7. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

01.11.2017
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:03
Mgr. J. Vildumetzová
09:06:03
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:07:20
Mgr. J. Vildumetzová
09:07:20
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:08:19
Mgr. J. Vildumetzová
09:08:19
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:09:53
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
09:10:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:10:59
Diskuse
J. Pánik
1
09:12:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:14:35
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:15:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:01
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:20:12
Diskuse
K. Maříková
1
09:20:49
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:21:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:21:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:22:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:22:50
Diskuse
1. - Rozdělení finančních prostředků na základě dodatku č. 2 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017 (mimořádné kolo dotačního řízení, navýšení neinvestiční dotace 1 II)
čas: 09:23:17
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:17
Předložení
Mgr. P. Kubis
09:24:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:27:47
Diskuse
Host
1
09:30:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:35:37
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:35:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:37:49
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:37:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:38:34
Diskuse
J. Pánik
1
09:38:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:38:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:39:04
Diskuse
J. Pánik
2
09:41:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:30
Diskuse
Host
1
09:44:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:47:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
09:48:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:49:32
Diskuse
J. Pánik
3
09:49:59
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
09:50:38
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
09:52:35
Diskuse
P. Pizinger
1
09:53:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:54:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:54:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:54:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:55:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
09:56:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
09:56:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:57:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:09
Diskuse
Host
1
09:59:27
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
10:02:13
Diskuse
Host
1
10:03:49
Diskuse
J. Pánik
1
10:05:27
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
10:06:11
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
10:06:45
Diskuse
J. Pánik
4
10:07:05
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:07:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:07:41
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
10:22:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:23:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:24:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:24:57
Diskuse
Ing. J. Janů
10:25:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:25:40
Diskuse
H. Hozmanová
1
10:26:05
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
10:26:12
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
10:26:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:26:39
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
10:27:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:28:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:29:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:37
Diskuse
2. - Rozdělení finančních prostředků na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na navýšení neinvestiční dotace 2 poskytnuté sociálním službám zahrnutým do projektu Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence
čas: 10:30:00
Mgr. J. Vildumetzová
10:30:00
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:30:12
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:30:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:07
Diskuse
3. - Schválení Veřejnoprávní smlouvy na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotky SDH obcí
čas: 10:31:27
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:27
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:31:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:02
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:32:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:32:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:29
Diskuse
4. - Žádost o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2017 - město Boží Dar a p. Jakub Hadrava
čas: 10:32:50
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:50
Předložení
Mgr. D. Seifertová
10:33:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:34:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:20
Diskuse
5. - Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Odrava do vlastnictví Karlovarského kraje – Železobetonová lávka – Mostov (Lávka přes Ohři)
čas: 10:34:39
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:39
Předložení
Mgr. D. Blažek
10:34:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:36:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:38:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:39:03
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:39:28
Mgr. J. Vildumetzová
10:39:28
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
10:39:43
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:41:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:41:46
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:41:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:42:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:42:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:43:04
Diskuse
7. - Úprava oborové struktury středních odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 10:43:24
Mgr. J. Vildumetzová
10:43:24
Předložení
Ing. J. Bradáč
10:44:41
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:48:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:18:47
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
11:22:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:23:17
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:23:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:34:04
Diskuse
P. Pizinger
1
11:37:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:38:16
Diskuse
Host
1
11:38:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:40:23
Diskuse
Host
1
11:41:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:41:30
Diskuse
Host
1
11:45:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:48:25
Diskuse
Host
1
11:49:23
Diskuse
Host
1
11:50:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:51:54
Diskuse
Host
1
11:53:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:57
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
11:56:00
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
11:58:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:51
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
12:00:02
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
12:02:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:51
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
12:03:54
Diskuse
J. Pánik
1
12:09:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:12:11
Diskuse
J. Pánik
1
12:14:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:36
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
12:15:47
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
12:16:13
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
12:25:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
12:25:41
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
12:25:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:15
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
12:28:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:30:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:56
Diskuse
P. Pizinger
1
12:50:44
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
12:55:36
Diskuse
J. Pánik
2
12:59:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
13:01:45
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
13:01:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
13:07:11
Diskuse
Host
1
13:07:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
13:11:27
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
13:11:48
Diskuse
JUDr. V. Sloup
2
13:12:47
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
13:13:49
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
13:18:07
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
13:20:32
Diskuse
Host
1
13:24:23
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
4
13:25:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
13:26:22
Diskuse
Ing. J. Janů
1
13:26:31
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
13:27:47
Diskuse
Mgr. J. Borka
2
13:28:35
Diskuse
Ing. J. Bradáč
3
13:29:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
13:33:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
14:07:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:07:28
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
4
14:08:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
14:08:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:09:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
14:09:25
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 14:09:52
Mgr. J. Vildumetzová
14:09:52
Předložení
MUDr. V. Procházková
14:10:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:11:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:11:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:12:09
Diskuse
9. - Dotační titul Karlovarského kraje: Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s e-receptem
čas: 14:12:30
Mgr. J. Vildumetzová
14:12:30
Předložení
Ing. J. Bureš
14:12:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:16:55
Diskuse
H. Hozmanová
1
14:16:57
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:17:41
Diskuse
H. Hozmanová
1
14:19:01
Diskuse
Ing. J. Bureš
14:19:15
Diskuse
Mgr. D. Blažek
14:19:16
Diskuse
H. Hozmanová
1
14:19:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:19:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:19:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:20:01
Diskuse
10. - Projekt „Modernizace provozního informačního systému KKN“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu
čas: 14:20:20
Mgr. J. Vildumetzová
14:20:20
Předložení
Ing. J. Bureš
14:20:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:21:01
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:21:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:21:18
Diskuse
11. - Projekt „GDPR a kyberbezpečnost KKN a.s.“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu
čas: 14:21:36
Mgr. J. Vildumetzová
14:21:36
Předložení
Ing. J. Bureš
14:21:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:22:17
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:22:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:22:30
Diskuse
12. - Projekt „Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy KKN“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu
čas: 14:22:49
Mgr. J. Vildumetzová
14:22:49
Předložení
Ing. J. Bureš
14:23:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:11
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:24:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:25
Diskuse
13. - Program obnovy venkova - změny v realizovaných akcích
čas: 14:24:47
Mgr. J. Vildumetzová
14:24:47
Předložení
Ing. J. Janů
14:24:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:25:16
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:25:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:25:28
Diskuse
14. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“
čas: 14:25:47
Mgr. J. Vildumetzová
14:25:47
Předložení
M. Hurajčík
14:25:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:26:45
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:26:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:26:57
Diskuse
15. - Revokace usnesení č. ZK 576/12/16 ke schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2172 Hranice – st. hranice“
čas: 14:27:17
Mgr. J. Vildumetzová
14:27:17
Předložení
M. Hurajčík
14:27:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:28:15
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:28:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:28:27
Diskuse
16. - Revokace usnesení č. ZK 407/09/16 ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“
čas: 14:28:45
Mgr. J. Vildumetzová
14:28:45
Předložení
M. Hurajčík
14:28:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:29:25
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:29:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:29:37
Diskuse
17. - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace
čas: 14:29:55
Mgr. J. Vildumetzová
14:29:55
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:30:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:30:53
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:30:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:31:06
Diskuse
18. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Základní umělecké školy Nová Role, příspěvková organizace
čas: 14:31:28
Mgr. J. Vildumetzová
14:31:28
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:31:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:01
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:32:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:13
Diskuse
19. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 14:32:32
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:32
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:32:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:52
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:32:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:33:04
Diskuse
20. - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"
čas: 14:33:29
Mgr. J. Vildumetzová
14:33:29
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:33:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:34:19
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:34:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:34:32
Diskuse
21. - Zajištění realizace projektu „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
čas: 14:34:53
Mgr. J. Vildumetzová
14:34:53
Předložení
Ing. J. Bradáč
14:35:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:35:43
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:35:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:35:56
Diskuse
22. - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - ANNA KK, z. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)
čas: 14:36:15
Mgr. J. Vildumetzová
14:36:15
Předložení
Ing. J. Janů
14:36:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:36:58
Diskuse
Ing. P. Třešňák
14:37:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:37:11
Diskuse
23. - Různé
čas: 14:37:35
Mgr. J. Vildumetzová
14:37:35
Předložení
J. Pánik
1
14:37:52
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:38:20
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:38:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:38:53
Diskuse