5. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

26.07.2017
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:01:44
Mgr. J. Vildumetzová
09:01:45
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:02:46
Mgr. J. Vildumetzová
09:02:46
Předložení
Bc. P. Čekan
09:03:12
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:03:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:03:34
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:03:55
Mgr. J. Vildumetzová
09:03:55
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
09:06:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:06:48
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:07:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:07:33
Diskuse
1. - Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II“ – schválení dotačního programu a vyhlášení průběžné výzvy k předkládání žádostí
čas: 09:07:57
Mgr. J. Vildumetzová
09:07:57
Předložení
Mgr. D. Blažek
09:10:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:14:36
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:14:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:08
Diskuse
2. - Dotační program Karlovarského kraje Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Karlovarském kraji
čas: 09:15:31
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:31
Předložení
Ing. J. Bureš
09:15:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:04
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:20:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:30
Diskuse
3. - Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017
čas: 09:20:51
Mgr. J. Vildumetzová
09:20:51
Předložení
Mgr. P. Kubis
09:21:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:54
Diskuse
H. Hozmanová
1
09:23:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:38
Diskuse
H. Hozmanová
1
09:27:00
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:27:10
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:27:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:28:17
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
09:29:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:29:34
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:30:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:30:56
Diskuse
H. Hozmanová
1
09:31:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:31:22
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:32:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:32:28
Diskuse
4. - Zajištění financování projektu „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. – I. etapa“ v roce 2017 v souladu se schváleným finančním příslibem
čas: 09:32:49
Mgr. J. Vildumetzová
09:32:49
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:33:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:34:36
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:34:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:34:59
Diskuse
5. - Výzva č. 03_17_071 v rámci Operačního programu Zaměstnanost
čas: 09:35:21
Mgr. J. Vildumetzová
09:35:21
Předložení
Mgr. P. Kubis
09:35:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:36:42
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:36:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:37:01
Diskuse
6. - Vesnice roku 2017 - doplnění návrhu rozdělení ocenění
čas: 09:37:20
Mgr. J. Vildumetzová
09:37:20
Předložení
Ing. J. Janů
09:37:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:37:58
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:39:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:39:38
Diskuse
7. - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků
čas: 09:39:59
Mgr. J. Vildumetzová
09:39:59
Předložení
Ing. P. Třešňák
09:40:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:40:52
Diskuse
8. - Žádost Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu "Centra odborné přípravy"
čas: 09:41:14
Mgr. J. Vildumetzová
09:41:14
Předložení
Ing. J. Bradáč
09:41:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:34
Diskuse
Ing. P. Třešňák
09:42:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:57
Diskuse
9. - Různé
čas: 09:43:18
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:18
Předložení
M. Hurajčík
1
09:43:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:43:53
Diskuse
J. Pánik
1
09:44:03
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:45:06
Diskuse
J. Pánik
1
09:45:18
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:45:50
Diskuse
J. Pánik
1
09:46:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:46:25
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:46:37
Diskuse
Ing. J. Bureš
09:49:24
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:51:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:22
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:54:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:13
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:56:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:57:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:58:07
Diskuse