4. Zastupitelstvo Karlovarského kraje

22. 06. 2017
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:02:46
Mgr. J. Vildumetzová
09:02:46
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:03:46
Mgr. J. Vildumetzová
09:03:46
Předložení
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:04:28
Mgr. J. Vildumetzová
09:04:28
Předložení
Ing. J. Bradáč
1
09:08:18
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:09:04
Diskuse
Mgr. D. Blažek
09:09:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:10:15
Diskuse
Mgr. D. Blažek
09:10:37
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
09:11:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:13:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:13:48
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
09:14:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:15:14
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:15:45
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:16:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:17:09
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 22.06.2017
čas: 09:17:34
Mgr. J. Vildumetzová
09:17:34
Předložení
Bc. P. Čekan
09:17:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:00
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:18:20
Mgr. J. Vildumetzová
09:18:20
Předložení
Ing. P. Kulhánek
1
09:18:30
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:19:29
Diskuse
Ing. J. Horník
1
09:20:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:23:09
Diskuse
M. Hurajčík
2
09:23:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:25:24
Diskuse
M. Hurajčík
2
09:26:03
Diskuse
J. Pánik
1
09:27:22
Diskuse
Host
1
09:29:49
Diskuse
J. Pánik
1
09:33:02
Diskuse
Host
1
09:33:56
Diskuse
J. Pánik
1
09:34:15
Diskuse
Host
1
09:34:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:35:44
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
09:35:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:37:05
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
09:37:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:38:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:39:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:40:10
Diskuse
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:40:30
Mgr. J. Vildumetzová
09:40:30
Předložení
Ing. E. Valjentová
09:40:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:41:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:41:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:12
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:42:34
Mgr. J. Vildumetzová
09:42:34
Předložení
JUDr. V. Sloup
09:42:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:47:09
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
09:47:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:47:37
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:49:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:50:15
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
09:50:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:50:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:50:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:51:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:51:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:04
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 09:52:29
Mgr. J. Vildumetzová
09:52:29
Předložení
P. Pizinger
09:52:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:53:23
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:53:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:53:36
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 09:53:57
Mgr. J. Vildumetzová
09:53:57
Předložení
MUDr. V. Procházková
09:54:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:56:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:56:49
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
čas: 09:57:09
Mgr. J. Vildumetzová
09:57:09
Předložení
Ing. R. Procházka
09:57:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:57:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:57:58
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 09:58:20
Mgr. J. Vildumetzová
09:58:20
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
09:58:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:59:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:14
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 09:59:34
Mgr. J. Vildumetzová
09:59:34
Předložení
Mgr. Bc. H. Hejnová
09:59:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:02:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:02:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:02:13
Diskuse
10. - Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2016
čas: 10:02:35
Mgr. J. Vildumetzová
10:02:35
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:02:49
Diskuse
JUDr. M. Havel
1
10:06:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:07:44
Diskuse
JUDr. M. Havel
2
10:09:46
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:10:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:14:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:15:01
Diskuse
Ing. E. Stránská
10:15:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:15:40
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
10:19:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:20:46
Diskuse
Ing. E. Valjentová
1
10:21:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:23:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:23:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:24:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:24:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:24:29
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
10:24:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:24:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
1
10:25:00
Diskuse
11. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2017
čas: 10:25:21
Mgr. J. Vildumetzová
10:25:21
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:25:37
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:26:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:26:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:27:06
Diskuse
12. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2017
čas: 10:27:29
Mgr. J. Vildumetzová
10:27:29
Předložení
Bc. P. Čekan
10:27:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:27:59
Diskuse
13. - Informace o platebním výměru č. 3/2017 na odvod za porušení rozpočtové kázně a informace o zamítnutí kasační stížnosti ve věci obrany proti udělené pokutě ve výši 150.000 Kč u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
čas: 10:28:18
Mgr. J. Vildumetzová
10:28:18
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:28:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:29:39
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:29:47
Diskuse
14. - Postup ve věci platebního výměru k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)"
čas: 10:30:06
Mgr. J. Vildumetzová
10:30:06
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:30:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:05
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:31:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:16
Diskuse
15. - Postup ve věci doručeného rozhodnutí o zamítnutí odvolání z Odvolacího finančního ředitelství v Brně, doručeného platebního výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a doručeného rozhodnutí o zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124
čas: 10:31:38
Mgr. J. Vildumetzová
10:31:38
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:32:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:33:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:10
Diskuse
16. - Postup ve věci platebního výměru k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018)
čas: 10:33:30
Mgr. J. Vildumetzová
10:33:30
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:33:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:34:20
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:28
Diskuse
17. - Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2016
čas: 10:34:48
Mgr. J. Vildumetzová
10:34:48
Předložení
Bc. P. Čekan
10:35:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:35:21
Diskuse
18. - Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2017
čas: 10:35:45
Mgr. J. Vildumetzová
10:35:45
Předložení
Bc. P. Čekan
10:36:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:36:21
Diskuse
19. - Žádost obce Verušičky o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
čas: 10:36:40
Mgr. J. Vildumetzová
10:36:40
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:36:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:38:00
Diskuse
Ing. J. Horník
1
10:38:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:40:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:41:50
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:42:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:44:11
Diskuse
Ing. J. Horník
2
10:44:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:45:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:45:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:46:06
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
10:46:18
Diskuse
Ing. J. Horník
3
10:48:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:48:41
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:49:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:49:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:50:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:50:53
Diskuse
20. - Žádost obce Ovesné Kladruby o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
čas: 10:51:13
Mgr. J. Vildumetzová
10:51:13
Předložení
Bc. P. Čekan
10:51:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:51:55
Diskuse
21. - Schválení Veřejnoprávní smlouvy vztahující se k veřejné zakázce „Pořízení šestnácti (16) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“
čas: 10:52:16
Mgr. J. Vildumetzová
10:52:16
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:52:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:52:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:52:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:52:56
Diskuse
22. - Žádost pečovatelské služby S NÁMI DOMA o.p.s., IČO 27972275, se sídlem Okružní 1191, 362 22 Nejdek, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
čas: 10:53:14
Mgr. J. Vildumetzová
10:53:14
Předložení
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
10:53:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:54:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:54:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:54:55
Diskuse
23. - Žádost spolku Dveře dokořán z.s., IČO 26995549, se sídlem U Ohře 210/19, 360 18 Karlovy Vary, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
čas: 10:55:12
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:12
Předložení
Bc. P. Čekan
10:55:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:31
Diskuse
24. - Žádost společnosti TUP Bohemia s.r.o., IČO 25205471, se sídlem Průmyslový park 157/7, 350 02 Cheb, o prominutí vyměřeného odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 10:55:52
Mgr. J. Vildumetzová
10:55:52
Předložení
Bc. P. Čekan
10:56:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:56:11
Diskuse
25. - Žádost organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., IČO 27991997, se sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
čas: 10:56:29
Mgr. J. Vildumetzová
10:56:29
Předložení
Bc. P. Čekan
10:56:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:56:47
Diskuse
26. - Žádost města Nové Sedlo o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 10:57:06
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:06
Předložení
Bc. P. Čekan
10:57:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:25
Diskuse
27. - Žádost města Kraslice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Parcelace, komunikace, inženýrské sítě a rodinné domy v lokalitě Kraslice – Horní předměstí“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
čas: 10:57:45
Mgr. J. Vildumetzová
10:57:45
Předložení
M. Hurajčík
10:58:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
10:58:35
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
10:58:36
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:00:00
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
11:00:37
Diskuse
M. Hurajčík
2
11:01:41
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
11:02:28
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
11:03:28
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
11:03:52
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
11:04:53
Diskuse
M. Hurajčík
3
11:05:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:06:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:06:32
Diskuse
28. - Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
čas: 11:33:08
Mgr. J. Vildumetzová
11:33:11
Předložení
27. - Žádost města Kraslice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Parcelace, komunikace, inženýrské sítě a rodinné domy v lokalitě Kraslice – Horní předměstí“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
čas: 11:34:00
Mgr. J. Vildumetzová
11:34:00
Předložení
Bc. P. Čekan
11:34:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:34:29
Diskuse
28. - Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
čas: 11:34:56
Mgr. J. Vildumetzová
11:34:56
Předložení
M. Hurajčík
11:35:08
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:38:08
Diskuse
Ing. J. Horník
1
11:38:13
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:38:32
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
11:39:38
Diskuse
M. Hurajčík
2
11:42:58
Diskuse
Ing. M. Wernerová
2
11:44:53
Diskuse
M. Hurajčík
3
11:45:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:46:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:49:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:49:37
Diskuse
29. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020
čas: 11:49:56
Mgr. J. Vildumetzová
11:49:56
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:50:05
Diskuse
Bc. M. Čermák
1
11:51:37
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
11:52:51
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:53:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:53:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:53:30
Diskuse
30. - Dodatek k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 11:53:51
Mgr. J. Vildumetzová
11:53:51
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:54:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:02
Diskuse
Bc. M. Čermák
11:55:07
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:55:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:55:35
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
11:56:19
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:56:52
Diskuse
Ing. P. Hojda
2
11:57:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:57:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
11:58:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:58:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
11:59:00
Diskuse
Ing. P. Hojda
3
11:59:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:59:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:00:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:25
Diskuse
31. - Informace o výsledku realizace projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
čas: 12:00:44
Mgr. J. Vildumetzová
12:00:44
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:00:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:01:23
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:01:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:01:35
Diskuse
32. - Informace o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“.
čas: 12:01:53
Mgr. J. Vildumetzová
12:01:53
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:02:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:02:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:02:49
Diskuse
33. - Zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017
čas: 12:03:07
Mgr. J. Vildumetzová
12:03:07
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:03:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:04:01
Diskuse
R. Oulehlová
1
12:06:26
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
12:07:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:07:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:07:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:07:48
Diskuse
34. - Projekt "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
čas: 12:08:08
Mgr. J. Vildumetzová
12:08:08
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:08:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:09:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:09:14
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:09:21
Diskuse
35. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., IČO 29094038
čas: 12:09:38
Mgr. J. Vildumetzová
12:09:38
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:09:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:10:21
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:10:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:10:28
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:10:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:10:38
Diskuse
36. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY, IČO 60435861
čas: 12:10:57
Mgr. J. Vildumetzová
12:10:57
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:11:02
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
12:11:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:13:31
Diskuse
Ing. M. Wernerová
1
12:13:57
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:15:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:15:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
1
12:17:08
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
12:18:04
Diskuse
Ing. P. Hojda
2
12:18:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:19:17
Diskuse
Mgr. J. Borka
1
12:19:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:20:23
Diskuse
Ing. J. Horník
1
12:22:14
Diskuse
Ing. M. Wernerová
2
12:24:24
Diskuse
Mgr. Bc. H. Hejnová
1
12:26:45
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:27:06
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:28:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:30:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:30:45
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:30:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:31:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:31:36
Diskuse
37. - Revokace usnesení č. ZK 183/04/17 Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Hřebečná, důl Mauritius
čas: 12:32:15
Mgr. J. Vildumetzová
12:32:15
Předložení
Ing. J. Horník
1
12:32:29
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
12:32:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:33:31
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
12:33:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:34:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:34:34
Diskuse
38.;39.;40.;41.;42.;43.;44. - Blokové hlasování k bodům: 38.; 39.; 40.; 41.; 42.; 43.; 44.
čas: 12:35:00
Mgr. J. Vildumetzová
12:35:00
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:35:43
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:38:29
Diskuse
Mgr. D. Blažek
12:40:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:40:31
Diskuse
Mgr. D. Blažek
12:40:44
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
12:41:26
Diskuse
Mgr. D. Blažek
12:42:33
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
12:42:59
Diskuse
Mgr. D. Blažek
12:43:31
Diskuse
Ing. R. Procházka
1
12:44:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:44:33
Diskuse
Mgr. D. Blažek
12:44:51
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
4
12:45:03
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:45:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:45:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:45:58
Diskuse
45.;46.;47.;48.;49.;50.;51.;52.;53.;... - Blokové hlasování k bodům: 45.; 46.; 47.; 48.; 49.; 50.; 51.; 52.; 53.; 54.; 55.; 56.; 57.; 58.; 59.; 60.
čas: 12:46:19
Mgr. J. Vildumetzová
12:46:19
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:46:24
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:47:13
Diskuse
P. Pizinger
1
12:49:09
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
12:49:28
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:49:42
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
12:50:37
Diskuse
R. Oulehlová
1
12:50:45
Diskuse
Ing. K. Jakobec
1
12:50:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:51:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:51:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:51:21
Diskuse
61.;62.;63. - Blokové hlasování k bodům: 61.; 62.; 63.
čas: 12:51:40
Mgr. J. Vildumetzová
12:51:40
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:51:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:52:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:52:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:52:37
Diskuse
64. - Tisková oprava usnesení č. ZK 41/02/17 ze dne 23.02.2017
čas: 12:52:57
Mgr. J. Vildumetzová
12:52:57
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:53:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:53:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:53:16
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
12:53:22
Diskuse
65. - Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš – pozemek st.p.č. 1839, jehož součástí je budova č.p. 1702, pozemek st.p.č. 1950, jehož součástí je budova č.p. 1787, pozemek st.p.č. 1951, jehož součástí je budova č.p. 1788, pozemek st.p.č. 2138, jehož součástí je budova č.p. 2053, pozemek p.p.č. 2274/16, vše v k.ú. Aš
čas: 12:53:40
Mgr. J. Vildumetzová
12:53:40
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:53:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
12:58:25
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
13:00:33
Diskuse
Ing. J. Bradáč
1
13:03:50
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
13:05:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
13:07:55
Diskuse
P. Pizinger
1
14:03:33
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
14:07:36
Diskuse
Mgr. D. Blažek
2
14:10:03
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:12:26
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:13:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:16:45
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:16:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:17:13
Diskuse
Ing. J. Horník
1
14:17:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:18:02
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
14:18:06
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
3
14:20:36
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:22:17
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
14:23:02
Diskuse
Ing. J. Bradáč
2
14:23:26
Diskuse
Mgr. D. Blažek
3
14:24:12
Diskuse
Ing. P. Navrátil
2
14:25:19
Diskuse
Ing. J. Horník
2
14:26:37
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
14:26:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:27:20
Diskuse
Ing. J. Horník
2
14:27:54
Diskuse
Mgr. D. Blažek
4
14:30:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:31:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:31:09
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:32:24
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
14:33:22
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
14:33:46
Diskuse
Mgr. D. Blažek
5
14:34:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:35:25
Diskuse
Ing. P. Navrátil
3
14:36:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:37:34
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:38:55
Diskuse
P. Pizinger
2
14:39:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:39:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:40:00
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:40:24
Diskuse
66. - Informace o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17283 Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch“ akceptační číslo 13146286, id. č. EDS/SMVS 115D122003331
čas: 14:41:00
Mgr. J. Vildumetzová
14:41:00
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:41:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:41:39
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
14:41:48
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:42:03
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
14:42:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:42:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:42:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:43:05
Diskuse
67. - Informace o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/13.17581 Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 1“, akceptační číslo 13147436, id. č. EDS/SMVS 115D122003001
čas: 14:43:23
Mgr. J. Vildumetzová
14:43:23
Předložení
Bc. P. Čekan
14:43:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:43:46
Diskuse
68. - Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce 2017
čas: 14:44:03
Mgr. J. Vildumetzová
14:44:03
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:44:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:44:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:44:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:45:07
Diskuse
69. - Dotace na protipovodňová opatření město Kraslice, město Lázně Kynžvart, obec Velká Hleďsebe
čas: 14:45:24
Mgr. J. Vildumetzová
14:45:24
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:45:33
Diskuse
Ing. R. Procházka
1
14:45:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:46:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:46:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:46:14
Diskuse
70.;71. - Blokové hlasování k bodům: 70.; 71.
čas: 14:46:31
Mgr. J. Vildumetzová
14:46:31
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:46:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:47:12
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:47:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:47:54
Diskuse
72. - Dotace v rámci programu: LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI na rok 2017
čas: 14:48:11
Mgr. J. Vildumetzová
14:48:11
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:48:18
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:49:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:15
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
14:49:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:49:26
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:35
Diskuse
73. - Poskytnutí dotací na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí Karlovarského kraje z rozpočtu Karlovarského kraje
čas: 14:49:53
Mgr. J. Vildumetzová
14:49:53
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:50:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:50:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:50:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:51:05
Diskuse
74. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně na zajištění pohotovostních služeb
čas: 14:51:25
Mgr. J. Vildumetzová
14:51:25
Předložení
Ing. J. Bureš
14:51:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:52:26
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:52:27
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:52:48
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
14:52:51
Diskuse
Ing. P. Třešňák
1
14:52:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:53:11
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:53:21
Diskuse
75. - Zajištění lékařské pohotovostní služby v nemocnici v Sokolově - změna druhu smluvního ujednání
čas: 14:53:41
Mgr. J. Vildumetzová
14:53:41
Předložení
Ing. J. Bureš
14:53:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:54:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:54:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:54:38
Diskuse
76. - Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro oblast Chebska - změna druhu smluvního ujednání
čas: 14:54:58
Mgr. J. Vildumetzová
14:54:58
Předložení
Ing. J. Bureš
14:55:09
Diskuse
Mgr. Z. Hrkal
1
14:55:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:55:50
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:55:59
Diskuse
77. - Informace o výsledku realizace projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN" financovaného v rámci 59. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
čas: 14:56:16
Mgr. J. Vildumetzová
14:56:16
Předložení
Ing. J. Bureš
14:56:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:57:12
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:57:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:57:24
Diskuse
78. - Informace o výsledku realizace projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN" financovaného v rámci 69. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
čas: 14:57:45
Mgr. J. Vildumetzová
14:57:45
Předložení
Bc. P. Čekan
14:57:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:58:07
Diskuse
79. - Informace o výsledku realizace projektu "Zdravotnické přístroje KKN" financovaného v rámci 68. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
čas: 14:58:28
Mgr. J. Vildumetzová
14:58:28
Předložení
Bc. P. Čekan
14:58:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
14:58:54
Diskuse
80. - Investiční akce Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje „Časná defibrilace v Karlovarském kraji" - schválení přípravy a realizace investiční akce
čas: 14:59:12
Mgr. J. Vildumetzová
14:59:12
Předložení
Ing. J. Bureš
14:59:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:01:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:01:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:01:55
Diskuse
81. - Změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
čas: 15:02:19
Mgr. J. Vildumetzová
15:02:19
Předložení
Ing. J. Bureš
15:02:54
Diskuse
Host
1
15:05:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:13:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:17:52
Diskuse
Host
1
15:18:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:19:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:22:52
Diskuse
Host
1
15:23:48
Diskuse
MUDr. V. Procházková
1
15:24:45
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
15:26:08
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
15:26:52
Diskuse
Ing. J. Horník
1
15:28:56
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:31:07
Diskuse
Ing. J. Bureš
15:32:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:36:38
Diskuse
Ing. J. Horník
2
15:36:45
Diskuse
J. Pánik
1
15:37:28
Diskuse
Ing. J. Bureš
15:38:35
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:39:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:39:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
15:40:30
Diskuse
82. - Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče v Karlovarském kraji pro rok 2017
čas: 16:01:21
Mgr. J. Vildumetzová
16:01:21
Předložení
Ing. J. Bureš
16:01:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:03:12
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:03:21
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:03:35
Diskuse
83.;84. - Blokové hlasování k bodům: 83.; 84.
čas: 16:03:54
Mgr. J. Vildumetzová
16:03:54
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:04:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:04:31
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:04:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:04:46
Diskuse
85. - Poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Karlovy Vary
čas: 16:05:05
Mgr. J. Vildumetzová
16:05:05
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:05:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:05:39
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:05:42
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:05:53
Diskuse
86.;87.;88.;89.;90.;91.;92.;93. - Blokové hlasování k bodům: 86.; 87.; 88.; 89.; 90.; 91.; 92.; 93.
čas: 16:06:11
Mgr. J. Vildumetzová
16:06:11
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:06:18
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:07:00
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:07:05
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:07:17
Diskuse
94. - Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji“
čas: 16:07:34
Mgr. J. Vildumetzová
16:07:34
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:07:41
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:08:23
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
16:08:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:09:15
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
16:09:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:09:38
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:10:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:10:12
Diskuse
95. - Sloučení Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace a Středního odborného učiliště Toužim, příspěvkové organizace
čas: 16:10:31
Mgr. J. Vildumetzová
16:10:31
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:10:41
Diskuse
Ing. P. Navrátil
1
16:12:13
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:13:00
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:13:04
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:13:15
Diskuse
96. - Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvkové organizace
čas: 16:13:34
Mgr. J. Vildumetzová
16:13:34
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:13:47
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:14:30
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:14:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:14:43
Diskuse
97. - Změna zřizovacích listin Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvkové organizace a Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizace
čas: 16:15:04
Mgr. J. Vildumetzová
16:15:04
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:15:15
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:15:45
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:15:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:15:57
Diskuse
98. - Zrušení organizace Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
čas: 16:16:15
Mgr. J. Vildumetzová
16:16:15
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:16:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:16:43
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:16:46
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:16:58
Diskuse
99. - Pořadatelství Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
čas: 16:17:16
Mgr. J. Vildumetzová
16:17:16
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:17:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:18:18
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:20:40
Diskuse
Ing. P. Hojda
1
16:21:19
Diskuse
PhDr. Z. Soukup
1
16:21:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:22:09
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:23:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:23:18
Diskuse
100. - Návrh na udělení dotací pro rok 2017 v dotačním titulu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje - II. kolo
čas: 16:23:35
Mgr. J. Vildumetzová
16:23:35
Předložení
Ing. J. Janů
16:23:51
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:24:12
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:24:33
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:24:40
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:24:49
Diskuse
101. - Žádost První Krušnohorské o.p.s. o prodloužení termínu realizace nákupu sněžné rolby a vyúčtování individuální dotace
čas: 16:25:09
Mgr. J. Vildumetzová
16:25:09
Předložení
Ing. J. Janů
16:25:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:25:59
Diskuse
Ing. J. Horník
1
16:26:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:26:15
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:26:19
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:26:27
Diskuse
102. - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
čas: 16:26:46
Mgr. J. Vildumetzová
16:26:46
Předložení
Ing. J. Janů
16:26:52
Diskuse
P. Pizinger
1
16:27:12
Diskuse
O. Haláková
1
16:27:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:27:30
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:27:33
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:27:42
Diskuse
103. - Program obnovy venkova, návrh rozdělení dotací v rámci II. kola
čas: 16:27:59
Mgr. J. Vildumetzová
16:27:59
Předložení
Ing. J. Janů
16:28:07
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:28:20
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:28:23
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:28:31
Diskuse
104. - Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu s obcí Krásná
čas: 16:28:49
Mgr. J. Vildumetzová
16:28:49
Předložení
Ing. J. Janů
16:29:05
Diskuse
L. Pokorný
1
16:29:24
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:29:29
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:29:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:29:44
Diskuse
105. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování přípravy a realizace projektu "Smart Akcelerátor (1. kolo)"
čas: 16:30:02
Mgr. J. Vildumetzová
16:30:02
Předložení
Ing. J. Janů
16:30:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:30:47
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:30:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:30:59
Diskuse
106. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování přípravy a realizace projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017"
čas: 16:31:17
Mgr. J. Vildumetzová
16:31:17
Předložení
Ing. J. Janů
16:31:32
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:31:39
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:31:45
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:31:53
Diskuse
107. - Schválení závazného finančního příslibu projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018 - 2019"
čas: 16:32:15
Mgr. J. Vildumetzová
16:32:15
Předložení
Ing. J. Janů
16:32:30
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:32:49
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:32:53
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:33:01
Diskuse
113. - Žádost společnosti G - MAR PLUS, s.r.o., o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 16:33:26
Mgr. J. Vildumetzová
16:33:26
Předložení
Ing. P. Třešňák
16:33:36
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:33:45
Diskuse
111. - Projekt „Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu
čas: 16:34:09
Mgr. J. Vildumetzová
16:34:09
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:34:31
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:34:55
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:34:58
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:35:07
Diskuse
112. - Vesnice roku 2017, informace o vyhlášení 23. ročníku soutěže, organizaci krajského kola a návrhu rozdělení ocenění
čas: 16:35:26
Mgr. J. Vildumetzová
16:35:26
Předložení
Ing. J. Bradáč
1
16:37:28
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:37:38
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:37:43
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:38:04
Diskuse
108. - Sazebník výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje a Sazebník výše prominutí penále prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje a OPVK
čas: 16:38:38
Mgr. J. Vildumetzová
16:38:38
Předložení
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
16:38:57
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:41:33
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:41:38
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:41:48
Diskuse
114. - Projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ “ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvkové organizace - navýšení celkových nákladů projektu
čas: 16:42:11
Mgr. J. Vildumetzová
16:42:11
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:42:22
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:42:48
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:42:52
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:43:00
Diskuse
115. - Projekt „Modernizace vybavení školy“ Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu
čas: 16:43:22
Mgr. J. Vildumetzová
16:43:22
Předložení
Ing. J. Bradáč
16:43:34
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:44:20
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:44:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:44:33
Diskuse
116. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, spolek, IČO 64840441
čas: 16:44:52
Mgr. J. Vildumetzová
16:44:52
Předložení
Ing. arch. V. Franta
16:45:02
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:45:25
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:45:29
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:45:38
Diskuse
117. - Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II“ - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace
čas: 16:45:56
Mgr. J. Vildumetzová
16:45:56
Předložení
Mgr. D. Blažek
16:46:10
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:47:11
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:47:17
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:47:26
Diskuse
118. - Různé
čas: 16:47:48
Mgr. J. Vildumetzová
16:47:48
Předložení
P. Pizinger
1
16:47:54
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:48:40
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
16:48:48
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:51:01
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
16:51:55
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:54:12
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
16:55:38
Diskuse
JUDr. V. Sloup
1
16:56:35
Diskuse
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
1
16:56:49
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:56:56
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:57:01
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:57:26
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:57:44
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:58:03
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:58:25
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:58:41
Diskuse
Ing. P. Třešňák
16:58:59
Diskuse
Mgr. J. Vildumetzová
16:59:11
Diskuse