse
93. - Podpora zákonodárné iniciativě Pardubického kraje - systémová podjatost
čas: 18:24:25
Mgr. J. Vildumetzová
18:24:25
Předložení
Ing. E. Valjentová
18:25:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:25:26
Diskuse
95. - Různé
čas: 18:25:44
Mgr. J. Vildumetzová
18:25:44
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
18:26:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:26:18
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
18:26:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:26:39
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
18:26:47
Diskuse
Ing. J. Janů
1
18:27:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:28:31
Diskuse
Ing. J. Janů
1
18:29:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
18:29:37
Diskuse