6. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

07.09.2017
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:03:47
Mgr. J. Vildumetzová
09:03:47
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:05:13
Mgr. J. Vildumetzová
09:05:13
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:06:03
Mgr. J. Vildumetzová
09:06:03
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:09:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:11:02
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
09:12:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:12:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:13:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:13:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:14:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:14:31
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 07.09.2017
čas: 09:14:55
Mgr. J. Vildumetzová
09:14:55
Předložení
Bc. P. Čekan
09:15:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:20
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:15:39
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:39
Předložení
Bc. P. Čekan
09:15:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:57
Diskuse
3. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:16:16
Mgr. J. Vildumetzová
09:16:16
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:16:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:02
Diskuse
Ing. J. Bureš
09:18:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:14
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
09:20:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:59
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:21:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:18
Diskuse
4. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:21:39
Mgr. J. Vildumetzová
09:21:39
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:21:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:22:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:22:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:22:23
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:22:47
Mgr. J. Vildumetzová
09:22:47
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:22:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:24:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:25:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:08
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:25:25
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:25
Předložení
P. Pizinger
09:25:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:26:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:26:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:26:51
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:27:10
Mgr. J. Vildumetzová
09:27:10
Předložení
Ing. R. Procházka
09:27:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:27:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:27:52
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:28:09
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:09
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:28:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:28:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:29:02
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:29:19
Mgr. J. Vildumetzová
09:29:19
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:29:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:13
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:30:17
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:30:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:31:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:27
Diskuse
10. - Rozpočtové změny č. 259/2017, 327/2017, 328/2017, 329/2017, 330/2017, 331/2017, 332/2017
čas: 09:31:47
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:47
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
09:32:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:33:42
Diskuse
Ing. J. Bradáč
09:33:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:33:56
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:37:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:38:28
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
09:39:09
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:40:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:40:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:40:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:40:51
Diskuse
11. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím procesu v roce 2017
čas: 09:41:14
Mgr. J. Vildumetzová
09:41:14
Předložení
Bc. P. Čekan
09:41:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:41:48
Diskuse
12. - Postup ve věci doručeného platebního výměru na odvod k projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 "Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji"
čas: 09:42:07
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:07
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:42:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:43:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:26
Diskuse
13. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2017
čas: 09:43:44
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:44
Předložení
Bc. P. Čekan
09:44:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:44:14
Diskuse
14. - Kontrola samostatné působnosti svěřené orgánům Karlovarského kraje
čas: 09:44:32
Mgr. J. Vildumetzová
09:44:32
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
09:44:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:47:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:47:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:47:54
Diskuse
15. - Žádost obce Zádub-Závišín, IČO 00572772, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně, o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 09:48:16
Mgr. J. Vildumetzová
09:48:16
Předložení
Bc. P. Čekan
09:48:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:48:39
Diskuse
16. - Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 09:49:00
Mgr. J. Vildumetzová
09:49:00
Předložení
Mgr. J. Klsák
1
09:49:10
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:50:02
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
09:50:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:51:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:51:53
Diskuse
17. - Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lázně Kynžvart
čas: 09:52:15
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:15
Předložení
Bc. P. Čekan
09:52:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:47
Diskuse
18. - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky
čas: 09:53:05
Mgr. J. Vildumetzová
09:53:05
Předložení
Ing. J. Horník
1
09:53:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:37
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:01:12
Diskuse
P. Pizinger
1
10:03:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:08:02
Diskuse
P. Pizinger
1
10:08:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:08:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:08:58
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:11:57
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
10:14:21
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:15:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:19:44
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
10:23:35
Diskuse
P. Pizinger
2
10:24:29
Diskuse
Ing. J. Horník
3
10:26:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:27:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
10:28:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:28:10
Diskuse
20. - Schválení Veřejnoprávní smlouvy vztahující se k veřejné zakázce „Pořízení devíti (9) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“
čas: 10:28:34
Mgr. J. Vildumetzová
10:28:34
Předložení
Bc. P. Čekan
10:29:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:11
Diskuse
21. - Závěrečná zpráva projektu "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech", reg. č. projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01253
čas: 10:29:28
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:28
Předložení
Mgr. D. Blažek
10:29:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:30:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:30:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:30:45
Diskuse
22. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
čas: 10:31:07
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:07
Předložení
M. Hurajčík
10:31:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:31:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:06
Diskuse
23. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice – průtah Odeř“
čas: 10:32:24
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:24
Předložení
M. Hurajčík
10:32:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:32:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:32:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:00
Diskuse
24. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 1“
čas: 10:33:18
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:18
Předložení
M. Hurajčík
10:33:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:33:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:50
Diskuse
25. - Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“
čas: 10:34:07
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:07
Předložení
M. Hurajčík
10:34:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:34:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:39
Diskuse
26. - Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Otročín a Brť – tlaková kanalizace a ČOV“ z části v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
čas: 10:34:57
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:57
Předložení
M. Hurajčík
10:35:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:35:27
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:35:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:35:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:35:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:35:45
Diskuse
27. - Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018
čas: 10:36:03
Mgr. J. Vildumetzová
10:36:03
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:36:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:38:01
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:38:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
10:38:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:39:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:39:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:39:18
Diskuse
28. - Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018
čas: 10:39:37
Mgr. J. Vildumetzová
10:39:37
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:39:48
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
10:40:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:41:37
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
10:41:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:42:05
Diskuse
Bc. M. Čermák
2
10:43:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:44:17
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:44:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:44:47
Diskuse
29. - Dodatek č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
čas: 10:45:06
Mgr. J. Vildumetzová
10:45:06
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:45:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:46:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:46:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:46:43
Diskuse
30. - Náborový příspěvek určený pro pracovníky v přímé obslužné péči a všeobecné sestry v sociálních službách (s autorskou odborností 913) v pobytových službách v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
čas: 10:47:01
Mgr. J. Vildumetzová
10:47:01
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:47:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:49:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:49:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:49:38
Diskuse
31. - Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje - aktualizace u vybraných druhů sociálních služeb
čas: 10:49:54
Mgr. J. Vildumetzová
10:49:54
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:50:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:50:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:50:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:50:45
Diskuse
32. - Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IROP "Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumannově ulici" - závěrečná informace o projektu
čas: 10:51:02
Mgr. J. Vildumetzová
10:51:02
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:51:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:52:01
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:52:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:52:12
Diskuse
33. - Revokace usnesení č. ZK 209/04/17 - Senior pas
čas: 10:52:30
Mgr. J. Vildumetzová
10:52:30
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:52:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:53:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:26
Diskuse
34. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
čas: 10:53:45
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:45
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:54:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:03
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:55:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:55:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:42
Diskuse
35. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018
čas: 10:55:59
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:59
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:56:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:57:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:20
Diskuse
36. - Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje vyjma programů z oblasti sociální a podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů a programů "Kotlíkové dotace II" a "Senior Expres"
čas: 10:57:41
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:41
Předložení
Ing. P. Třešňák
11:32:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:32:14
Diskuse
37. - Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2017 - navýšení rozpočtu o 1.800.000 Kč
čas: 11:32:33
Mgr. J. Vildumetzová
11:32:33
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:33:03
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:33:47
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
11:34:18
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
11:34:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:34:37
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
11:34:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:34:49
Diskuse
38. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Movie s.r.o., IČO 25797948
čas: 11:35:09
Mgr. J. Vildumetzová
11:35:09
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:35:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:36:07
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:36:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:36:23
Diskuse
39. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Městský dechový orchestr při Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Cheb, spolek, IČO 73728608
čas: 11:36:40
Mgr. J. Vildumetzová
11:36:40
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:36:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:37:16
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:37:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:37:28
Diskuse
40. - Informace o ukončení realizace projektu a závěrečné vyúčtování - projekt "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově" Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
čas: 11:37:47
Mgr. J. Vildumetzová
11:37:47
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:38:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:38:26
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:38:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:38:39
Diskuse
41. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
čas: 11:39:03
Mgr. J. Vildumetzová
11:39:03
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:39:16
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
11:39:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:39:50
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
11:39:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:40:05
Diskuse
42.;43.;44.;45.;46. - Blokové hlasování k bodům: 42.; 43.; 44.; 45.; 46.
čas: 11:40:32
Mgr. J. Vildumetzová
11:40:32
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:40:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:41:05
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:41:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:41:21
Diskuse
47. - Úplatné nabytí nemovitých věcí – Areál rekreačního zařízení Svatošské skály, z vlastnictví České pošty s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje
čas: 11:41:41
Mgr. J. Vildumetzová
11:41:41
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:41:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:44:02
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:44:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:44:29
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:44:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:45:23
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
11:48:16
Diskuse
Ing. J. Horník
2
11:49:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:50:59
Diskuse
Ing. J. Horník
2
11:51:32
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
11:51:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:52:27
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:52:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:52:51
Diskuse
48. - Informace k prodeji nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice – pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice, a k prodeji nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš – pozemek st.p.č. 1839, jehož součástí je budova č.p. 1702, pozemek st.p.č. 1950, jehož součástí je budova č.p. 1787, pozemek st.p.č. 1951, jehož součástí je budova č.p. 1788, pozemek st.p.č. 2138, jehož součástí je budova č.p. 2053, pozemek p.p.č. 2274/16, vše v k.ú. Aš
čas: 11:53:10
Mgr. J. Vildumetzová
11:53:10
Předložení
Mgr. M. Vránová
1
11:53:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:23
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:55:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:38
Diskuse
49. - Schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Hroznětín
čas: 11:55:57
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:57
Předložení
Mgr. D. Blažek
11:56:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:57:41
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:57:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:57:55
Diskuse
50.;51.;52. - Blokové hlasování k bodům: 50.; 51.; 52.
čas: 11:58:20
Mgr. J. Vildumetzová
11:58:20
Předložení
Ing. K. Jakobec
1
11:58:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:02
Diskuse
Ing. P. Třešňák
11:59:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:17
Diskuse
53. - Změna č. 37 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného doplnění zdroje pitné vody pro město Kraslice
čas: 11:59:34
Mgr. J. Vildumetzová
11:59:34
Předložení
Ing. K. Jakobec
1
11:59:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:12
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:00:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:24
Diskuse
54. - Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 12:00:42
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:42
Předložení
Ing. K. Jakobec
1
12:00:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:00
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:02:13
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:02:19
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
12:02:46
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
12:03:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:12
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:03:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:24
Diskuse
55. - Projekt „Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – projekt I.“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy 31 - Zvýšení kvality návazné péče, - schválení pověřovacího aktu
čas: 12:03:45
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:45
Předložení
Ing. J. Bureš
12:04:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:04:51
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:04:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:05:05
Diskuse
56. - Informace o projektu „Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – projekt II.“ navrženého k financovaní v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
čas: 12:05:22
Mgr. J. Vildumetzová
12:05:22
Předložení
Ing. J. Bureš
12:05:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:06:23
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:06:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:06:36
Diskuse
57. - Informace o projektu „Přístrojové vybavení KKN a. s. – návazná péče projekt III.“ navrženého k financovaní v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy 31 - Zvýšení kvality návazné péče
čas: 12:06:54
Mgr. J. Vildumetzová
12:06:54
Předložení
Ing. J. Bureš
12:07:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:07:51
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:07:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:08:02
Diskuse
58. - Projekt „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I.“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu 3. Schválení pověřovacího aktu
čas: 12:08:18
Mgr. J. Vildumetzová
12:08:18
Předložení
Ing. J. Bureš
12:08:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:09:35
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:09:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:09:49
Diskuse
59. - Projekt „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II.“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu 3. Schválení pověřovacího aktu
čas: 12:10:08
Mgr. J. Vildumetzová
12:10:08
Předložení
Ing. J. Bureš
12:10:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:11:17
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:11:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:11:30
Diskuse
60. - Projekt „Modernizace a rozšíření systému NIS“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu
čas: 12:11:47
Mgr. J. Vildumetzová
12:11:47
Předložení
Ing. J. Bureš
12:12:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:13:09
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:13:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:13:21
Diskuse
61. - Smlouva na poskytnutí dotace v rámci programu „Podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji“
čas: 12:13:42
Mgr. J. Vildumetzová
12:13:42
Předložení
Ing. J. Bureš
12:14:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:14:42
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:14:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:14:57
Diskuse
62. - Přihláška Karlovarského kraje k pořadatelství Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
čas: 12:15:14
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:14
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:18:18
Diskuse
R. Oulehlová
1
12:19:00
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:19:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:20:01
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
12:20:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:21:32
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:21:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:22:06
Diskuse
63. - Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2017 do 31. července 2017
čas: 12:22:24
Mgr. J. Vildumetzová
12:22:24
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
12:22:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:23:13
Diskuse
Ing. J. Bureš
12:23:28
Diskuse
Ing. J. Bradáč
12:23:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:23:42
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:23:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:23:55
Diskuse
64. - Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2017
čas: 12:24:14
Mgr. J. Vildumetzová
12:24:14
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:24:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:24:34
Diskuse
Ing. J. Bureš
1
12:24:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:24:54
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:25:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:08
Diskuse
65. - Informace o ukončení projektu "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér" Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
čas: 12:25:26
Mgr. J. Vildumetzová
12:25:26
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:25:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:26:19
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:26:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:26:31
Diskuse
66. - Informace o ukončení projektu "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace
čas: 12:26:48
Mgr. J. Vildumetzová
12:26:48
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:26:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:32
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:27:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:27:47
Diskuse
67.;68.;69.;70.;71.;72.;73.;74.;75.;76. - Blokové hlasování k bodům: 67.; 68.; 69.; 70.; 71.; 72.; 73.; 74.; 75.; 76.
čas: 12:28:06
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:06
Předložení
Ing. J. Bradáč
12:28:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:48
Diskuse
Ing. P. Třešňák
12:28:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:04
Diskuse
77. - Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace
čas: 12:29:29
Mgr. J. Vildumetzová
12:29:29
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:02:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:03:04
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:03:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:03:20
Diskuse
78. - Sloučení Dětského domova Mariánské Lázně, příspěvková organizace, a Dětského domova Aš, příspěvková organizace
čas: 13:03:39
Mgr. J. Vildumetzová
13:03:39
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:03:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:05:26
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:05:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:05:41
Diskuse
79. - Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
čas: 13:06:00
Mgr. J. Vildumetzová
13:06:00
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:06:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:06:38
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:06:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:06:59
Diskuse
80. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - HC Energie Karlovy Vary s. r. o.
čas: 13:07:18
Mgr. J. Vildumetzová
13:07:18
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:07:25
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
13:08:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:09:41
Diskuse
Host
1
13:10:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:12:11
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
13:12:16
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
13:12:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:13:59
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:14:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:14:28
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:14:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:14:42
Diskuse
81. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 13:15:00
Mgr. J. Vildumetzová
13:15:00
Předložení
Ing. J. Bradáč
13:15:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:16:15
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:16:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:16:31
Diskuse
82. - Poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Karlovy Vary
čas: 13:16:52
Mgr. J. Vildumetzová
13:16:52
Předložení
Mgr. Z. Hrkal
13:18:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:18:30
Diskuse
83. - Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
čas: 13:18:48
Mgr. J. Vildumetzová
13:18:48
Předložení
Ing. J. Janů
13:19:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:19:24
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:19:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:19:38
Diskuse
84. - Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
čas: 13:19:55
Mgr. J. Vildumetzová
13:19:55
Předložení
Ing. J. Janů
13:20:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:20:40
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:20:50
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:20:54
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:20:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:21:11
Diskuse
85. - Návrh na udělení dotací pro rok 2017 v dotačním titulu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje - III. kolo
čas: 13:21:28
Mgr. J. Vildumetzová
13:21:28
Předložení
Ing. J. Janů
13:21:44
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
13:22:09
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
13:22:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:22:29
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:22:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:22:48
Diskuse
86. - 4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2017
čas: 13:23:07
Mgr. J. Vildumetzová
13:23:07
Předložení
Ing. J. Janů
13:23:18
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:23:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:23:40
Diskuse
87. - Zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, do projektu „Přeshraniční workshop na téma výrobní techniky: Indukční ohřev pro malé a střední podniky“
čas: 13:23:59
Mgr. J. Vildumetzová
13:23:59
Předložení
Ing. J. Janů
13:24:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:24:31
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:24:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:24:47
Diskuse
88. - Schválení "Kupní smlouvy" mezi Karlovarským krajem a vítězem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Společností AutoCont a.s.,Schválení "Prováděcí smlouvy Enterprise (nepřímá) Státní správa", "Podpisovéhového formuláře programu Volume Licensing" a "Enterprise Enrollment Product Selection form" programu Volume Licensing, Schválení uzavření "Kupní smlouvy" mezi Karlovarským krajem a vítězem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Společností AutoCont a.s., Schválení uzavření "Prováděcí smlouvy Enterprise (nepřímá) Státní správa", "Podpisovéhového formuláře programu Volume Licensing" a "Enterprise Enrollment Product Selection form" programu Volume Licensing, - pověření vedoucího odboru projektového řízení a informatiky podpisem elektronické verze formulářových smluv
čas: 13:25:11
Mgr. J. Vildumetzová
13:25:11
Předložení
Ing. J. Janů
13:25:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:25:53
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:25:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:26:07
Diskuse
89. - Informace o vyvlastnění pozemků pro stavbu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“
čas: 13:26:26
Mgr. J. Vildumetzová
13:26:26
Předložení
M. Hurajčík
13:26:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:27:53
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:28:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:28:57
Diskuse
90. - Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
čas: 13:29:14
Mgr. J. Vildumetzová
13:29:14
Předložení
M. Hurajčík
13:29:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:31:02
Diskuse
Ing. J. Horník
1
13:31:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:31:42
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:31:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:32:08
Diskuse
91.;92.;93. - Blokové hlasování k bodům: 91.; 92.; 93.
čas: 13:32:30
Mgr. J. Vildumetzová
13:32:30
Předložení
Ing. J. Bureš
13:32:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:34:55
Diskuse
J. Pánik
1
13:35:11
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:35:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
13:37:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:39:59
Diskuse
MUDr. V. Procházková
2
13:40:41
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
13:41:26
Diskuse
Ing. J. Bureš
13:42:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:42:31
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:42:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:43:08
Diskuse
91.;92.;93. - Blokové hlasování k bodům: 91.; 92.; 93.
čas: 13:43:27
Mgr. J. Vildumetzová
13:43:27
Předložení
Mgr. Z. Hrkal
13:43:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:44:00
Diskuse
94. - Poskytnutí dotací v rámci programu Karlovarského kraje "Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Karlovarském kraji"
čas: 13:44:27
Mgr. J. Vildumetzová
13:44:27
Předložení
Ing. J. Bureš
13:44:40
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
13:47:13
Diskuse
Ing. J. Bureš
13:47:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:47:47
Diskuse
Ing. J. Bureš
13:48:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:49:54
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
13:51:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:51:12
Diskuse
95. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni na pokrytí výdajů souvisejících se zajištěním výuky bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra v kombinované formě studia v Karlovarském kraji
čas: 13:51:32
Mgr. J. Vildumetzová
13:51:32
Předložení
Ing. J. Bureš
13:52:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:54:59
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
13:55:02
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
13:56:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:58:56
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
13:59:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:59:14
Diskuse
96. - Záměr bezúplatného nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Odrava do vlastnictví Karlovarského kraje – Železobetonová lávka – Mostov (Lávka přes Ohři)
čas: 13:59:34
Mgr. J. Vildumetzová
13:59:34
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:59:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:03:13
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
14:05:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:05:33
Diskuse
97. - Navýšení neivestiční dotace 2 na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2017
čas: 14:05:53
Mgr. J. Vildumetzová
14:05:53
Předložení
Mgr. P. Kubis
14:06:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:08:23
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
14:08:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:08:44
Diskuse
98. - Různé
čas: 14:09:04
Mgr. J. Vildumetzová
14:09:04
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
14:09:12
Diskuse
Ing. J. Janů
14:09:51
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:11:24
Diskuse
J. Pánik
1
14:12:00
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:13:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:13:53
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:13:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:14:37
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:17:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:17:18
Diskuse